Home

Přívlastek shodný a neshodný pracovní list

Pracovní list - Přívlastek shodný a neshodn

 1. Pracovní list - Přívlastek shodný a neshodný PŘEČTI SI POUČENÍ O PŘÍVLASTKU SHODNÉM A NESHODNÉM A VYPRACUJ PROCVIČOVÁNÍ: a) Zopakuj si: Přívlastek shodný - přívlastek (PK) závisí na podstatném jméně a blíže určuje jeho význam - rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný
 2. Vyhledej ve větách přívlastek a nadepiš, zda je shodný (PKs), nebo neshodný (PKn). 1) Práci z angličtiny jsem dělal dlouhou dobu. 2) Na kraji města postavili plavecký bazén. 3) Krásné dopoledne nám umožnilo exkurzi do údolí. 4) Při večerní party jsme dlouho seděli u dohasínajícího ohně
 3. Tematický okruh : Přívlastek shodný a neshodný Očekávaný výstup : Procvičování přívlastku shodného a neshodného Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut

DUMY.CZ Materiál Přívlastek shodný a neshodn

Pracovní list, kde si žáci upevní a procvičí učivo o přívlastku. Vyhledávají přívlastek ve větách, rozlišují přívlastek shodný a neshodný aj Přívlastek shodný. Shoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě, většinou stojí před podstatným jménem, někdy ale může stát i za ním, např.: v odoborných názvech ( kočka domácí, doba bronzová ), často je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou. Příklady: Velký pes leze malým oknem

Přívlastek shodný a neshodný - Procvičování online - Umíme

PRACOVNÍ LIST 14 PŘÍVLASTEK 1) Využijte těchto slov jako přívlastků shodných: Ledovou, mými, posledních, půvabnou, každými, stá, nafoukaných, prolhaný, Sázava (vzor: plechových - bez plechových trubek) Pracovní listy k procvičování abecedy. VY_12_Inovace_Básníci a přívlastky.02: 8. - 9. Žák se naučí rozpoznat větný člen přívlastek, doplňuje přívlastek shodný a neshodný a přiřazuje ilustraci k výtvarníkovi Přívlastek shodný, Přívlastek neshodný Klíčová slova : rozvíjející větný člen, přívlastek shodný, přívlastek neshodný Anotace: Pracovní list pro žáka, který si má procvičit rozvíjející větný člen - přívlastek. V textu jej najde, rozpozná druh, popř. změní Opakování - přívlastek shodný a neshodný - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_16.pdf (172,9 kB) VY_32_INOVACE_7/17: Život a dílo Jacka Londona - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_17.pdf (169,8 kB) VY_32_INOVACE_7/18: Opakování - příslovečné určení místa, času a způsobu - prac.list: 6. VY_32_INOVACE_7_18.pdf (329,1 kB

Pracovní listy - zs

Přívlastek neshodný - stojí za podstatným jménem -neshoduje se s podstatným jménem - bývá vyjádřen podstatným jménem - díra v plotě, počasí na horách 1. Najdi ve větě přívlastek, urči jeho druh (shodný, neshodný) a převeď ho na větu přívlastkovou: Vzor: Teta upekla třešňový koláč Přívlastek shodný a neshodný (lehké) O projektu Časté dotazy Novinky Autoři projektu. přívlastek shodný. přívlastek neshodný. 2. Nech těch hloupých poznámek. přívlastek shodný. přívlastek neshodný. 3. Na stole je váza z porcelánu. přívlastek shodný Přívlastek, přístavek 1. Přívlastek shodný nahraďte neshodným: Měsíční svit nás probudil ze spaní. Babička někdy peče škvarkové placky. Seifertovy vzpomínky vyšly již podruhé. 2. Přívlastek neshodný nahraďte shodným: Ještě dlouho mi zněl v uších dusot koní. Vítr od západu přináší déšť

slovo zipem blíže určuje, o jaké boty se jedná, proto se nejedná o předmět, ale přívlastek. Neshodný proto, že se tvarem neshoduje se slovem boty. Shodný přívlastek je zde slovo suchým. M Základní Škola Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice. tel.: 466 651 602-3 e-mail: skola zs-studanka cz web: www.zs-studanka.c

