Home

Islám a ženy

A kdo se narodí muslimem, tak už jím také zůstane. Ale zatímco v některých muslimských komunitách není pro ženy tabu obarvit si vlasy na blond a posedět s kamarádkou v kavárně, v jiných se zahalují od hlavy k patě a bez mužského doprovodu nesmějí ani na krok. Co tedy islám ženám zakazuje a povoluje Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici: mýtus a realita. V Praze: Muslimská obec, 2011. 79 s. ISBN 978-80-904373-7-1. BAHBOUH, Charif, FLEISSIG, Jiří a RACZYŃSKI, Roman. Encyklopedie islámu. Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd, 2008. 366 s. ISBN 978-80-86149-48-6. ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení: III Žena v Islámu má vysoce respektovanou pozici jako matka i manželka. Je hlavní vychovatelkou dětí a pečuje o hladký chod domácnosti. Je důležitým stabilizujícím prvkem vytvářejícím harmonické rodinné prstředí, ideální pro výchovu dětí Podívejte se do tématu Ženy v Islámu na Médiaoislámu. 2:223. Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím! 2:228

V islámu jsou muži a ženy odlišní a mají svou odlišnou úlohu. V islámu je uctivé jednání se ženami znakem dobrého charakteru a slušnosti. Posel islámu Muhammad ☺ řekl: «Nejlepší z vás jsou nejlepší ke svým ženám.» (Tirmídhí) O postavení ženy v islámu si mnozí zvykli sáhodlouze hovořit, aniž by se kdy potkali s nějakou muslimkou a dali jí možnost, aby sama vyjádřila, jak smýšlí a co cítí. Mnozí vynášejí kategorické soudy o tom, co islám o ženách tvrdí, aniž by kdy naslouchali Koránu a Sunně. Co tedy říká Korán o ženě? لَآ [ Ale existují i kultury, kde je sice postavení ženy na oko silné, ale pánem tvorstva a lídrem je muž, Žena je většinou kultur uctívána a obdivována. Ale existují i kultury, kde je sice postavení ženy na oko silné, ale pánem tvorstva a lídrem je muž, jehož přání, potřeby i rozkazy by měly být slepě následovány

Islám vždy považoval ženy za bytosti ve všech směrech méněcenné: fyzicky, duševně i morálně. Tento negativní pohled je božsky ustanoven v Koránu, doložen v hadíthech a potvrzen v komentářích teologů, strážců muslimského dogmatu a hlouposti Stejně tak islám nestaví muže na místo pána ženy, která nemá jinou volbu, než se jeho vládě podřídit. A nebyl to islám, který přišel s otázkou, zda žena má, nebo nemá duši. Nikdy v historii islámu žádný muslim nepochyboval o lidské podstatě ženy o existenci její duše nebo jiných význačných duchovních vlastnostech Mezi muslimskými intelektuály a učenci existuje poměrně široká názorová shoda v těchto věcech: islám považuje muže a ženy před Bohem za rovné, stejné náboženské zákazy a povinnosti platí pro obě pohlaví, ženy mají právo dědit a vlastnit majetek nezávisle na mužských členech rodiny, mohou přijmout či odmítnout manželství a rozvést se. Ani v ozbrojených sborech nejsou zvláštností - koneckonců Mohamedova nejoblíbenější žena Aiša byla vojevůdkyní Postavení a práva žen se v islámském světě mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší. V koránu se píše o rovném postavení muže a ženy. Přesto v nábožensky konzervativnějších zemích jako je Jemen, Írán nebo Saúdská Arábie je postavení žen druhořadé, kdy je žena podřízena muži a svázána tradičními pravidly. Naopak ale v jiných muslimských zemích jako je například Albánie, Bosna nebo Turecko je situace odlišná

Společnost, kde je silný islám a kde jsou zároveň dodržována práva žen a homosexuálů totiž nikde na světě neexistuje a existovat nemůže. Muslimové - které máme akceptovat - jsou totiž krajně netolerantní, přesněji zcela fašističtí směrem k homosexuálům a právům žen Zákony většiny islámských států jsou založeny na Šaríje, kde tyto zákony určují práva žen například v otázkách manželství, rozvodu a svěření dítěte do péče. Ve všech zemích, kde se uplatňuje šaría, jsou omezení velmi podobná. Šaríja je v souvislosti s posledními politickými událostmi velmi skloňovaným slovem ve všech médiích

