Home

Římská občanská válka

Občanská válka v Římě [49-45 př

  1. Římská občanská válka (49-45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství. Válka byla vyvrcholením sporů mezi prokonzulem Gaiem Juliem Caesarem a jeho politickými oponenty z řad konzervativní strany optimátů, zastánců tradiční republiky
  2. římská občanská válka (49-45 př. Kr.) See: války občanské finská občanská válka (1918) občanská válka v Libyi (2011) rakouská občanská válka (1934) občanská válka v Ugandě (1987-) irská občanská válka (1922-1923) ruská občanská válka (1918-1921).
  3. římská občanská válka (49-45 př. Kr.) See also: interbrigády. občanská válka v Sýrii (2011-) občanská válka v Ugandě (1987-) řecká občanská válka (1946-1949) občanská válka v Jemenu (1962-1968) občanská válka v Rhodesii (1964-1979).

římská občanská válka (49-45 př

Občanská válka vzplanula téměř okamžitě nanovo. Marcus Antonius a Caesarův synovec a adoptivní syn, Gaius Octavius (Octavianus), se v roce 43 př. n. l. spojili a s Aemiliem Lepidem utvořili druhý triumvirát namířený proti stoupencům republiky a Caesarovým vrahům Takto skončila občanská válka, která zpustošila celou říši a trvala čtyři roky. Caesar po dalším triumfu přijal ke svému jménu přídomek Imperator, který tehdy znamenal nejlepší vojevůdce, za císařství se stal součástí císařského jména římská občanská válka (49-45 př. Kr.) See: války občanské americká občanská válka (1861-1865) anglická občanská válka (1642-1648) angolská občanská válka (1975-2002) finská občanská válka (1918) irská občanská válka (1922-1923).

Římská občanská válka 49-45 BC . Toto je poslední politický konflikt v římské republice před založením římské říše. V roce 49 př.nl e. Pompey, spiklenecký senátem, nařídil Caesar, aby rozpustil své jednotky a vrátil se do Itálie, aby oznámil své pravidlo. Možnost neshody byla považována za zradu Spojenecká a občanská válka otřásá římskou republikou (91 - 82 př. Kristem) Kromě nájezdů a početných útoků keltských a germánských kmenů na severní hranici římské říše, musel Řím v posledním století před Kristem řešit závažné vnitropolitické problémy. Římskou říší otřásá občanská válka 1861-1865 Americká občanská válka; 20. století. Ruská občanská válka (1917-1921) Finská občanská válka (1918) Španělská občanská válka (1936-1939) Čínská občanská válka (1928-1937 a 1945-1949) Řecká občanská válka (1946-1949) Občanská válka v Laosu (1953-1975) Konžská krize (1960-1965 Obsah kapitoly [ skrýt] 1 Raná římská republika. 2 Vrcholné období republiky - vznik římského impéria (265 - 133 před Kristem) 2.1 1. púnská válka (264 - 241) 2.2 Mezidobí (241 - 218) 2.3 2. púnská válka (218 - 202) 2.4 3. púnská válka. 2.5 Následky púnských válek

www.hellokiki.estranky.cz - Římská republika - Občanské válk

Římská občanská válka vypukla. Konzul Pompeius společně s většinou senátu uprchli do Řecka. Caesar tak vytáhl do Hispánie, kde porazil Pompeiovo vojsko, a poté vyrazil do Řecka, kde nakonec také Pompeiovo vojsko porazil. Samotný Pompeius uprchl do Egypta, ale tam ho nechal zavraždit tamní vládce Ptolemaios XIII 44 př. n. l. - 30 př. n. l. Římská občanská válka; 9 Bitva v Teutoburském lese; 16 Bitva na pláni Idistaviso; 69-70 Batávské povstán.

