Home

Fí Matematika

Fí - Wikipédi

A fí (Φ φ) a görög ábécé huszonegyedik betűje, az f betű és hang. Eredetileg az ógörög nyelvben kettőshangzó (p+h), amely f hangzással egybeolvadt.. A kisbetű alternatív formája (ϕ) is használatos. A φ betűhöz kapcsolódó fogalmak: phi-jelensé zavedeno označení pro zlaté číslo - φ (fí). Jiné zdroje uvádějí, že toto označení je na počest nikoli Phidia, ale Leonarda Pisánského (asi 1170 - 1240) zvaného Fibonacci. Jméno tohoto významného matematika souvisí se zlatým číslem spíše po matematické stránce (viz dále)

Matematika byla pro mnohé strašákem, který je provázel celou školní docházku a s posledním vysvědčením si oddechli, že se jí navždy zbavili. Bohužel pro všechny odpůrce matematiky máme špatnou zprávu, dvě čísla ovládají celý váš život, ať se vám to líbí, nebo ne, a důkazy můžete vidět na každém kroku. Prvním z čísel je číslo Fí neboli zlatý řez a. Alkalmazott matematika 1 / Kongruenciák / Az Euler-féle fí függvény Számítástudomány / Kongruenciák / Az Euler-féle fí függvény Algebra és számelmélet / Kongruenciák / Az Euler-féle fí függvén

Matematika I, část I Operace s vektory = u vv ww u vv uw u vv 1 ww 23 23 2 13 13 3 12 12 −+= uuu vvv www 123 123 123. 3. Z vlastností determinantů plyne, že jakákoliv výměna dvou vektorů smíšeného součinu mění jeho znaménko. Věta 3.3.5. Nechť OX OY OZ jsou umístěním lineárně nezávislých vektor Zlatý řez se vyskytuje v přírodě ve formě Fibonacciho posloupnosti. Listy rostlin, pokud vyrůstají jednotlivě, jsou na větvičkách rozloženy tak, že každý list vyrůstá nad předchozím listem více či méně posunut o určitý úhel.V dolní části stonku jsou listy starší a větší, u vrcholu mladší a menší. Všechny listy jsou stejnoměrně osvětlovány Sluncem. Cos fí, číže účiník, je pomer činného výkonu striedavého elektrického prúdu ku zdanlivému výkonu. A ako písal už kolega, je mierou využitia výkonu zdroja spotrebičom elektrickej energie. No tenhle příměr kulhá více, ale snad vám to pomůže pochopit, že to vše jsou jen matematické složky jednoho nedílného. Ne vždy se vyplatí mít komplexní číslo v algebraickém tvaru a proto se zavádí ještě goniometrický tvar komplexního čísla.. Jak lze vyjádřit bod v rovině? Víme, že v geometrickém vyjádření představuje komplexní číslo z = x + yi bod v Gaussově rovině. Tento bod má souřadnice [x, y].Jakým dalším způsobem můžeme ještě definovat daný bod z krom vypsání.

Znak průměru stejně jako řadu dalších zvláštních znaků nenajdete na české klávesnici. Existují ale různé finty, jak lze průměr z Windows vložit. 1) Zkopírujte ho. Najděte třeba příslušné heslo na Wikipedii, znak v něm označte [1] Zlatou spirálou se označuje jev, kdy se z obdélníku tvořeného stranami o vzájemném poměru fí (1:1,618 - také se mu říká zlatý obdélník) oddělí čtverec a výsledný obdélník má opět poměr stran jedna ku fí. Takto se dá postupovat do nekonečna a to se nazývá zlatá spirála

Zdroje: Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky.Liberec: TU Liberec, 2001 Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky. Matematika. Průměr představuje střední hodnotu řady n naměřených hodnot ( a1, a2, a3 ,... an) téhož druhu. Pokud vám tato definice připadá příliš vědecká, otevřete si jednotlivé odkazy, kde jsou uvedeny příklady. Aritmetický průměr je součet všech naměřených hodnot , dělený jejich počtem n: ( a1 + a2 + a3. Pro matematika je reálný život jenom speciální případ. Volané číslo je imaginární. Otočte prosím telefon o 90 stupňů a zkuste to znovu. Zlaté pravidlo učitele matematiky: Budu mluvit pravdu, nic než pravdu, ale ne celou pravdu. - Tak co, Dalibore, umíš to