Dotyk - Muslimové a ženy: Jaká mají ve skutečnosti práva a

  1. Tak je tomu i v islámu a právě to bude nejspíš čekat českou ženu, jež si vezme muslima: nadvláda mužů nad ženami, které vždycky někomu patří. Otci, manželovi. Nerovné postavení mužů a žen před zákony vlastní náboženské komunity, pochopitelně v neprospěch žen
  2. Tak jsem se rozhodla použít texty samotných našich muslimů, aby se tedy náhodou nestalo, že já, takzvaně islámu dostatečně neznalá, díky čemuž jsem i islám opustila, neb jsem ho správně nepochopila, jak říkají samotní muslimové, křivdím islámské věrouce, a nesprávně říkám, že v islámu žena NENÍ rovná muži
  3. Ženská otázka je islámem traktována ve třech rovinách. První rovinou je samotný Korán a hadíthy, dále se této otázky dotýká právní věda a třetí rovinou zájmu je společnost a její zvyklosti
  4. Film, kvůli kterému byl zavražděn Theo Van Gog
  5. Žena byla vždy považována za rovnoprávnou s mužem. Islám dal ženě taková práva a výsady, jaká neměla za žádného jiného náboženství. Dokonce islám jako jediné náboženství neobviňuje z prvotního hříchu jen Evu
  6. Jeho vzpomínání pak doplnila místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová - ta studenty seznámila s činností ženského spolku Éra žen, přinesla na ukázku knihy, které se postavením žen v islámském světě zabývají a upozorňují na rizika islámu, povyprávěla studentům o dění spojeném s ženami a českou muslimskou komunitou i o reakcích veřejnosti na besedy o islámu a právu, které spolek Éra žen pořádá
  7. život muslimských žen a zda je opravdu tak smutný a ponižující, jak jej média a mnohá neodborná literatura ukazuje. Nejd ůležit ější p řeci je, jak to vše vnímají samy ženy, které islám znají a žijí v n ěm. Zda vlnu pozornosti a vehementní pomoci ze strany Západu v ůbec pot řebují a žádají

Proto je velmi vhodné pokud může žena žít v zemi islámské, kde jsou vhodné podmínky pro ni i pro výchovu jejích dětí. Neboť i děti Muslimů si v ateistické zemi užívají negativních reakcí, napadání spolužáky, posmívání, že jsou jiné a mají své zásady a hodnotový systém Ještě před rokem 1970 bylo zahalování žen v islámu považováno za archaické a zahalovalo se jen velmi malé procento žen. Rychlost šíření hidžábů zarazila nejen Evropany, ale také samotné muslimy. Hidžáb se v některých částech muslimského světa stal symbolem správné muslimky Téma žena a islám na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu žena a islám - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Podívej se na seznam jaké jsou nejlepší a nejnovější filmy a seriály z kategorie Filmy o islámu. A ukážeme ti, které jsou online, zdarma a s dabingem Islám už léta postupuje ve svém tlaku na francouzskou společnost v malých denních detailech, pokračuje diplomat. Roky se snaží prosadit, aby byly na koupalištích zvlášť dny pro muže a ženy, což jsme tu měli před sto lety. Odmítají výuku přírodopisu a tělovědy pod záminkou, že to uráží islámské dívky

Centrum blízkovýchodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut (Prague Centre for Middle East Relations, PCMR) uspořádalo dne 7. října 2019 veřejnou debatu na t.. Ženy v islámských zemích. Postavení žen se liší v rámci jednotlivých zemí, kde islám tvoří primární náboženství. V části islámských zemí, zejména těch nábožensky konzervativních a těch, kde je uplatňován fundamentalistický výklad islámu, je postavení žen chápáno jako druhořadé a mnohá práva jsou ženám upírána Muž a žena v islámu: Společenské a kulturní prostředí, z něhož se islám zrodil (tzv. předislámská Arábie), bylo uspořádáno silně patriarchálně, žena byla pokládána více méně za majetek muže, tj. nejprve otce, později manžela. Proto se zde praktikovalo tzv. odkládáni děvčátek: narození holčičky.