ANTIKA - Občanská válk

  1. anci. V Římě se v průběhu posledních čtyřech let galských válek změnilo mnohé
  2. Občanská válka. Řím. Římské dějiny. Píše se rok 42 př. n. l. a u řeckého města Filippoi se schyluje k důležité bitvě mezi Brutem a Cassiem na jedné straně a Markem Antoniem a Octavianem na straně druhé. V této bitvě se má rozhodnout, zda Řím zůstane republikou nebo padne do rukou jedinců
  3. Občanská válka ; Druhý triumvirát a jeho rozpad ; Římská republika nabízí téměř půl tisíciletí dlouhou cestu od městského státu u Tibery k impériu, které ovládlo Středomoří, aby se ponořilo do sporů mezi nejmocnějšími muži říše. Ekonomický, územní sociální, vojenský nebo demografický vývoj říše.
  4. římská občanská válka (49-45 př. Kr.) bitva u Ilerdy (49 př. Kr. : Lérida, Španělsko) See: občanská válka římská (49-45 př. Kr.
  5. římská občanská válka (49-45 př. Kr.) konžská krize (1960-1965 : Demokratická republika Kongo) karlistické války (1833-1876 : Španělsko) občanská válka v Sýrii (2011-) konflikty. mezinárodní konflikty. války. občanské války
  6. obČanskÁ vÝchova - 6. roČnÍk - regiony, nÁŘeČÍ, ŘeČ obČanskÁ vÝchova 6. roČnÍk - ČeskÁ republika, stÁtnÍ symboly. občanská výchova 7. ročník obČanskÁ vÝchova 7. roČnÍk ČlovĚk ve spoleČnosti obČanskÁ vÝchova 7. roČnÍk - komunikace obČanskÁ vÝchova 7. roČnÍk - kultura obČanskÁ vÝchova 7

občanská válka v Súdánu (1983-2005) občanská válka v Sýrii (2011-) občanská válka v Ugandě (1987-) občanská válka ve Rwandě (1990-1994) rakouská občanská válka (1934) ruská občanská válka (1918-1921) čínská občanská válka (1928-1936) řecká občanská válka (1946-1949) římská občanská válka (49-45 př. Kr. This page was last edited on 20 June 2019, at 18:35. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Alžírská občanská válka v mnoha aspektech odpovídá teoretickému modelu eskalace a deeskalace popsanému Wehrem a Bartosem. I zde můžeme sledovat postupně se sebeposilující eskalaci jednotlivých skupin a jejich radikalizaci a i zde můžeme zachytit přivyknutí si na realitu konfliktu a selektivní vnímání násilí Po Caesarově smrti začala znovu římská občanská válka. V prvních 43 Anthony, Li Bida a Octavian otevřeně vytvořili alianci, aby získali zákonnou moc vládnout zemi po dobu 5 let, známou jako poslední tři vedoucí politiky. Poté Octavian porazil další dva 13.09.2004 - Jiří Chlubný. Válka s Pyrrhem přivedla Řím do blízkého kontaktu s další středomořskou mocností - s Kartágem v severní Africe. To vzniklo v druhé polovině osmého století před n.l. jako kolonie fénického města Tyros. Založená osada dostala jméno Nové Město - Kart Hadašt

Římská občanská válka. Římská občanská válka (49-45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství. Nový!!: Samnium a Římská občanská válka · Vidět víc » Římský diktáto Doba římská c. Invaze Germánů d. Pohanství vs. křesťanství e. Vikingské nájezdy f. Vilém Dobyvatel a jeho nástupci g. Soupeření s Francií h. Anglie a kruciáty i. Magna Charta j. Stoletá válka k. Občanská válka a Tudorovci, angl. reformace l. Stuartovci a anglická revoluce m. Vznik parlamentarismu n. ritánie - královna. vést válku hacer la guerra, guerrear: vypovědět: vypovědět válku komu declarar la guerra a algn: rozpoutat: rozpoutat válku desatar una guerra: řeckořímský: řecko-římská válka guerra f greco-romana: vyhlásit: vyhlásit válku declarar guerra: za: za války durante la guerra: civil: guerra civil občanská válka: guerra. řeckořímský: řecko-římská válka guerra greco-romana. vyhlásit: vyhlásit válku declarar guerra. za: za války durante la guerra. civil: občanská válka guerra civil. guerra: vyhlásit válku declarar la guerra. púnico: punské války guerras púnicas. mundial: druhá světová válka Segunda Guerra Mundial. frío: studená válka.