Dlouhá staletí umělci zjišťují, že existuje jeden konkrétní poměr, který nás přitahuje mnohem víc než jakýkoli jiný. Je známý jako Fí. Myšlenka Fí sahá nazpět až k Euklidovi. Pojmenoval ji extrémní a znamená poměr Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. -> V3(R) definované předpisem fí(x1, x2, x3)=(x1+x2, x2, x3) je lineární. Pokud je, rozhodněte, zda jde o izomorfismus, určete matici tohoto zobrazení, Ker fí a Im fí. Koukala jsem i do jiných částí fóra, ale.

Derivace je jedním z hlavních nástroju˚ matematické analýzy. V pˇríští cásti ukážeme, jak mnoho ruznorodých˚ˇ aplikací derivace má. Tato ˇcást je v enována základním vlastnostem de-ˇ rivace a jejím výpoctum.˚ Definice. Je to jenom můj pocit a přehlédl jsem nějaký odkaz, nebo zde chybí Matematická definice důkazu, jakožto: Důkaz je posloupnost tvrzení fí_1 fí_n, kde fí_n = dokazované fí, kde pro každé fí_i platí: fí_i vyplívá z fí_k a fí_j (k<j<i) pomocí odvozovacího pravidla ( MP ). Fafrin 2. 9

Globální matematická konspirace: Dvě tajemná čísla vám

Jo ono se mi to nenapsalo Takže určete jeho obraz v otočeni R(S,fí) a) s vnitřnim bodem pětiuhelniku,fí= 1/3 pi b) S= A,fi= - 120 doplněno 08.10.14 19:46: U těch ostatnich mě chybi doplnit fi doplněno 08.10.14 19:51: Moc děkuji,že mi někdo pomuž Priemer je v geometrii čiara prechádzajúca stredom kružnice a pretínajúca ju v dvoch bodoch.Priemer sa označuje písmenom d (skratka pre diameter) prípadne symbolom ø (technické výkresy).Priemer je dvojnásobkom dĺžky polomeru kružnice ( d = 2 . r) a zároveň najdlhšia tetiva kružnice.. Táles vraj prvý dokázal, že priemer rozdeľuje kruh na dve rovnaké časti (z Prokla) Matematika v díle Leonarda da Vinci. Při svém prvním pobytu v Miláně se Leonardo nadchnul pro matematiku. Okouzlen bádáním antického Pythagora začal studovat taje matematiky a využíval je ve svých malířských dílech (například pro práci s perspektivou). Číslo, které je však neodmyslitelně spjato s Leonardem, je ϕ (fí)

všech tématech vysokoškolské matematiky. Ideální by byl úvodní jazykový kurz, v němž by se podstatnou část této slovní zásoby naučili. Protože to není možné, měli by si samostatně vybírat jednotlivá témata podle toho, co nejvíce ϕ,φ,Φ(fí) phi faI 12 Propadáme, MF DNES, 8. 12. 2010). Jiný myslitel hlásá, že první matematika - rozuměj ta, ve které je přímá úměrnost - může být občas užitečná. Ta druhá, ve které je sínus fí půl, je naprosto k ničemu. Dovolte mi, abych tuto skvostnou myšlenku nekazil komentářem Ontola > Matematika > diskuze Anonym Kevyrex. 18.03.2020 09:58 | Nahlásit. Stereometrie. Pomohl by mne prosím někdo s tímto příkladem? Nevím si rady s výpočtem výšky jehlanu :/ Vypočítejte objem pravidelného pětibokého jehlanu, mají-li podstavné hrany délku a=5,2 cm a odchylka rovin bočních stěn a roviny podstavy je (fí.

