Home

Mocniny 10 příklady

Mocniny a odmocniny - Příklady z matematik

Příklad : Napiteš čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 10n : 2 756; 23 456,789; 200 003 2 756 = 2 . 1 000 + 7 . 100 + 5 . 10 + 6 = 2 . 10 3 + 7 . 10 2 + 5 . 10 + 6 23 456, 789 = 2 . 10 000 + 3 . 1 000 + 4 . 100 + 5 . 10 + 6 + 7 . 0,1 + 8 . 0,01 + 9 . 0,00 Mocniny a odmocniny - Příklady z matematiky. 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Vypočtěte: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtěte

4 x 3 ⋅ 8 x − 2. se nerovná. 32 x − 6. Platí. 4 x 3 ⋅ 8 x − 2 = 32 x. 2. Dělení mocnin se stejným základem různým od nuly. 2 7 2 4 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 2 7 − 4 = 2 3 nebo 2 3 2 8 = 2 3 − 8 = 2 − 5 = 1 2 5. Mocniny se stejným základem třetí mocnina - příklady s řešením třetí odmocnina - příklady s řešením test procvičení Třetí mocnina vyjadřuje objem krychle o dané straně. Dříve se jí proto taká říkalo kubická. Dodnes se slangově používá označení pro jeden metr krychlový jako jeden kubík. v tabulkách.. 2.8.17 Záporné mocniny Předpoklady: 0208016 Př. 1: Vypo čti. Výsledek vyjád ři jako mocninu. a) 6 612 7⋅ b) 152 144 11 11 c) () 23 4 d) (2)6 7 3 3 e) 4 6 2 2 f) 3 3n n+ −3 2 1⋅ g) 2 23 1 2 n n ⋅− h) ( ) 2n+1 3 a) 6 6 6 612 7 12 7 19⋅ = =+ b) 152 152 144 8 144 11 11 11 11 = =− c) () 2 2 23 3 4 124 = =⋅ d) (2 )6 2 6 12 12 7 5 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3

Připrav se - Matematika: Mocniny a odmocnin

Mocniny :: Výuka matematiky a angličtin

 1. 2.8.15 Vyšší mocniny Předpoklady: 020812 Př. 1: Dopl ň místo obdélní čků správné číslo. a) ( )− =2 3 b) 2 =0,64 c) ( )− =40 1600 d) 3 =−0,000027 e) ( )− =25 2 f) ( )− =2 8 a) ( )− =−2 83 b) 0,8 0,642 = c) ( )− =40 1600
 2. Mocniny; S přirozeným mocnitelem; Cvičení; S celým mocnitelem; Cvičení; Mnohočleny; Výrazy; Cvičení; Početní operace; Cvičení; Rozklad mnohočlenů; Cvičení; Použité symbol
 3. Mocniny s racionálním exponentem Je- li exponent mocniny racionální číslo ( např. zlomek ) , platí pro práci s touto mocninou pravidlo: a a m n =n m Příklady: a) 3 3 2 2 a = a b) b b b 1 1 2 1 2 1 − = = c) 83 3 82 3 (23)2 3 26 22 4 2 = = = = = Cvičení: 1) Napište ve tvaru odmocnin: 2)Napište ve tvaru mocnin: a x b a c b d x n.
 4. Mocniny o základu 10 Např.: 1 000=10 7 100 000=10 9 1 000 000=10 : 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000=10 6 ; 5 000=5∙1000=5∙10 7 Je to vždy 10 na tolikátou, kolik je za prvním číslem (jedničkou) nul. Milion má šest nul - tedy 106. Zápis pomocí exponentu je přehlednější a u velkých čísel rychlejší

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami - O škol

10 Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel Petra Konečná a Michal Vavroš V této kazuistice bude metodou 3A (Janík et al., 2013) rozebrána vyučovací hodi-na realizovaná v sekundě osmiletého gymnázia a spadající do tematického okruhu Číslo a proměnná v rámci učiva Mocniny a odmocniny Dané hodnoty nahraď čísly vyjádřenými bez mocniny čísla 10: 5,6 ⋅ 10 − 1; 6,1 ⋅ 10 (18 x 2 y 5 27 z 2) 2: (10 x 2 y 3 15 z) 3 = (2 x 2 y 5 3 z 2) 2: (2 x 2 y 3 3 z) 3 = 2 2 x 4 y 10 3 2 z 4 ⋅ 3 3 z 3 2 3 x 6 y 9 = = y z ⋅ 3 2 x 2 = 3 y 2 x 2