Vy 12 Inovace Čt Ii/

• Žák určuje shodné a neshodné přívlastky, tvoří přívlastky, mění přívlastky z neshodného na shodný a naopak. Jazykový cíl: • Žák v textu vyhledá přívlastky. • Žák rozumí, že přívlastek vyjadřuje vlastnost podstatného jména (Jaký? Který? Čí?). • Žák rozlišuje rod tázacích zájmen Jaký? Který PRACOVNÍ LIST ČESKÝ JAZYK 6.B 8. - 12. 6. 2020 Přepiš do školního sešitu nebo vytiskni a nalep ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Základní větné členy (Po a Př) mohou být ve větě blíže určeny dalšími slovy, tzv K podstatnému jménu uprostřed vytvoř přívlastek shodný a odpovídající přívlastek neshodný PKS slovo PK

Název práce: Opakování učiva o skladbě (pracovní list) Př a) podmět, přívlastek shodný, předmět, přísudek b) podmět, přívlastek neshodný, přísl. určení času, přísudek c) podmět, přívlastek. Pracovní list - Opakování přívlastku - vytisknout a připravit na hodinu _____ Pondělí 29.3. Online hodina - přívlastek shodný/neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný. Kontrola DÚ: tvorba PKS a PK přívlastek shodný. shoduje se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. při skloňování celé skladební dvojice se mění. nejčastěji bývá vyjádřen přídavným jménem (zájmenem, číslovkou) dřevěný. stůl - dřevěného. stolu - dřevěnému. stolu náš. smrk - našeho. smrku - našemu. smrku. tři. Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz) Pracovní list - přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející. Pracovní list pošlete ke kontrole 11. 5. Středa . Domácí příprava. Opakování zájmen. Pracovní list pošlete 13. 5. Čtvrtek . Online hodina v 8.0 Postupně rozvíjející přívlastky mohou být shodné, neshodné i jejich kombinace. Příklady: Přívlastky shodné: nový studijní obor . - spojení předpokládá, že existoval i nějaký starý studijní obor, a účelem spojení je nový studijní obor od něj odlišit. Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Charakteristika - pracovní list: Word: Opakovací prověrka z tvarosloví: Word: Opakování druhů zájmen - pracovní list: Word: Procvičování druhů příslovečného určení: Word: Procvičování interpunkce a druhů vedlejších vět: Word: Mluvnické kategorie sloves, slovesný rod: Word: Rozbor literární ukázky: Wor Pracovní list k vypracování: Vyhledej ve větách přívlastek a napiš, zda je shodný (PKs), nebo neshodný (PKn): ratr byl zvolen vedoucím skupiny. _____ Tetiččinu chalupu najdeme na okraji vesnice. _____ Dopoledne začíná tenisový turnaj. _____ Maminka odmítla podepsat můj úkol. _____ Plzeňské pivo je známé po celém světě

pracovní list Rozvíjející větné členy. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv. Přívlastek shodný se se jménem, na kterém závisí, shoduje v rodě, čísle, pádě. Většinou stojí před podstatným jménem. Často se jedná o přídavné jméno, zájmeno, číslovku. Přívlastek neshodný se se jménem, na kterém závisí, neshoduje alespoň v jedné kategorii (rod, číslo, pád)

Pracovní list slouží na začátek hodiny jako krátké opakování o přívlastku shodném a neshodném. Žáci si v pracovním listu ověří, na základě zopakování informací o přívlastku v první části pracovního listu, praktické znalosti o přívlastku ve větách. přívlastek shodný, přívlastek neshodný, přívlastek. PRACOVNÍ LIST ČESKÝ JAZYK 7.B 8. - 12. 6. 2020 předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk - Všechny tyto rozvíjející větné členy mohou být holé, rozvité nebo několikanásobné - Rozlišujeme přívlastek shodný - Pks a neshodný Pkn Shodný: shoduje se s řídícím podstatným jménem v pádě.