Příčiny občanské války v Řím

Římská nadvláda ve starověké Palestině ⇨ 53 př. n. l. - zabit v bitvě s Parthy občanská válka v Římě - Židé to pokládali za trest od Boha . Občanská válka v Římě - začala v roce 49 př.n.l. Caesarovým přechodem přes řeku Rubikon Římská republika Státní zřízení - r. 53 př. n. l. zemřel Crassus →spory mezi Caesarem a Pompeiem občanská válka - po porážce nepřítele Caesar řekl: Veni, vidi, vici = přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (rčení se používá po snadném a rychlém úspěchu

Caesarova občanská válka a diktatura (49-44 př. N. L.) Tusculum portrét , je Roman socha of Julius Caesar , Archeologické muzeum v Turíně , Itálie Curia Julia se římský senát dům založil Julius Caesar v roce 44 před naším letopočtem a dokončena Octaviana v 29 před naším letopočtem, nahrazovat Curia Cornelia jako místo. Obyvatelé apeninského poloostrova Doba královská Římská republika Rané císařství 1849 Evropští panovníci ve 2. polovině 19. století Británie za vlády královny Viktorie Americká občanská válka Úvod do druhé světové války Poslední měsíce míru První fáze války (1939 - 1941) Druhá fáze války (1941. Římská říše Kartágo Ztráty 200000 200000 Třicetiletá válka (1618-1648) byl evroý ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím Když skončila občanská válka, Julius Caesar vypracoval plány na tažení proti Parthii, ale jeho zavraždění válku odvrátilo. Během následující občanské války Liberatorů Parthové aktivně podporovali Bruta a Cassia a vyslali kontingent, který s nimi bojoval v bitvě u Filipp v roce 42 př. N. L Raná římská republika. Pojmy: autonomie, municipia, diktátor, konzul, prétor, kvestor, censor, centurijní shromáždění, tribun lidu, secese, zákon 12 desek, x Sulla (optimát)-rozdělení Říma na optimáty a populáry= senát x lidové shromáždění = občanská válka- vítězství Sully-diktatura.

1.občanská válka. spojenecká válka. římská armáda je chtěla porazit, gladiátoři sestoupili z druhé strany (armády si myslela, že to nejde) a táhli na sever Apeninského poloostrova do Galie, po cestě se k nim přidávali další otroci (až 70 000), chtěli se vrátit domů X došlo mezi nimi k rozporu - část z nich. Římská republika uč. str.105 Státní zřízení 510 př.n.l. vyhnáni králové - začíná republika= veřejná záležitost - res publika = věc lidu 2 konzulové volení na 1 rok, vrchní velitelé armády senát - 300 mužů = dozor patricijové = plnoprávní občané plebejové = účast na sněmu, nemohou být voleni tribun lidu - úředník, který hájí zájmy plebejů. Dějiny římské říše Počátek republiky Řím a jeho sousedé v pátém století Boj společenských stavů 3. Řím a Itálie ve čtvrtém století Pád Vejí a vyplenění Říma Město a jeho instituce ve 4. století Úředníci Senát Lidové sněmy Město, jeho bohové a jejich kněží Řím a střední Itálie Války a občanské uspořádán jedna občanská válka v USA. Prvním člověkem, který dosáhl severního pólu, byl Američan Robert Peary. Podařilo se mu to 6. dubna 1909 za doprovodu jednoho Američana a čtyř Eskymáků. Od té doby byl severní pól dosažen několikrát. 2. Kde chybějí, doplňte tečky. Upálení Jana Husa v Kostnici si připomínáme (6) července Vývoj římské otrokářské společnosti. osídlení Apeninského poloostrova - probíhá od poloviny 2. tisíciletí , nejsilnější vlna během přesunu mořských národů ve 12 - 9 stol. př. n. l. , 1. vlna byli Italikové - osídlili největší část Itálie ( střední část ) , byli tvořeni mnoha kmeny , např. Latinové.