MOCNINY S CELÝM MOCNITELEM - cuni

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Matematické příklady zdarma. Sčítání, odečítání, násobení, dělení, pythagorova věta, první stupeň, druhý stupeň, základní škola, ZŠ, střední škola (SŠ,SOŠ) Jsou dány příklady i s řešením. 1) VYBER PŘÍKLADY, KTERÝCH VÝSLEDEK JE 400: a) (- 20)2 b) - (- 20) 2 c) 202 d) 5 + 52 + 32 + 12 e) −16000 f) ( - 402) g) 160000 h) 402 Druhá mocnina lichého čísla je vždy liché číslo. b) Druhá mocnina záporného čísla je vždy záporné číslo. c).

\sqrt{100} = 10, protože 10^2 = 100; Obecně pak n-tá odmocnina z x je takové číslo a, pro které platí a^n = x, n-tou odmocninu značíme \sqrt[n]{x}. Příklady: \sqrt[3]{125} = 5, protože 5^3 = 25 \sqrt[5]{32} = 2, protože 2^5 = 32 \sqrt[4]{10000} = 10, protože 10^4 = 10000; Odmocňování má i geometrický význam Mocniny a odmocniny - Procvičování mocnin a odmocnin na nejoblíbenějším procvičovacím webu. Rozsáhlá sbírka příkladů od jednoduchých až po obtížné, pestré formy cvičení

Mocniny a odmocniny - oazlin

Mocniny s přirozeným mocnitele

Číslo šablony, sady a materiálu VY_32_INOVACE_10_01_13 Vzdělávací oblast dle RVP Matematika Tematický celek dle ŠVP Výrazy -Druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin Předmět, obor, ročník Matematika, Obráběč kovů, Strojní mechanik Opravář zemědělských strojů, 1. roční Definice. Pro libovolné definujeme -tou odmocninu z nezáporného reálného čísla jako nezáporné reálné číslo , pro které platí . Značíme . Číslo označujeme jako základ odmocniny (odmocněnec) , číslo nazýváme odmocnitel a symbol je odmocnítko . Říkáme, že odmocněním čísla dostaneme číslo . V souladu s dříve. žákům dostatek příkladů k procvičování, které povedou k osvojování a upevňování znalostí, vědomostí a dovedností. Matematika v osmé třídě základní školy je podle mého názoru velice náročn Příklad : 3 2 5 3 2 103.102 =10 .10 . 10.10 . 10=10+ =10 Mocniny o stejném základu a dělíme tak, že základ umocníme rozdílem exponent. 1 2.8.10 Druhá mocnina a odmocnina - opakování Př. 1: Sepiš, co jsme se nau čili o druhých mocninách. Př. 2: Sepiš, co jsme se nau čili o druhých odmocninách. Př. 3: Přečti a rozhodni, zda je to pravda.Najdi d ůkaz. Pro všechna kladná čísla a, b platí: Jeli a b>, pak a b2 2> . Př. 4: Dopl ň tabulku.Hledej všechny možnosti

Příklady k procvičování - mocniny a odmocniny. Nahráno 6.10.2020 14:19. Klikněte na odkaz 1.Úpravy výrazů mocniny, odmocniny -oprJM.pdf pro zobrazení souboru Sčítáme a odčítáme pouze mocniny se stejným základem a exponentem a to tak, že základ a exponent opíšeme a číslo před mocninou sečteme nebo odečteme. Při sčítání a odčítání tedy zjišťujeme počet jednotlivých základů se stejným exponentem Procvič si příklady na Množiny a Intervaly. Doplněk, průnik, sjednocení i rozdíly množin a intervalů si můžeš přepočítat na Priklady.com Opakování mocniny, odmocniny 2 Všechny příklady řešíte bez kalkulačky, všude bude uveden postup 1. Vypočtěte: 43 2. Vyjádřete jako mocninu deseti: 10 3 2 7 2 3 5 10. Mocninou čísla 10 voláme číslo, ktoré môžeme zapísať v tvare. 10 n. kde n voláme exponent, n je z množiny celých čísel Z. . Mocniny čísla 10 využívame napr. na vedecký zápis čísel, alebo pri zápise čísel, ktoré majú veľký počet núl