Přívlastek shodný a neshodný (lehké) - online Rozbor

 1. Pracovní list slouží jako opakování slovesných tříd a vzorů. skal (přívlastek neshodný) rostly (přísudek) chráněné (přívlastek shodný) květiny (podmět). První (přívlastek shodný) letní (přívlastek shodný)ráno (podmět) bylo (sponové sloveso = součást.
 2. Rozlišit přívlastek shodný a neshodný Poznat přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející a podle toho správně Zdroje: učebnice HV pro 7. ročník, pracovní list v notovém sešitu, pracovní list v mailu. Termín: do konce měsíce března t.r. .píseň Široký, hluboký /učeb. str. 104/ - zpěv 1. sloky.
 3. Pracovní list - PŘÍVLASTEK - procvičování Ke stažení na sestaci.perina@seznam.cz 1. Podtrhněte přívlastky a určete, zda jde o přívlastek shodný (Pks) a neshodný (Pkn). Dále určete, čím jsou vyjádřeny ( slovní druh napište číslicí za přívlastek). Putovali jsme hlubokým lesem
 4. pracovní list. Spoj názvy větných členů s jejich správnou charakteristikou. podmět (subjekt)závislý JEN na podst. jménu, vyjadřuje vlastnost; Podle čeho rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný? mrazivý lednový den . X . deštivý a zamračený den (červená, bílá, kostkovaná sukně
 5. Jelikož pracovní list obsahuje více úkolů, budete mít na jeho vypracování více času a to do ČTVRTKA 11. 6. Přívlastek shodný a neshodný. Do sešitu si nakreslete dvě sluníčka a zkuste k nim vymyslet, co nejvíce přívlastků shodných,.
 6. Opakování přívlastek (interaktivní pracovní list), předmět Přívlastek shodný a neshodný. Do sešitu si nakreslete dvě sluníčka a zkuste k nim vymyslet, co nejvíce přívlastků shodných, které by popsaly vašeho kamaráda a přívlastků neshodných, které popisují dům
 7. Zatím se soustřeď na přívlastek shodný a neshodný, vyzkoušej vyplnit PRACOVNÍ LIST, který je součástí tohoto mailu jako příloha. Stáhni ji, vyplň, ulož a odešli zpět do mého mailu. (Vyplň do dokumentu ve wordu scházející údaje, pak připoj jako přílohu a odešli ke kontrole nejlépe do středy

Test - Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění

 1. o, žáci určí podtržený větný člen a správně ho pojmenují. Třetí a čtvrtá aktivita se shodně věnuje příslovečnému určení času, místa a.
 2. pracovní list na procvičení pro 6.B. PŘÍVLASTEK. blíže určuje význam podstatného jména. ptáme se otázkami jaký, který, čí . v rodě, čísle a pádě se spod. jménem shoduje přívlastek shodný, stojí zpravidla před. pod. jménem, nejčastěji je . vyjádřen příd. jménem, zájmenem, číslovkou. neshodný přívlastek
 3. Pracovní list Přívlastek Podtrhni ve větách přívlastek, vyměň shodný za neshodný a naopak Pátrali jsme po hnízdech ptáků. Zajímají nás novinky z živočišného světa. Četl jsem, že v šelmách dřímají zvířecí pudy. Metro v Praze se postupně vylepšuje a opravuje. Na radniční věži odbíjely hodiny dvanáct
 4. (přívlastek těsný) Do dějin současného českého (přívlastek postupně se rozvíjející) filmu se . nesmazatelně zapsal film Účastníci zájezdu (,) natočený (přívlastek shodný, volný) podle literární předlohy M. Viewegha. Zákony bránícími finančním podvodům (přívlastek těsný) disponuje většina vyspělých zemí
 5. Přívlastek shodný a neshodný (výklad) Přívlastek (PK) závisí na podstatném jméně a blíže určuje jeho význam. Rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný. Přívlastek shodný Pks se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě. Stojí většinou před ním. Bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, číslovkou
Mluvnice (Mgr

Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění

Učivo sekundy - 7. ročník. Žákům rozdány vždy jen materiály, které jsou na této stránce očíslované 1), 2), 3) S těmito materiály pracují ve výuce a měli by je mít založené v deskách na ČJ Pracovní list sloh s pokyny (je dole v přiloženém souboru). 2. Literatura. Pracovní list literatura s pokyny (je dole v přiloženém souboru). 3. Mluvnice. Téma: Rozvíjející větné členy - přívlastek (shodný, neshodný a několikanásobný) - opakování - UČ, str. 125 - 127 . Nově: Věta jednoduchá a souvětí - UČ, str. PŘÍVLASTEK NESHODNÝ - ŘEŠENÍ. 1) Doplňte/vyberte vhodný výraz. Přívlastek neshodný bývá vyjádřen různými slovními druhy, nejčastěji se jedná o podstatné jméno za rozvíjeným větným členem. Při skloňování se jeho tvar mění/nemění. 2) Podtrhněte přívlastky, rozlište přívlastky shodné a neshodné Transcript Větné členy - přívlastek shodný X neshodný Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu EU Peníze školám ZŠ Domažlice Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_21_01_17 Název materiálu Jméno vyučujícího.

Dotaz: Jak určit větný člen ve sklepě ve větě Mluvili o člunu ve sklepě?Určila bych /ve/ sklepě jako přívlastek neshodný, ale pokud porovnám pád, číslo a rod řídícího členu a členu závislého, tak se shodují, což je znak přívlastku shodného. Paní M. L. Odpověď ASČ: K tomuto zajímavému jevu se většina příruček příliš nevyjadřuje Téma: Přívlastek shodný a neshodný - str. 80 Přečtěte si žlutou tabulku ze str. 80 - mělo by to pro vás být opakování. Posílám výklad doplňku, pokud ho máte z loňska, nemusíte zapisovat, v opačném případě si ho zapište do gramatických pravidel. A v příloze ještě posílám pracovní list na doplněk, ten s Přívlastek je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen. Rozvíjeným členem bývá nejčastěji podstatné jméno, ale může jím být i zájmeno (např.my vědoucí), jmenná konstrukce, zpodstatnělé přídavné jméno nebo jmenná číslovka. Přívlastek shodný se shoduje se s podstatným jménem (nebo jiným rozvíjeným jménem) vpádě, rodě a čísle a mění. Pracovní list - Velikonoce 1) Vyber správnou možnost vynechaných písmen. Zvykem je zdobit byt Vajíčka o (v/V)elikonocích barv(í/ý) přes šedesát procent oslovených.Stejný počet lidí pak drží zvyk polévat chlapce vodou nebo šlehat dívky pomlá(s/z)kou.Tu si ale vlastnoručn

Úvod do nového učiva: Přívlastek. Do sešitu si udělejte výpisky ze žlutých rámečků z učebnice: strany 73 a 74. Zápis by měl obsahovat: Které slovo rozvíjí přívlastek. Jak se na něj ptáme. Co je to přívlastek shodný + příklady. Co je to přívlastek neshodný + příklad Také mám pro vás připravený pracovní list, kde budou velmi různorodé úkoly. Pracovní list mi spolu s vypracovaným úkolem z literární výchovy můžete poslat do čtvrtka 28. 5. do 18 hodin. přívlastek shodný a neshodný můžeme zaměnit, např 1 Procvičujte si učivo na www.sklasnadhledem.cz Nakladatelství raus 2019 www.fras.cz OPAKOVÁN Z 6. R OčNÍKU Český jazyk s nadhledem 7 Řešení pracovního sešit Pracovní list - Velikonoce 1) Vyber správnou možnost vynechaných písmen. Zvykem je zdobit byt Vajíčka o (v/V)elikonocích barv(í/ý) přes šedesát procent oslovených. Stejný počet lidí pak drží zvyk polévat chlapce vodou nebo šlehat dívky pomlá(s/z)kou.Tu si ale vlastnoručn PŘÍVLASTEK - Pracovní list (piš do zadání, pak ulož a odešli na dlouha@zsmecholupy.cz. do 10.4.) Připomínáme. si: přívlastek blíže určuje význam podstatného jména, které rozvíjí (př. papírová. růže - přívlastek shodný-Pks; růže . z papíru - přívlastek neshodný-Pkn) 1. Ze slov v závorce vytvoř.