Válka v Jugoslávii. Rusko a jeho zahraniční vztahy (Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie atd.) 24. Poválečný svět: Blízký a Střední východ. Dekolonizace. Palestina (židovský stát). Oblasti střetů (Čečna, Gruzie, Válka v Zálivu, Afghánistán). Islámská revoluce v Íránu. Arabské jaro a jeho následky. Občanské. 7. 1863 občanská válka v USA - 1861-65 Strany Konfederace Velitelé Robert E. Lee Síla 71 699 mužů Strany Unie Velitelé George Meade Síla 93 921 mužů ztráty - 50 000 mužů Konfederace 23 231 mužů 4 708 mrtvých 12 693 zraněných 5 830 zajatých či nezvěstných Unie 23 055 mužů 3 155 mrtvých 14 531 zraněných 5 369.

Spojenecká a občanská válka otřásá římskou republiko

Seznam občanských válek - Wikipedi

římská říše přehled, v.t. římská říše obecně A. - př.n.l. - pol. 5.st. podle tradice kodifikováno zvykové právo (tzv. Zákony dvanácti desek); 5.st. Římané odrazili útoky Etrusků a vedli války s Latiny, Sabiny, Aequy a Volsky; 387 Římané utrpěli porážku od Keltů (Galů) u říčky Allie; Keltové obsadili Řím, ale nezmocnili se pevnosti na Kapitolu; 367. Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodech, táboření, útocích, obranách, obléhání, o slávě a strádání za válek s Jugurthou v. ŘÍMSKÁ REPUBLIKA - POKRAČOVÁNÍ Ukázalo se, že dosadvadní způsob řízení republiky byl vhodný pro malý stát, ale ne pro tak velkou říši. Přestávaly fungovat sněmy - hlavní záruka demokracie. Politici se tak začali přít o to, kdo bude stát řídit. Tyto spory mezi nimi vedly k občanským válkám Občanská válka v Jemenu, táhnoucí se již od roku 2011 (a de facto ještě déle, podle některých zlých jazyků se v Jemenu válčí neustále) je jedním z nejkrvavějších, ale také nejsložitějších konfliktů současnosti. Vše přitom naznačuje, že tento konflikt bude bohužel trvat ještě dlouho

- vznik a rozvoj Říma ve stínu Etrusků a jihoitalských Řeků, římská republika, soupeření s Kartágem (punské války), ovládnutí helénistických států a vznik impéria, občanské války, císařství (principát, dominát): hlavní dynastie, příčiny úpadk Římská otrokářská společnost = 4. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 20. První světová válka Mezinárodní vztahy na počátku 20. stol., mocenské bloky a počátek války, průběh, charakter a výsledky války, bolševická revoluce a občanská válka v Rusku. 21. Vznik ČSR Postoj českých politiků k válce, zahraniční a domácí odboj, názory velmocí n Španělsko Občanská válka Francisco Franco Druhá republika Manuel Azaňa Diktatura Primo de Rivera Povstání Falanga Frankismus Lidová fronta 20. století Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25 Občanská válka v USA. Sjednocení Německa a Itálie. Dějiny od konce 19. století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě a v našich zemích - změny v oblasti hospodářské, společenské, politické a kulturní. Formování moderní občanské společnosti. Postavení českých zemí v Rakousko - Uhersku