Sčítat a odčítat můžeme mocniny o stejných základech i exponentech příklady: 2 ·32 + 4·32 = 32 · (2+4) = 9 · 6 = 36 a 5 + a5 = 2a5 5a4 + 9a4 = 14a4 2. Násobení mocnin o stejném základu - exponenty sčítáme 24 + 26 = 210 o. 5. Třetí mocniny na kalkulačce a v tabulkách 6. Příklady s mocninami Výsledky se objeví po změně pozadí či jsou pod obrázky. 11 6­19:53 11 6­19:47 Opakování urči třetí mocninu čísla: ­5 20 ­0,3 100 ­0,04 0,2 6 10 21­20:31 (­0,3)3 403 (­100) 3 0,053 2003 0,93 ­803 (­0,07) 3 6003 216 000 000 ­0,000 34

Vítej na Pocitejme.cz, kde můžeš zdarma procvičovat své znalosti matematiky :-) Na webu nalezneš náhodně generované příklady, z různých matematických okruhů, s on-line vyhodnocením. Vyhodnocení obsahuje přesnou známku, veselého či smutného smajlíka, náhodně vybraný obrázek odkrytý dle tvé úspěšnosti při. stupeň mocniny (odmocnitel) b=n a matematický symbol pro odmocninu (odmocnitel) hodnota n -té základ mocniny (odmocněnec) odmocniny 5. Pravidla pro počítání s odmocninami a) n a⋅n b=n a⋅b kde a,b∈R∧a,b Příklad: ( ) 10 ( )8 3 4 5 3 x y x y x 2. Pravidlo - druhá mocnina násobků č. 10, 100, Vypočítej následující příklady, všimneš si něčeho? 10 2= 100 2= 1000 2= 10000 2= Počet nul na konci se u druhé mocniny zdvojnásobí Mocniny. Mocnina a b, kde a ≥ 0 a b je přirozené číslo, vyjadřuje součin b činitelů čísla a. Příklad: a 2 = a · a 3 4 = 3 · 3 · 3 · 3. Číslo a se nazývá základ mocniny, číslo b mocnitel (exponent), početní výkon umocňování. Mocninu 3 2 čteme tři na druhou, mocninu a b čteme a na b-tou nebo b-tá.

Mocniny s celým mocnitelem, cvičení. 2.15 Přepiš následující údaje tak, aby jejich číselná hodnota byla ve tvaru , kde : a) Světlo se pohybuje ve vakuu. Mocniny a odmocniny - procvičení Příprava k maturitě 1 - Číselné obory a výrazy . Koupit za 270 Kč . Řešené příklady na číselné obory . Číselné obory - řešené příklady 1. 00:07:11 . Číselné obory - řešené příklady 2. 00:12:40

Mocniny s celočíselným exponentem, 10

mocniny s celočíselným exponentem mocniny s racionálním exponentem n-tá odmocnina početní výkony s odmocninami zápis čísla ve tvaru a.10 n; Algebraické výrazy Zápis čísla ve tvaru součinu a ⋅ 10 n - příklady. Příklad #druhá mocnina print (2**2) #třetí mocnina print (2**3) Import funkci, objeku, modulu Pokud chceme použit něco, co není součástí standartního balíčku, pak musíme provést import

b) 2,7 . 109 - 5,7 . 106 + 4 . 105 - 3,2 . 102 + 5 . 10 - 1; Příklad 12 : Vypočtěte : a) 3-2 + 0,42 = b) 0,5-2 + 0,4-3 + 0,22 = c) 03 - ( - 1,7 )2 = 3.1.5. Mocnina mocniny a ( x )b = xab ( 32 )4 = 38 Příklad : Vyjádřete jako součin (podíl ) mocnin s co nejmenším přirozeným základem mocniny 7 3 3 6 2 3 2 .9 4 3 25. 5. Druhá mocnina. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Mocniny na 3 | n

Pocitejme.cz: matematické příklady zdarma - Příklady 2 ..