8 matematika Rogera Herze-Fischlera Mathematical History of the Golden Number, dále Zlatý řez: příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě od Maria Livia, Zlatý řez nejen v matematice Vlasty Chmelíkové a Záhadný zlatý řez: Největší tajemství přírody Scotta Olsena. Pro kunsthistorický základ byl vybrá Číslo fí - Najdete ji zde. Vše, co budete potřebovat. Fí je dvacátým prvním písmenem řecké abecedy matematika byla mnohé strašákem, který provázel celou školní docházku s posledním vysvědčením si oddechli, že se jí navždy zbavili

Euler-féle fí függvény matekin

Video: Zlatý řez - Wikipedi

takzvaného φ (fí). Toto číslo začíná 1, 61803 a končí v nekonečnu. Z jistého ohledu je a aténského Parthenonu, pak přejdu k matematické stránce zlatého řezu, přes Fibonacciho čísla až po zlatý řez v přírodních vědách a v umění Pro fí=90° má cosinus hodnotu 0, tím pádem je podmínka kolmosti vektorů následující: This entry was posted in Matematika. Bookmark the permalink. Post navigatio

Matematika; Detail otázky; Kelt Jsou ještě nějaká slavná čísla kromě pí a fí a e, základ přirozených logaritmů? Existují ješt nějaká známá slavná čísla, kromě pí, fí. Nemyslím nějaké fyzikální konstanty jako je c, g a podobně. Uzamčená otázka V tomto článku se budu zabývat goniometrickými funkcemi, občas též zvanými trigonometrickými funkcemi. Slovo goniometrie pochází z řečtiny a znamená měření úhlů, trigon se pak překládá jako trojúhelník. Známe čtyři základní goniometrické funkce - sinus, cosinus, tangens a kotangens

Co to je cos fí? - Elektrika

Matematika Komplexní čísla Převod z algebraického na goniometrický tvar; Převod z algebraického na goniometrický tvar v tomto pripade to oznacujete fí, tak neviem ako to dostat na cislo, pokial to nie je jedna z hodnot ktore som spominal ze mam v tabulke... Řecká abeceda ( alfabeta) je vývojově nejstarším do dnešních dní používaným zápisem jazyka v Evropě a vznikla před zhruba 800 až 900 lety před naším letopočtem. V současné době je, byť v upravené formě, používána jen a pouze pro zápis řečtiny. Čistě technicky vzato by se dalo říci, že je řecká abeceda. Velikost úhlů 3beta + 2beta = 180 stupňů. Tím pádem úhel 2beta má velikost 72. Jeho protilehlý (tj. ten neoznačený má tedy velikost 72). Úhel [fí] má velikost 180 - 90 - 72 = 18 stupňů Sbírka úloh z matematiky pro základní školu František Běloun. Sbírka obsahuje řadu úloh určených k opakování a procvičování veškerého učiva základní školy, je vhodná i pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. 8. vydání bylo upraveno tak, aby plně odpovídalo vzdělávacímu programu Základní š. Jsou-li ró, fí dvě rovnoběžné roviny, je každá přímka roviny ró rovnoběžná s rovinou fí a obráceně. Obsahuje-li rovina ró dvě různoběžky p, q, z nichž každá je rovnoběžná s rovinou fí, jsou roviny ró , fí rovnoběžné (= kritérium rovnoběžnosti rovin)

Goniometrický tvar komplexního čísla — Matematika polopat

 1. Po Feidiovi bylo podle některých pramenů ve 20. století zavedeno označení pro zlaté číslo (fí). Jiné zdroje uvádějí, že toto označení je na počest nikoli Feidia, ale Leonarda Pisánského (asi 1170-1240) zvaného Fibonacci. Jméno tohoto významného matematika souvisí se zlatým číslem spíše po matematické stránce (viz.
 2. Řecká abeceda. V matematice a geometrii se často používají písmena řecké abecedy. Název: Malé písmeno: Velké písmeno: alfa: α: Α: beta: β: Β: gama.
 3. VTIP.cz > Ftípky a vtipné texty > Kategorie Všehochuť > Matematická pohádka Bylo nebylo. V jednom lineárním prostoru nad tělesem reálných čísel vznikla náboženská soustava matic tajného řádu n uctívající charakteristický polynom Fí. Maticí představenou této sekty byla sama Adjungovaná. Ta záviděla království.