Islám - Wikipedi

Žena má právo na svobodu názoru jako muž, islám zaručuje ženám stejná práva uzavírat smlouvy, podnikat, vydělávat a mít oddělené vlastnictví. Nejdokonalejším ve víře mezi věřícími je ten, kdo je nejlepší ke své ženě. Muhammad Nelze však opomenout, že postavení ženy a muže v islámské společnosti se čast Stejně jako v židovsko-křesťanském vesmíru jsou ženy podřízené a muži dostávají nadřazená práva, ale islám, jako náboženství i jako kultura, má velmi odlišný soubor pravidel a právních předpisů pro vztahy mezi pohlavími, a to jak ve velmi zřetelných zvycích (burky, nikáby a hidžáby), tak i v méně známých. Necelá stovka lidí se zúčastnila Tichého pochodu proti týrání a útisku žen v islámu, který organizovaly iniciativy Islám v ČR nechceme a Blok proti islámu. Přišli také Mladí zelení, kteří podpořili myšlenku boje za práva žen. Zároveň ale upozorňovali na to, že to není problém pouze islámu Překladatel koránu do češtiny a přední odborník na islám Ivan Hrbek ve svém komentáři ke koránu k tomuto verši píše, že muslimští komentátoři koránu zde potvrzují, že Jób udeřil svou ženu na příkaz Alláha, ale podle Ivana Hrbka nepochopili tuto pasáž koránu, nebo ́t je zmatená a bez logického smyslu

Ženy v Islámu - Islá

Ženy a islám. Postavení ženy v islámské víře je téma, které se často ve světě diskutuje. Některé ortodoxní větve tohoto náboženství nerespektují dnešní tendence emancipace. V jiných společnostech se pravidla postupně uvolňují. Stále platí, že ženy se na veřejnosti zahalují 5 způsobů zahalování muslimských žen. Bubáci, strašidla, kuželky? Stupeň a konkrétní způsob zahalení se v různých zemích liší. Někde je zahalování žen nařízeno zákonem (Írán), jinde je to prostě jen nepovinná kulturní zvyklost (Pákistán) nebo dokonce jen móda, která se dnes vrací a pro kterou se ženy. Vždyť víme, že islám nenávidí ženy - Saudská Arábie dokonce zakazuje ženám řídit vozidla a některé země dokonce mají pořád zákony, které umožňují ukamenování žen, pokud podvedou svého muže s někým jiným. Pravda: Pokud si myslíte, že se všechny muslimské ženy oblékají takhle..

Ženy v islámu Korá

GALERIE: Vše o islámu: Co musí správný muslim dělat a kdy

Islám a žen

Žena v určitých životních situacích potřebuje podporu muže. Muž a žena jsou, aby se vzájemně doplňovali a právě to je v Islámu. Neznamená to ale, že jeden je o něco lepší, než druhý. Islám nikde neříká, že nesmí žena pracovat, být úspěšná a vzdělaná. Právě i v tomto můžeme najít v islámském světě. Islám ale NENÍ primárně náboženství. Je to ideologie, které jde o uchopení moci. A historie našeho světa je plná těchto důkazů. Islám je neporovnatelně nebezpečnější než nacismus, fašismus a komunismus, protože jde do daleko větší hloubky, píše ve své knize Proč islám nesmí do Česka JUdr. Klára Samková a.

Islám na Nakole nechcete VIII - Diskusní fórum NaKole

Korán a Sunna stručně o hodnotě a postavení žen - e-Islá

Ženy a džihád. Publikováno 27. Září, 2018. 9. Říjen, 2018. by terezie.dubinova. Stejnojmenná kniha je důkladnou analýzou tématu terorismu, role žen v muslimských společnostech a pokrytí tématu teroristických útoků prováděných ženami v izraelských, arabských a amerických médiích. Není to veselé čtení, na druhou. Když srovnám ženy v Česku a ženy zde, přijde mi, že co si v Česku žena nevydře, to nemá: Musí chodit do práce, starat se o rodinu a je sedřená. Tady se taky stará o rodinu, ale pokud pracuje, má většinou house maid a au-pair, takže není na vše sama

Městská knihovna Moravský Krumlov a ženský spolek Éra žen, z.s. zvou veřejnost na besedy Kláry Samkové O islámu, právu a všem, co nás trápí..., které se konají v budově knihovny dne 18. listopadu od 14 do 16 a od 17:30 do 19:30 hodin. Účastníci besed se dozví o pořádajícím spolku Éra žen, jeho projektech a možnostech, jak je podpořit, dále pak Klára. a islám diskriminují ženy, avšak nov interpretacá Bible e a Koránu v duchu feministické teologi umožne í lép sladie našt e pochopení Písm s tradična í vírou obou náboženství v Boží spravedlnost ke všemu tvorstvu