Mocniny a odmocniny 2 Příklad 10 : Vypočtěte : a) 3 3 2 = = b) 81 = c) 16 1 d) 4. 16 e) a6 = f) a4 = g) 3 a12 = h) a2 = ch) = 2.2 Sčítání a odčítání mocnin Sčítáme a odčítáme pouze mocniny se stejným základem a exponentem a to tak, že základ a exponent opíšeme a číslo před mocninou sečteme nebo KLÍČ - JEDNOTKY DÉLKY, OBSAHU, OBJEMU Úloha Správné řešení Body max. 3 body 1.1 N 1 bod 1.2 N 1 bod 1.3 N 1 bod max. 3 body 2.1 C 1 bod 2.2 A 1 bod 2.3 B 1 bod max. 4 body 3.1 10,57 1 bod 3.2 301 1 bod 3.3 0,21 1 bo Příklad: Z hodin geometrie víte, jak vypočítat obsah čtverce. S je obsah čtverce a a je délka jeho strany. S = a . a Tedy obsah čtverce se stranou délky 3 cm vypočítáme: S = 3 . 3 = 9 cm 2. Zápis a . a můžeme nahradit zápisem a 2. Zápis a 2 čti a na druhou. Druhá mocnina je součin dvou stejných činitelů

Odmocniny - Procvičování online - Umíme matik

Příklad 4) 18 6 36 27 96 9 2); , , 0 3: 9); , , , 0 1) :; , 0 9 4 0 ,3 0 ,2) 0 10 7) 6 2 3 2 : 3 2 3 4 12 3) 2 3 5 7 2 11 2 2 4 1 3 3 6 5 7 4 1 3 2 2 6 0 1 2 3 4 8. Příklad: vezměme si prvočíslo p = 3 a celé číslo z = 4. Číslo čtyři není násobkem čísla tři, takže můžeme pokračovat. Vypočítáme hodnotu čísla 4 3 − 4. To se rovná 60. Přitom ale platí, že 60/4 = 15, číslo čtyři tak dělí šedesátku beze zbytku, což odpovídá Fermatově větě. Jiný příklad: p = 7, z = 10 n-tá mocnina, mocněnec, exponent, mocnitel, mocnina, n-tá od-mocnina, odmocněnec, odmocnitel, usměrňování zlomku, algebra-ický výraz, polynom, mnohočlen ÈAS POTØEBNÝ KE STUDIU Předpokládám, že studium této kapitoly vám zabere 4 hodiny učivo plus 8 hodin výpočet příkladů k procvičení. PRÙVODCE STUDIEM: PUSńTE SE DO TOH

Další 2 příklady na www.2pir.eu 7.roč. str. 221/8,9. Mocniny. 2.mocnina. Do sešitu algebry si opište úvod, který jsme si udělali ve škole do geometrických sešitů a porovnejte s výkladem v učebnici 8. roč. na str.6. Dále uč. str.7 opsat tabulku 5, doplnit a naučit se zpaměti. Procvičení : uč. str. 10/ 3.10 Částečně odmocněte a napište podmínky platnosti: a) 50x3, b) 3 250bc43, c) 4 32uv63, d) 10 4096y20. 3.11 Kolikrát je větší číslo 210 5 větší, než číslo 40 10 3? 3.12 Kolikrát je menší součin čísel 410 2 a 4,5 než číslo 1,8 10 6? 3.13 Kolikrát je větší číslo 50 než podíl čísel 72 a 1 V pátek 23. 10. v 10:05 h se spojíme v Teamsu na fyzice. Zdraví vás. J. Trangoš Druhá mocnina - počítáme zpaměti - on line hodina 21.10.2020. V této hodině si procvičíme počítání druhé mocniny zpaměti, cílem je zvládnout jednoduché počítání s kladnými i zápornými čísly a zlomky

Mocniny a zajímavé příklady ; 10 min . Příklad -% Příklad -% Příklad -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (8 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa Dominik Chládek Mocniny - Jak s nimi zacházet. Řešené příklady na číselné obory. 15. Číselné obory - řešené příklady 1 : Délka lekce: 7:11. 16. Číselné obory - řešené příklady 2 46. Procenta podrobně 10 - Slevy a zdražení - jak řetězit změny, aneb zlatý hřeb kurzu : Délka lekce: 21:35. 47. Procenta podrobně 11 - Kdo.