Jak napsat znak průměru: Ø nebo ø - Živě

Božský poměr: Nerozluštitelný kód Za hranice vědy

Přehled knih označených štítkem matematika. Nejlepší knihy s tématem matematika ČBDB.cz - Databáze knih Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu pětiúhelníku. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Ukážeme si, jak substituce do koule vypadá, že kromě proměnné r a fí budeme potřebovat i proměnnou psí a také si nastavíme maximální intervaly, kterých tyto proměnné mohou dosahovat. 5. V páté lekci se podíváme na první příklad na substituci do koule: \(\int_W \sqrt{x^2+y^2} \,\mathrm{d}V, W: \{ x^2+y^2+z^2\leq4 \}\) 6 Matematická pohádka. Bylo nebylo. V jednom lineárním prostoru nad tělesem reálných čísel vznikla náboženská soustava matic tajného řádu n uctívající charakteristický polynom Fí. Maticí představenou této sekty byla sama Adjungovaná. Ta záviděla království mocného Logaritmu, že s Túto metódu opísal v knihe Al-kitáb al-muchtasar fí hisáb al-džabr wa-l-mukábala No dnes sú jeho postupy a s nimi súvisiace matematické metódy neoddeliteľnou súčasťou vedy a techniky a, samozrejme, aj obchodu a priemyslu. ^ 5. ods. V modernej algebre sú neznáme zastúpené písmenami, ako napríklad x alebo y

Řecká abeceda - znaky řecké abecedy a fyzikální tabulk

Výsledky státní maturity z matematiky 2016. Dnes (2.5.2016) byl den D pro všechny maturanty, kteří si vybrali matiku jako svůj maturitní předmět. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 16. května. Pro netrpělivé maturanty je to dlouhá doba a proto naše vzdělávací centrum Pochopim přináší neoficiální řešení již. Pokud je integrační oblast kruhového tvaru a má střed mimo počátek souřadnicového systému, tak jedna z možností řešení je dívat se na tyto meze jako nekonstantní. Podobný postup jsme již použili u klasických kartézských souřadnic Tento slovník je primárně určen studentům VUT a tlumočníkům českého znakového jazyka Téma/žánr: al-Chórézmí - Muhammad ibn Músa - činný 813-846. Al-Kitb al-muchtaar fí isb al-džabr wa-l-muqbala - al-Chórézmí - Muhammad ibn Músa - činný 813-846. Kitb al-džam wa-l-tafrq bi-isb al-Hind - arabská matematika - aritmetika - algebra - dějiny matematiky, Počet stran: 214, Cena: 238 Kč, Rok vydání: 2010, Nakladatelství: OP

Průměr - Wikin

Izraelský astrofyzik provádí čtenáře historií fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Ukazuje, jak se nečekaně objevuje v celých komplexech jevů vnějšího světa - od nejmenších stavebních částí.. Pokud vynecháme složité matematické teorie, tak zlatý řez je takové rozdělení úsečky, kdy poměr její celé délky k její delší části je stejný jako poměr delší části ku kratší . Pokud tuto poměrně jednoduchou rovnici vyřešíte, tak zjistíte, že výsledkem je iracionální číslo 1,6180339887.. A fí (Φ φ) a görög ábécé aranymetszés (matematika, művészet) általában szögek jelölésére, például polárkoordináták használatakor (matematika, fizika) Utoljára szerkesztve 2020. május 4., 15:59-kor. A lap szövege CC BY-SA 3.0.

mkolar.cz - matematik

 1. Tagy: fí zlaty rez matematika geometria príroda. zobraziť viac ↓ pridať komentár filter príspevkov. Príroda v číslach Autor: pseudonka 14 083 videní. Príroda očami matematiky Autor: dzuriak 1 445 viden.
 2. fí: ϕ= °270 (nekonvexní úhel) omega: ω= °213 (nekonvexní úhel) Pedagogická poznámka: Vyst řihování úhlu z papíru i rýsování na tento papírový úst řižek je podle mých zkušeností nutné. Je t řeba ohlídat, aby žáci doopravdy vyst řihli maximální možnou část úhlu
 3. Čísla jsou digitálním vyjádřením energetických, vlnových stavů reality. Když se vám v životě opakují stále stejná čísla, představují opakující informaci situace a osobní stavy našeho bytí. Čísla, kterými se obklopujeme nebo přitahujeme, nejsou tak náhodná jak by se zdálo a jsou všude v tom, co nazýváme.