ženy a média, analýza publicistických a žurnalistických komunikátů z pohledu žen a ženské tematiky, feminismus ženy a média - Ženy a islám - Sebevražedné atentátnice: Co je motivuje a proč jich stále přibývá Islám opustit Ayaan Hirsi Aliová (51) je feministkou jaksi z druhé strany, tedy, nebojuje za rovnoprávnost žen, nýbrž proti omezování vzdělávání žen, mrzačení ženských pohlavních orgánů, proti nuceným sňatkům, vraždám ze cti, apod., tedy zejména proti projevům islámského náboženství, na které není naše. Některé ženy si totiž myslí, že to zabraňuje tomu, aby žena neměla touhy, dodal Mohamad Abbas. Nejen celému povídání se Súdáncem se ale zasmál Martin Konvička, představitel iniciativy Islám v České republice nechceme Dáme jim tolik práv, kolik jim dává Islám, vysvětlil svůj pohled na rovnost pohlaví. Rozvedené ženy se v Afghánistánu obávají nástupu Tálibánu Zahraniční Stanice CNN promluvila s několika ženami, které shodně vypověděly, že ženy a dívky rozhodně nebudou mít přístup ke vzdělání, až Tálibán definitivně.

Obavy lidskoprávních organizací ohledně toho, jak se bude fundamentalistický Tálibán chovat k ženám, nechápe. Islám uděluje práva všem stejně. Ženy mají svoje vlastní práva. Dáme jim tolik práv, kolik jim dává Islám, vysvětlil svůj pohled na rovnost pohlaví a dospívá k názoru, že tradiční patriarchální křesťanství a islám diskriminují ženy právě proto, že se vžilo nesprávné čtení Bible a Koránu. Postavení ženy v islámu se nemusí zakládat pouze na tom, co je v Koránu obsaženo, ale i na tom, ja Nicméně, úsměvné na tom je právě to, že jednoduše sám Korán, resp. islám jako takový, ženy na významných postech v politice jednoduše nepřipouští, což - jak je vidět - nepřipravená novinářka vůbec netuší. Je sice pravda, že i v muslimských zemích najdeme ministryně nebo poslankyně, ovšem jde spíše o. Nedávno jste se mohly seznámit s pohledem ženy na islám. Nyní tu máme vyjádření muže. A nejen k problematice islámu jako takového, ale i k otázce židovsko-muslimských vztahů (pokud vás zajímá, proč se tu ještě neobjevilo cokoliv k judaismu, když už se snažíme informovat o obou stranách konfliktu, je to tím, že Federace židovských obcí ještě neodpověděla)

Amina Sboui (profil na wikipedii zde) byla v Tunisku pronásledovaná za to, že se veřejně ozvala proti porušování práv žen a provokovala islám odhaleným tělem s arabskými nápisy. Kdyby to udělala v Rusku, našla by zastání u našich rusofobů, ale tím, že provokovala islám, tak na její obranu žádný z rusofobů nevystoupil Islám je jedním ze dvou největších světových náboženství, která jsou monoteistická, tedy vyznávají jednoho Boha. V případě islámu jde o Alláha. Islám je také nejmladším náboženstvím - jeho nauka se zformovala teprve v 7. století našeho letopočtu. Vznikl tedy později než křesťanství a judaismus. Šaría, tedy. Tušil jsem to! Ochránce všech žen a softwarový inženýr v jedné osobě Zdeněk Macura (47) se rozhodl okomentovat kauzu ohledně Dominika Feriho (24) a jeho údajných sexuálních útoků. Macura uvedl, že z Feriho už před lety neměl dobrý pocit a myslel si, že by mohl být pro ženy nebezpečný Ženy a islám 2. března v 17.00 hod. Konferenční sál v 5.NP Vstupné 20,- Kč SVK HK Hradecká 1250/2 Hradec Králové 3 www.svkhk.cz tel. +420 494 946 20