b) přívlastek shodný c) přísudek l0. Přál jsem si, aby ses vrátil ještě dnes. a) přívlastek shodný b) přísudek c) podmět 11. Petra šla napřed. Asi ji tam potkáme. a) přívlastek b) předmět c) podmět 12. Koupila jsem si šaty velikosti 44. a) přívlastek neshodný b) předmět c) přísudek a b c 1. B S O 2. S L Č 3. Á. MLUVNICE - zopakuj si přívlastek shodný a neshodný 1, učebnice str. 78 - 80 pročíst žluté rámečky, ústně projít všechna cvičení 2, PS str. 52 - 55/11b - všechna cvičení (vypracované odeslat na níže uvedený e-mail, bude oznámkováno) SLOH- referát (učebnice str. 135 - 136

3) Přívlastek (shodný/neshodný, několikanásobný/postupně rozvíjející) Teto týden si zopakujte další rozvíjející větný člen, a to přívlastek. Na následujícím videu si můžete zopakovat přívlastek shodný a neshodný. Pusťte si video od 1.28 b)Podtrhni přívlastek(..) a urči jeho druh(Pks x PKn) grilované maso můj bratr koncert kapely patnácté narozeniny nealkoholické pití dort z čokolády pozvánka na oslavu c) Změň přívlastek neshodný na shodný oslava narozenin - _____ oslava, dům z cihel -_____ dům Přívlastek: 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva: Český jazyk: Přívlastek shodný: 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva: Český jazyk: Přívlastek neshodný: 6. Prezentace a pracovní list určené k osvojení a procvičování učiva: Český jazyk.

Přívlastek shodný Přívlastek neshodný. Shoduje se s řídícím podstatným jménem se v rodě, čísle a pádě neshoduje. v rodě, čísle a pádě a dá se s ním skloňovat. Pks. Pkn. proutěný košík košík z proutí. 1. pád 2. pád. kamenné schody. schody z kamene. Zkuste si vyřešit přiložený kvíz Přívlastek - předváděcí sešit v programu ActivInspire, úvod do učiva o přívlastku určený pro 6. ročník, seznámení s větným členem, otázky, druhy (shodný, neshodný), grafy vět Titl Přívlastek dělíme ho na shodný a neshodný. Shodný stojí před řídícím jménem a shoduje se v pádě čísle a rodě. Pt- předmět, rozvíjí nejčastěji sloveso (přídavné jméno slovesné) a ptáme se na něj pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu

Pracovní list: SKMBT_C22020052912240.pdf (306804) Středa - sloh - napište mi dopis, pošlete do čtvrtka 4.6. Čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude přívlastek volný, těsný, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. Pátek - literatura - pracovní sešit str. 62 - 63 (Václav Hájek 13. hodina: Přívlastek shodný a neshodný. Procvičování učiva o PKS a PKN. Převádění PKS na PKN a naopak: cesta lesem (PKN) - lesní cesta (PKS), Evin sešit (PKS) - sešit Evy (PKN), letní tábor (PKS) - tábor v létě (PKN). Větný vztah mezi podstatným jménem a jeho PKS se nazývá shoda (shodují se v pádě, rodě i čísle)