> 0,9652= cos fí = 15,2° => ez hogy jön ki? (vagy mit kell benyomni a számológépbe hogy ez kijöjjön? (Megjegyzés: A cos fí és a 15,2° között nem lehet egyenlőség jel!) Jól gondolod, számológéppel jön ki. Matekból azt tanultátok, hogy arkusz koszinuszt kell számolni, arc cos 0,9652 = 15,2 Řecká abeceda je vývojově nejstarším do dnešních dní používaným zápisem jazyka v Evropě a vznikla před zhruba 800 až 900 lety před naším letopočtem.V současné době je, byť v upravené formě, používána jen a pouze pro zápis řečtiny.Čistě technicky vzato by se dalo říci, že je řecká abeceda používána ještě pro zápis takzvané koptštiny, což je druh. c) Úhel fí můžeme vypočítat např. tak, že úhel α, fí a 24° tvoří dohromady přímý úhel = 180 °, odečteme tedy od 180° úhly α a 24° a dostaneme fí. Řecké písmeno fí jsem v sadě znaků nenašla Sbírka pracovních listů z matematiky zahrnuje jednak práce učitelů ze základních škol jihočeského regionu a studentů doktorského studia Teorie vzdělávání v matematice - 1. díl publikace, jednak práce studentů navazujícího magisterského učitelského studia matematik Fí(7) = 6. Takže když máte najít Fí(21 377), což je prvočíslo, tak pouze odečtete 1 a máte výsledek: 21 376. Fí jakéhokoliv prvočísla je jednoduché spočítat. To má zajímavé důsledky díky faktu, že funkce Fí je 'multiplikativní'. To znamená, že Fí(A krát B) = Fí(A) krát Fí(B)

Chvilky s matematikou — Česká televiz

 1. Ctrl + N - založí nový výkres. Ctrl + O - otevře výkres. Ctrl + P - vytiskne výkres. Ctrl + Shift + P - přepíná zobrazení Rychlé vlastnosti (verze 2009 a novější) Ctrl + Q - ukončí AutoCAD (verze 2004 a novější) Ctrl + R - přepíná na další výřez (viewport) Ctrl + S - uloží výkres
 2. Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost. Předmět vysoký 1 cm je umístěn před tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 20 cm ve vzdálenosti a) 40 cm, b) 30 cm, c) 15 cm. Určete polohy obrazů a jejich vlastnosti
 3. Dějiny zlatého řezu nás nakonec přivedou až k otázce, odkud se vlastně bere matematika a jak je možné, že představuje tak efektivní způsob popisu světa, ve kterém žijeme. Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Opravy k dotisku 2. vydání z roku 2008 si můžete stáhnout v oddíle ukázky
 4. Diszkrét matematika . Statisztika . Diszkrét matematika. Kombinatorika; Halmazok, rendezett párok, leképezések; Matematikai logika, ítéletkalkulus; Az Euler-féle fí függvény. Az Euler-Fermat tétel. A Kis Fermat-tétel és az Euler-Fermat tétel. Lineáris kongruenciák megoldása
 5. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Vektory Směrový a normálový vektor Bod Přímka Rovina. Vektor u směřující od bodu A do bodu B. Vektor je orientovaná úsečka. Má svůj směr a má svoji velikost. v rovině od A [a 1,a 2] k B [b 1,b 2] Pro fí=90° má cosinus hodnotu 0, tím pádem je podmínka kolmosti vektorů následující:.
 6. Vyjadřování veličin z matematických a chemických vzorců: Příklad 1: Vyjádřete hmotnost m A ze vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku . Příklad 2: Vyjádřete hmotnost m ze vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku. Příklad 3: Vyjádřete w 1 ze směšovací rovnice . Příklad 4: Vyjádřete koncentraci c ze vztahu pro výpočet látkového množstv
2Al-Jazari (1136-1206) - Ahli Robot Muslim Pertama di Dunia