Pravidla pro počítání s mocninami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF mn8_10_priprava mocnina sčítání a odčítání.pdf. mn8_11_priprava mocniny násobení, dělení, umocňování.pdf. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní práce

Mocniny a odmocniny - Procvičování online - Umíme matik

Nejdůležitější při práci s mocninami je dodržovat pravidla pro mocniny. Těchto pravidel je více, ale štěstí je, že většina z nich je naprosto přirozená a přišli bychom na ně sami. Mezi ta, na která bychom nepřišli patří nultá mocnina. Ta plyne z pravidla o součinu mocnin, jak je odvozeno ve videu Opakování učiva základní školy 10 10 2. Základní poznatky o množinách a výrocích 5 5 3. Algebraické výrazy 15 10 4. Mocniny a odmocniny 15 10 5 Řešené příklady na číselné obory. 15. Číselné obory - řešené příklady 1 : Délka lekce: 7:11. 16. Číselné obory - řešené příklady 2 : Délka lekce: 12:40. 17

Bc

Teď když už víme, jak souvisí počet nul s mocninami deseti, pojďme se pustit do složitějších, ale zato zajímavějších příkladů Mocniny - pomoc s řešením. Přehled příspěvků . Přejí dobrý den. Dostali jsme za úkol vyřešit tyto příklady. Absolutně ale netuším, jak a co dělat. Na internetu jsem sice našla postup řešení, nicméně podle toho nedokážu pochopit, jak vypočítat zbytek zadání. Vysvětlil by mi někdo prosím postup Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem Pravidla pro počítání s mocninami: Věty pro počítání s mocninami 2. n-tá odmocnina Pravidla pro počítání s odmocninami 3. Algebraické výrazy 3.1 Mnohočleny Operace s mnohočleny Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 3.2 Lomené výrazy 3.2 Lomené výrazy 3.2 Lomené výrazy 3.2 Lomené. Příklad: (2,8 - 1,4) . 25 + 2,5 . 4 - (5,5 - 3,5)2= Řešení: 1) odstraníme závorky 1,4 . 25 + 2,5 . 4 -22 2) spočítáme mocniny a odmocniny 1,4 . 5 + 2,5 . 4 - 4 3) násobíme 7 + 10 - 4 4) sečteme, odečteme 13 Druhy závorek a počítání s nimi Typy závorek oblá závorka ( ) hranatá závorka [ ] složená závorka.

Příklady s odmocninami mocniny a odmocniny - příklady z

Mocnina záporného čísla a nuly Platí: 0 n= 0 Umocňujeme - li záporné číslo, určujeme výsledné znaménko podle exponentu. Je- li exponent sudé číslo, bude výsledek kladný. Je-li exponent liché číslo, bude výsledek záporný. Příklady k procvičení 1. Určete výsledné znaménko a) (-5)10 b) (-123)23 c) (-4)11 d) (-12)6

Základní škola OndřejovVýrazy a úprava výrazů - příklady

$\mathbf{\large 8 \times 10^{4}+6 \times 10^{3}+2 \times 10^{1}=}$ $86020$ $862 Zkus nasimulovat (podle definice mocniny ) co by bylo výsledkem příkladů 5 6 57 = 3 3.32 35 = Příklad : Vyjádři jako zlomek: a-2= 10- 3= 3-1= 2-4= Vypočítej : a 0= 10 0 = -3 0 = 156 0 =π= 0 Příklad : Zapiš jako zlomek bez použití mocnin:. Priklady.com je sbírka úloh a matematických příkladů vytvořena tak, aby pomohla při přípravě na přijímací zkoušky na střední i na vysokou školu. Maturantům pomůže při přípravě na Maturitu, studenti VŠ si mohou přepočítat příklady na zkoušku, učitelé u nás najdou zdroj příkladů na písemky Příklady: Vypočítej mocniny: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pozor na nultou mocninu! To znamená na mocninu s exponentem rovnajícím se nule. Cokoliv na nultou se vždy rovná jedna Příklady z matematiky . Zpět že druhá odmocnina jeho druhé mocniny je rovna absolutní hodnotě daného reálného čísla. Ö x x.y = 10 Pro každé reálné číslo x existuje reálné číslo y, jejichž součin je 10..