ženy a média, analýza publicistických a žurnalistických komunikátů z pohledu žen a ženské tematiky, feminismus ženy a média - Ženy a islám - Muslimka kandiduje do dánského parlament Ty ženy, které jsou hodně výrazné či dominantní atd. - na ně řeči o skvělosti islámu zpravidla působit nebudou. V zemích, kde už se islám fakticky stal oficiální státní ideologií (Velká Británie, Německo, Švédsko), s ním budou ženy sympatizovat velmi silně Přehrávač stanice Český rozhlas () 29. 8. 2012 12:00. Tajemství mayských jeskyní poprvé (S. Chládek), Deset procházek mezi minarety: Islám a ženy (B. Ostřanský)

Zeman vs

Být ženou v muslimské zemi: Matka je nejvíc a kompromisy

Ženy nejsou mužům rovny. Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a. Muslimové a ženy: Jaká mají ve skutečnosti práva a jaké zacházení islám povoluje . Datum publikování: 20. 7. 2021. Je jen jeden Alláh a jen jeden Korán. A kdo se narodí muslimem, tak už jím také zůstane. Ale zatímco v některých muslimských komunitách není pro ženy tabu obarvit si vlasy na blond a posedět s kamarádkou. Islám ženu chrání. V hidžábu je ženina síla. Ale jak může psát tak všeobecně o síle ženy, když co muslimská země, to jiný život muslimky? V zemích, kde netryská ropa, kde se ženy plahočí, aby uživily rodinu, kde muž často není přítomen, nebo kde jeden výdělek nestačí, tam asi moc neřeší mužské-ženské role Žena má právo určovat, kdy se bude s muže milovat či nikoliv. Islám říká, kde začínají práva jednoho, začínají povinnosti druhého. Je běžným jevem, že muž nesmí navštívit lože ženy. Někdy se stane, že chce otevřít dveře ložnice a jsou zavřené. Je to pro něho znamení, že s ním žena lože sdílet nechce

Animismus v Indonésii - CK China Tours

Slzy za závojem. Práva a povinnosti žen v islám

Islám před 100 lety: jak v něm fungovala rodina a jaká byla práva ženy?: O islámu a postavení ženy v něm se dnes hodně mluví. Historický článek z roku 1917 vám podrobně popíše, jak tehdy v Turecky fungovala rodina i všechno kolem ní. Více informací naleznete v našem článku Proč mají ženy rády islám. Sociolog Petr Hampl publikoval zajímavou teorii, která navazuje na studie profesora Simona Barona-Cohena o rozdílu v mužském a ženském mozku, podle které vysvětluje, proč jsou ženy mnohem vstřícnější k přijímání islámu než muži

Zaostřeno na islám - IslamWeb

Ženy v islámu - Feminismu

Syndrom týrané ženy: Evropa a islám. 14. 12. 2014 19:00:00. Přes to, že islám již od svého vzniku šikanuje své okolí a od začátku posílá vojska na dobývání Evropy, se naopak napadená strana snaží takové situace promíjet, přijímat je jako své vlastní problémy a někdy i zamlčovat. Evropa, neboli její. O tom, zda mají muslimské ženy skrývat své vlasy a případně i tělo a tvář, nemá jasno ani islám sám. Podle jednoho z výkladů Korán o ničem takovém vůbec nemluví, podle druhé a drtivě převažující interpretace se ale zahalování muslimek opírá právě o svatou knihu

Práva a postavení žen v islámském světě Krasnezeny

Zeman trvá na svém: islám je anticivilizační, byť ženy za volant nepatří. Ideovým základem islámu je bezpochyby Korán. Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu, nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu, napsal expremiér Rozvedená žena je pak vydána na milost a nemilost své původní rodině. Zahalené ženy Ženy musejí od první menstruace chodit zahalené, v různých zemích v různé míře: závoji či šátky různých délek či celá roucha (čador). Žena je podřízena muži, je zdůrazněna její funkce biologická a péče o výchovu dětí Syndrom týrané ženy: Evropa a islám. Zveřejněno 15.12.2014 0. Přes to, že islám již od svého vzniku šikanuje své okolí a od začátku posílá vojska na dobývání Evropy, se naopak napadená strana snaží takové situace promíjet, přijímat je jako své vlastní problémy a někdy i zamlčovat. Evropa, neboli její. Jedna z 99 žen je v nebi, zbytek z nich je v ohni. Oheň byl stvořen pro necitelné, pro ženy s výjimkou těch, jež poslouchají svého manžela. V současnosti existuje 46 zemí, v nichž je islám vyhlášený státním náboženstvím. Všechny tyto státy se sdružují v Organizaci islámské konference