Římská republika - dějepis

Svatá říše římská český stát za posledních Přemyslovců gotická kultura 7. Pozdní středověk hospodářské potíže, morové epidemie stoletá válka Lucemburkové na českém trůně, husitství, Jiří z Poděbrad, Jagellonci 8. Raný novověk španělská občanská válka, stalinismus a vývoj v SSSR, japonská. Quintus Tullius Cicero (102 př. n. l. Arpino Frosinone - 43 př. n. l. Řím) byl římským politikem, vojevůdcem a mladším bratrem Marca Tullia Cicera. 30 vztahy 11) Krize a zánik republiky (sociální rozpory a agrární reformy, Sullova diktatura, občanská válka, G. I. Caesar) 12) Římská říše za principátu (Augustův principát - ústavní a organizační upevnění osobní moci, Augustovi nástupci o

Starověký Řím - Konec republiky :: Dějepi

- 1. světová válka ve světě a v českých zemích - revoluce v Rusku v r. 1917, občanská válka v Rusku - meziválečná Evropa a ČSR, nástup fašismu, stalinismus - 2. světová válka, protifašistický odboj, holocaust 6) 2. pol. 20. století - politický, hospodářský a společenský vývoj v ČSR v letech 1945-199 občanská válka v Sierra Leone (1991-2002) římská občanská válka (49-45 př. Kr.) konžská krize (1960-1965 : Demokratická republika Kongo) karlistické války (1833-1876 : Španělsko) občanská válka v Sýrii (2011-) konflikty. mezinárodní konflikty ; Odůvodnil to tím, že v Sierra Leone žádná válka není Americká občanská válka. 563 likes. Tato stránka se věnuje největšímu konfliktu na půdě Severní Ameriky, který ovlivnil nejen budoucnost tohoto kontinentu, ale celého světa válka: Segunda Guerra Mundial hist. druhá světová válka. vést: hacer la guerra, guerrear vést válku. vypovědět: declarar la guerra a algn vypovědět válku komu. zbraň: movilizar, poner en pie de guerra povolat do zbraně. zločin: crimen de guerra válečný zločin. rozpoutat: desatar una guerra rozpoutat válku

ShopRoku 2019 Finalista. Hodnocení: 4.9 hvězdičky z 5. 6878 recenzí. Captain America: Občanská válka (DVD) - edice MARVEL 10 let. + Dárek: DVD dárek při nákupu nad 499 Kč + sleva 2-4% při registraci na shopu + sleva 4% na další nákup. skladem. 139 Kč. doprava od 49 Kč. Koupit na Heurece římská občanská válka (49-45 př. Kr.) španělská občanská válka (1936-1939) irská občanská válka (1922-1923) občanská válka v Sierra Leone (1991-2002) občanská válka v Mosambiku (1976-1992) nigerijská občanská válka (1967-1970). ŘÍMSKÁ REPUBLIKA: KRIZE REPUBLIKY Klíčová slova: rolník x velkostatkář, vzpoury otroků, Spartakovo povstání, občanské války, Caesar diktátorem, Octavianus a konec republiky Rozbor pramene: Tacitus, O vrozené touze po moci, uč. s. 127 ∞∞∞ dobyvačné války a velikost říše příčinou mnoha problém moru, rolníci pro dluhy opouštějí pronajatou půdu, zemi sužují občanské války. Ke křesťanům se římská říše po dobu asi 250 let chovala nesnášenlivě. Až císař Constantinus povolil křesťanské náboženství a začal ho podporovat. V roce 395 se římská říše rozdělila na východořímskou a západořímskou. Zatímc