Vytýkání – Příklady z matematiky11

Video: Základní poznatky z matematiky - cuni

Příklad: Umocni na druhou číslo 5 Řešení: 52=5∙5=25 Mocniny od 1 do 20 12=1 2 2=4 32=9 2 42=16 5 2=25 2 62=36 7=49 82=64 92=81 10=100 112=121 122=144 13=169 142=196 2 15=225 162=256 172=289 182=324 19=361 202=400 Druhá mocnina je vždy nezáporné číslo Výsledek umocnění na druhou je 0 nebo kladné číslo Příklady Mocniny s přirozeným mocnitelem Každý součin stejných činitelů můžeme zapsat jako mocninu 6 . 6 . 6 . 6 . 6 = 65 čteme: šest na pátou 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 27 čteme: dvě na sedmou a . a . a . a = a4 čteme: a na čtvrtou 43 34=3 .3 .3 .3=243 základ mocniny 2_Mocniny.pdf (272,2 kB) 1.5. Mocniny_příklady: Zde naleznete dva soubory s příklady na procvičování výpočtů s mocninam. M8_Mocniny s přirozeným exponentem - procvičování.pdf (72,1 kB) M8_mocniny_priklady.pdf (21,1 kB Anotace: Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Matematika pro 4. ročník, opakování k maturitě - řešené příklady (lze použít i v nižších ročnících při procvičování) je zopakovat a procvičit probranou látku i ukázat studentům souvislosti mezi jednotlivými tématy tak, aby si vytvořili určitý nadhled při řešení matematických příkladů

Matematika - Sčítání a odčítání - Odčítání do 20 bez přechodu přes 10 start Odčítej 2 čísla, příklady budou vyšší, ale není nutné přecházet přes desítku - zápis čísel pomocí mocnin o základu 10 - výpočet mocnin součinu a podílu. Prověření znalostí: - pětiminutovky na početní výkony s mocninami - prověrka - číselné výrazy s mocninami - dobrovolné úlohy . Obsah učiva: - příklady k procvičení - dobrovolné příklady - digitální učební materiál DOLNÍČKOVÁ, Jiřina. Mocniny s přirozeným mocnitelem. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 30. 10. 2009, [cit. 2021-08-16] Mocniny o základu 10 - strana 47. Každé kladné číslo můžeme zapsat ve tvaru . a. ∙ 10. n,kde . a. je číslo větší nebo rovno 1 a menší než 10 a . n. je přirozené číslo. Kolečko z didaktiky matematiky. Video mikrosvět/makrosvě ARIP3 Cv 7 Mocniny a odmocniny z přirozených čísel Příklady: 1. Vypl ňte následující tabulku: n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 25 n2 n3 x. 1 Mocniny a odmocniny Mocniny s prirodzeným exponentom Definícia : Zápis an (čítame a na n-tú), kde a ∈ R, n ∈ N, sa nazýva n -tá mocnina čísla a a platí: an = a . a . . a, pri čom a1 = a n činite ľov Číslo a sa nazýva základ (mocnenec) mocniny, číslo n sa nazýva exponent (mocnite ľ) mocniny

 • Epididymitida příznaky.
 • Jak zažádat o voličský průkaz.
 • Giovanni Santini.
 • Očista žaludku a střev.
 • Kre Alkalyn Amix.
 • Potřeby na malování.
 • Sagittarius.
 • Rolwal MIG 250P.
 • Zakrslý králík teddy.
 • Nemůžu otěhotnět diskuze.
 • IKEA stupinek.
 • Xiaomi mi 6 bazar.
 • Adidas Originals Skor Dam.
 • Pařížské mírové smlouvy.
 • Cottage pie recept cz.
 • GTA 2 cheats PS2.
 • Omnistar Affiliate program.
 • Šalvěj v těhotenství.
 • Zakázková výroba hracích karet.
 • West highland white terrier säljes.
 • Drávská cyklostezka mapa.
 • Moderní architektura 21 století.
 • Instrument CCS.
 • Kované šišky.
 • AIDA64 Portable.
 • Čou En laj.
 • Capoeira.
 • Log chemie.
 • Srandovni pořekadla.
 • Rozvody v domě.
 • Muďoul trojlaločný pěstování.
 • Online dj mixtape.
 • Gyntima Hyaluronic.
 • Za jak dlouho pít po jídle.
 • Trademark search.
 • Eragon dragon egg.
 • Nepromokavá bunda pánská pracovní.
 • Plastimex nove zboží.
 • Dárky ze dřeva.
 • Sporákový spínač.
 • Jmenovky na stůl Rozměry.