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Islám, práva žen a homosexualita Reflex.c

Co neruší očistu - Islám

Ženy a Taliban: Co je islámské právo šarija a jak vypad

Proto jsou ženy silně omezené v tom, jak se smějí chovat, vysvětluje Osina s tím, že islám je v tomto směru mnohem benevolentnější. Příkladem jsou třeba vraždy ze cti, kdy je žena zavražděna svou rodinou za to, že si nechtěla vzít toho muže, koho jí rodina vybrala. Něco takového podle Osiny islám nepovoluje Islám je rakovina, hlásal (iDNES) 27.1. 2012 - Muslim za trest znásilňoval v Londýně ženy, které byly v noci venku (Novinky) 12.1. 2012 - Muslim Mickey Mouse urazil islám a rozzuřil stoupence Alláha (Blesk) 13.6. 2009 - Britský muslim zardousil dceru (Blesk

Islám: Bič boží dopadá na české ženy Reflex

Ženy v islámu. V podstatě nejvíce kontroverzní téma v islámu. Obecně je žena v islámu je podřízena muži, viz např. Korán (4:34): Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány. •Problematické postavení ženy •Islám jako společenský styl •Islám - podřízení se (Bohu, zákonům) x demokracie •Hierarchizace společnosti (muslim, jinověrec Knihy, jinověrec, nevěrec) •Věřit je normální •Dualismus (nejen sunnité a šíité) •Džihád (srdcem, myslí, rukou, mečem) •Lidská práv Většina žen odmítala, že by je islám utlačoval. Až jeden muž, činitel Islámské rady Británie, zdůraznil, že takový útlak existuje. Nepůsobí ho však ani náboženství, ani kulturní zázemí: Souhlasíme, že islám ženy nediskriminuje, ale muži ženy diskriminují a muži ovládají společnost, uvedl tento činitel ženy, které nosily pokrývky hlavy a během následujících staletí, ženy Islám tuto zvyklost tedy převzal od okolních kultur a zasadil ji do náboženského kontextu, kde přetrvala až dodnes.13 Např. v období kolonialismu bylo veškeré zahalení přijímáno jak

Salát (islám) – WikipediePPT - EGYPT PowerPoint Presentation, free download - ID

Tvůrci se rozhodli ukázat tento osvícený islám - vyprávějí Mohamedův život prostřednictvím jeho žen. První byla Chadídža, bohatá, o 15 let starší vdova, která dlouho byla jeho jedinou manželkou. Ona v něm odhalila proroka islámu. Po její smrti další lásky a manželky Islám kniha Orient Česká pozice Kolumbijská univerzita Západ (Potřebují muslimské ženy zachránit?) tnula do živého. Nekompromisně se v ní pustila do boje s xenofobiemi a mýty, které se tradují v západních zemích o islámu a muslimských společnostech.. Názory na islám v Evropě se velice různí. Někteří jsou radikálně proti, jiní by zase s vměšováním jiných kultur neměli sebemenší problém. Když jde o ženy a sport, řeší se zejména pokrývka hlavy, tzv. hidžáb. Ve Finsku ho nově budou dávat všem, kdo si o něj řekne Hana Humpálová, která spolu s Antonií Chrásteckou byla více než dva roky nezvěstná na pákistánsko-afghánském pomezí, praktikuje muslimskou víru. Islám prý přijala v zajetí, kde ho začala praktikovat. Chrástecká se pak vrátila k práci a rodině, píše MF DNES v článku, který mapuje osud obou unesených dívek po návratu domů Islám je silně proti-ženský. Islám je prvotní příčinou utiskování muslimských žen a zůstává hlavní překážkou ve zlepšení jejich postavení . Islám vždy považoval ženy za bytosti ve všech směrech méněcenné: fyzicky, duševně i morálně Seyran Ateş je přesvědčena, že islám potřebuje sexuální revoluci. Věří, že je třeba náboženství liberalizovat, otevřít ho všem lidem bez rozdílu a opravit jeho obraz pokřivený četnými útoky radikálních islamistů. Její odvážné a leckdy provokativní výroky jí přinesly bezpočet verbálních útoků, výhružky smrtí a v jejich důsledku i policejní ochranu..