Matematické Fórum / lineární algebra - lineární zobrazení

Fí v lidské kultuře 28 Dny dávnověku 30 Kalich mi po okraj plníš 32 Posvátná tradice 34 Fí v malířství 36 Melodie a harmonie 38 Není všechno zlato 40 Zlatý kalich 42 Zlaté mnohostěny 44 Fí na nebesích 46 Rezonance a vědomí 48 Kámen mudrců 50 Dodatek I: Rovnice s fí 5 Matematická biologie a biomedicína Matematická informatika Matematické a statistické metody v ekonomii Matematické modelování a numerické metody Matematika Matematika - ekonomie Matematika a statistika Matematika (čtyřleté) Matematika pro víceoborové studium Matematika s informatikou Matematika se zaměřením na vzděláván

Diskuse:Matematický důkaz - Wikipedi

Matematika je dnes nesmírně košatá substantivní věda s četnými čistě abstraktními a teoretickými výhonky, pro běžného jedince vesměs naprosto neuchopitelná. Počty, to je sčítání a odčítání, násobení a dělení, zlomky, trojčlenka, procenta, výpočty a konstrukce základních geometrických tvarů (trojúhelník. V Matematika maternatika - cancara Matematika A 1B Informatika RIA 09 Informatika 1. rodník 09 Informatika 1. roëník 09 Informatika 2. rodník Fí]en ahrát soubar PO vypracování úlohy, uložte soubor na sewer pomocí prüvodce. PO úspëšném uložení zde uvidlte odkaz na Váš soubor Alena Šarounová, CSc., Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Sokolovská 83, Praha . Zlaté číslo - Matila C. Ghyka. Pojem zlatý řez zavedl v 19. století německý filosof Adolf Zeising. Je to číslo, jež označujeme písmenem φ (fí) na počest řeckého sochaře Feidiáse

Matematika- Planimetrie - Poradte

 1. Film zobrazuje životný príbeh matematika Maxa Cohena, no tiež podsúva otázku koľko je nám toho dovolené poznať a chápať, či nie je lepšie nechať niektoré veci nepochopené. Introvertný Cohen sa pokúša pomocou svojho geniálneho mozgu a najnovše
 2. ut odpovídá vzdálenosti pouhých 125 km (tedy rozdíl mezi východem slunce v Jablunkově a Olomouci)
 3. ce středověkého Východu). LOGIKA V UČIVU MATEMATIKY PřF UP Olomouc, 6. března 2012 Author: Dag - Hrubý Created Date
 4. linearis Egyenletrendszerek Puska - Summary Diszkrét Matematika 2 Definiciók - Summary Diszkrét Matematika 2 Dimatpörgő - Summary Diszkrét Matematika 2 Halmok Halm Muveletek - Lecture notes 4 matrixok eloadas. Other related documents nevezzük, ha fí. reflexív,antiszimmetrikus és
 5. Sborník komiksů vytvořených studenty Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky v Brně v rámci předmětu Konceptuální a intermediální tvorba
 6. Při náčrtku obrázku použijeme znalost matematiky. Dva ostré úhly v rovině, které mají navzájem kolmé ramena jsou shodné. Trojúhelník ABS je pravoúhlý, platí Pythagorova věta: d2 + R Z 2 = ( R Z + h ) 2, d2 + R Z 2 = R Z 2 + 2R Z h + h 2, d2 = 2R Z h + h 2 ( h2 lze zanedbat) d2 = 2R Z
Négypólusú fi relé | az áram-védőkapcsoló (ismert még: fiPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU - modulor a

Slovo algebra vstoupilo do evroých jazyků díky latinskému překladu jednoho z nejvlivnějších středověkých matematických spisů, Al kitáb al muchtasar fí hisáb al džebr v al muqábala, díla arabského matematika jménem Abu Abdalláh Muhammad ibn Músá al Chvárizmí al Mádžusí Přehled bakalářských předmětů. Co se na Fakultě managementu vyučuje? To říká takzvaný studijní plán. Ten je rozdělen do několika bloků, z nichž některé je potřeba splnit beze zbytku, v ostatních si lze vybrat jen takové předměty, které tě budou bavit Zlatý řez se nejčastěji značí řeckým písmenem € \phi € (fí) na památku řeckého sochaře Feidia (asi 490-430 př.n.l.). Mezi jeho díly najdeme i sochu Dia Olymého, který byl považován za jeden ze sedmi divů světa