Když v Římě propukla občanská válka mezi triumviry a Brutem a Cassiem, nebyla to pouze římská krev, která byla prolévána. Občanské války se zúčastnilo mnoho národů, které stály na jedné či druhé straně a statečněji bránily své spojence Občanská válka v Jižním Súdánu: příčiny a důsledky (2. část) Karel Sál Snahy o sebeurčení Jižního Súdánu sahají až do roku 1955, kdy vypukla vzpoura jižanských armádních důstojníků, vedoucí k první občanské válce (1955-1972) Na začátku 5. století již byla Římská říše pouze stínem dřívějšího mocného impéria. Británie se neustále potýkala s útoky barbarů ze severu a vázala tak značné vojenské zdroje říše. Roku 407 se většina vojska zcela stáhla z ostrova a z bezvládí na ostrově vznikla občanská válka. Po ústupu Římanů z. Punské války Hannibal, Publius Cornelius Scipio Maior, Marcus Porcius Cato, Publius Cornelius Scipio Minor Kartágo, Punové, Mare Nostrum, legie, legionář, palisáda Krize Římské republiky 133 - 31 př. n. l. Reformy bratří Gracchů. Sullova diktatura. Spartakovo povstání. První triumvirát. Občanská válka mezi Caesarem a Pompeie Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office STAROVĚKÝ ŘÍM Snímek 2 Přírodní podmínky Snímek 4 Etruskové Dějiny Etrusků Řím v době královské Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Ovládnutí Itálie Punské války Ovládnutí Makedonie Krize republiky První triumvirát Caesarova samovláda 44 př. n. l. Druhý triumvirát Snímek.

Seznam válek - Wikipedi

Jihosúdánské republice (Republic of South Sudan) v posledních letech hrozí naprostý rozvrat. Nejmladší stát světa vznikl v roce 2011 jako důsledek vnitrostátních bojů na území původního velkého Súdánu a do vínku dostal vleklé problémy. Jde o etnické nepokoje Římská občanská válka (49-45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství. Válka byla vyvrcholením sporů mezi prokonzulem Gaiem Juliem Caesarem a jeho politickými oponenty z řad konzervativní strany optimátů, zastánců tradiční republiky V USA i u nás. Krize Římské republiky [ 146 - 88 př. n. l. ] 29.01.2018 - Republika si užívala sladkých plodů vítězství, avšak brzy se měly ukázat jejich mírně projímavé účinky. Do Říma proudilo ohromné bohatství, stříbro, obilí a statisíce otroků. Jen kořist z Kartága stačila na zaplacení nejdražšího stavebního projektu republiky - akvaduktu Aqua Marcia římská nobilita: optimáti (nejlepší) - konzervativci vs. populárové (lidoví) - pro novinky . Gaius Marius (populár), vojevůdce, konzul, vojenská reforma, profesionální vojáci na 16 let - pak příděl půdy. 101 př. porazil Germány, válka se spojenci; ti získali římské občanské práv

Antický svě

Základní otázkou, na kterou narazí historik - jak profesionál, tak amatér - je, jaké důvody vedly k pádu Římské říše? Uvedu zde hlavní důvody: říše v 2.století našeho letopočtu se rozrostla do takové rozlohy, že bylo obtížné hájit dlouhé hranice protože se nevedly dobyvačné války (od 2. století n.l. pouze obranné), klesal přísun otroků otroci [ Římská republika trvá už několik století. Na počátku 80. let př.n.l. se schyluje k občanské válce mezi populáry, v jejichž čele stojí Gaius Marius, a aristokratickými optimáty, vedenými Luciem Corneliem Sullou. Gaius Marius, sedmkrát zvolen Občanská válka v Kambodži (1970-1975) Bangladéšská válka za nezávislost (1971) Občanská válka v Etiopii (1974-1991) Libanonská občanská válka (1975-1990) Sandinistická revoluce (1979-1990) Salvadorská občanská válka (1980-1992) Občanská válka v Burundi (1993-2005) Občanská válka v Guinea-Bissau (1998-1999 Občanská válka; Poválečný vývoj Když se Římská říše roku 395 našeho letopočtu rozdělila na západní a východní část, Bosna - konkrétně řeka Drina - vytvořila hranici mezi oběma říšemi, a tak se oblast dnešní Bosny a Hercegoviny stala součástí Byzance, tedy Východořímské říše.. 1. dubna 1939 je pro Španěly symbolické datum. V zemi totiž po třech letech krutostí skončila občanská válka. Na jejím počátku stál odpor armády v čele s generálem Franciskem Frankem proti nově zvolené levicové vládě. Na jejím konci bylo více než půl milionu obětí a statisíce utečenců. Válku nazývají někteří i jakýmsi vojenským výcvikovým prostorem.

Seznam vojevůdců – Wikipedie

49 - 45 př. - občanská válka v Itálii - Římě ® Caesar vítězí ® Pompeius utíká do Egypta, kde je popraven a vydán do Říma - Caesar podpořil nárok Kleopatry na trůn + připojil Egypt k Římu 45 př. - Caesar se stává samovládcem Říma - republika stále trvá - zákon o zaměstnanosti bezzemk Občanská válka • V roce 88 př.Kr. vypukla mezi oběma stranami otevřená občanská válka. Po těžkých bojích Sulla porazil přívržence Mariovy, který mezitím v roce 86 př.Kr. umírá. • R. 82 př.Kr. Sulla vtáhl do Říma a nechává si udělit titul diktátora na neomezenou dobu

Stoletá válka byla konfliktem mezi Anglií a Francií v letech 1337-1453.Příčinou byl spor o nadvládu ve Flandrech a jihozápadní Francii. Jako záminka posloužilo odmítnutí nástupnictví Eduarda III. na francouzský trůn. Válka skončila tak, že Angličané ztratili všechna francouzská území (která před válkou vlastnili, vizte Normandské vévodství) kromě Calais a. Francká říše, Svatá říše římská, zrod feudalismu) 3. Vrcholný středověk: velké schizma (1054), církev a křesťanství (boj o investituru, Občanská válka) 17. Velká francouzská revoluce (krize Starého režimu, jednotlivé fáze revoluce, osobnosti, klíčová hnutí a myšlenky

Historie propagandy: Od zfanatizovaných kazatelů po

Občanská válka Portál Antik

V letech 1455-1485 se v Anglii rozhořela občanská válka. Důvodem byla prohra ve stoleté válce s Francií i nespokojenost s rádci krále Jindřicha VI., kteří postupně rozkrádali královský majetek. Proti sobě se postavily dva rody - Yorkové, kteří stáli v čele opozice, a Lancasterové, kteří podporovali krále Občanská válka v USA: Civil War in the USA: Imperialismus, koloniální velmoci na konci 19. století: Imperialism, New Colonialism, European Powers Heading for War: První světová válka: World War One: Pařížská mírová konference: Paris Peace Settlement: Evropa a USA v meziválečném období: Europe and the USA 1918-1939. 23. Občanská válka v USA, Viktoriánská Velká Británie, historický vývoj do první světové války; technická a průmyslová revoluce a její důsledky. 24. První světová válka příčiny, průběh, důsledky - versailleský mírový systém; světová Hospodářská krize. 25

LGBT práva ve Španělsku – WikipedieOtroci v římě - v dobách římské republiky a v počátcích

- ruské revoluce, občanská válka /válečný komunismus, NEP - stalinismus - od Chruščova k perestrojce a rozpadu 19. První světová válka - mezinárodní politika před 1. světovou válkou /kolonialismus, vojensko-politické bloky, rusko-japonská válka, balkánské války - sarajevský atentát, průběh válk Římská republika a císařství. Kdyby tedy Julius Caesar nebyl zavražděn, historie Říma by tak mohla být ušetřena několika krvavých let navíc. A příběh o konci republiky by zřejmě byl ušetřen romance Marka Antonia a Kleopatry. Nezdá se nicméně pravděpodobné, že by se podařilo zachovat republiku jako takovou čínská občanská válka (1928-1936) řecká občanská válka (1946-1949) římská občanská válka (49-45 př. Kr.) španělská občanská válka (1936-1939) konflikty. mezinárodní konflikty. války. občanské války. Viz: válka Přehled čínské historie 1911 - 1949 11 m. Sunjatsen, Kuomintang, Komunistická strana Číny. Dlouhý.