Přívlastek shodný (lehké) - online Rozbory (umimecesky.cz) - vyhodnotí hned každou odpověď a pomůže navést správnou otázkou, nabízí i verze střední + těžké. Test - Přívlastek shodný a neshodný (12 úloh k vyplnění) (pravopisne.cz) Test - Přívlastek shodný a neshodný 2 (15 úloh na splnění) (pravopisne.cz Přívlastek volný a těsný - PL. 24.11.2020 - Skupina A. Přívlastek shodný a neshodný. Připravte si pracovní list z 23.11.2020 - společně budeme řešit; Připravte si učebnici str. 18-20; Domácí úkol - Pracovní list - Přívlastek shodný a neshodný - vypracovaný odešlete zpět prostřednictvím zadání První pracovní list byste měli mít dokončen nejpozději 22. 3. 2020, zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu, až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky. Druhý pracovní list by měl být hotový do 28. 3

Soubor obsahuje: PRACOVNÍ LISTY - přívlastek jako nové učivo i opakování - zápisy, pracovní listy, řešení - přesah do literatury - úkoly přijímačkového typu - řešení barevně vyznačeno v kopii prac. listu DESKOVÁ HRA - zopakování přívlastků, otázky s výběrem z možností - hrací deska, kartičky s otázkami, pravidla hry a klíč k odpovědím - zábavné. interaktivní tabulí nebo vytisknout jako pracovní listy. Slouží k - rozlišujeme p řívlastek shodný Pks a přívlastek neshodný Pkn ÚKOL: Vytvo ř k daným podstatným jmén ům p řívlastek shodný a p řívlastek neshodný. Obrázek ti napoví Přívlastek shodný - přívlastek (PK) závisí na podstatném jméně a blíže určuje jeho význam - rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný - přívlastek shodný se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě - stojí většinou před ním - bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, číslovkou Rozlišit přívlastek shodný a neshodný Zdroje: učebnice HV pro 7. ročník, pracovní list v notovém sešitu, pracovní list v mailu. Termín: do konce měsíce března t.r. 1) píseň Široký, hluboký /učeb. str. 104/ - zpěv 1. sloky zpaměti a taktování 3/4 taktu Šlo o rukopisy PŘEDMĚT jedné z největších sbírek PŘÍVLASTEK NESHODNÝ římského práva PŘÍVLASTEK NESHODNÝ, kterou nechal v letech 503-533 pořídit v Cařihradě PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA byzantský PŘÍVLASTEK SHODNÝ císař Justinián. b) souvětí změň na větu jednoduchou: Pracovní list slouží k souhrnnému.

přívlastek shodný 14. Na prérii se páslo stádo bizonů. přívlastek neshodný 15. Dědeček nám často vyprávěl o svém dětství. předmět 16. Chovala se velmi povýšeně. PU míry 17. Dneska jsem viděl Lenku a Honzu. PU času 18. Traktor vjel do příkopu. přísudek 19. Na zem padaly sněhové vločky. podmě (přívlastek shodný) 6. Bujaré oslavy trvaly až do rána. (přívlastek shodný) 7. Sběratelé známek pořádají tuto neděli prodejní výstavu. (přívlastek neshodný) 8. Často nakupuje v tomto supermarketu. (přísudek) 9. Chlapci se vrátili z fotbalového zápasu unavení. (doplněk) 10. Malý Pavlík si pochutnával na vanilkové.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

 1. Vyhledej ve větách přívlastek shodný a změň ho na přívlastek neshodný. Plzeňské p_vo je známé po celém světě. Vesnické domy lemují hlavní s_lnici. _tratila jsem stříbrnou náušnici. Mořské ryb_ jsou velmi zdravé. 2. Vyhledej ve větách přívlastek neshodný a změň na přívlastek shodný
 2. Digitální učební materiály - vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace : Stáhnout vše: ZDE Číslo: Ročník: Klíčová slova: Anotac
 3. - Přívlastek shodný, či neshodný? Josef Soukal: NOVINKY pro bohemisty, učitele, knihovníky, čtenáře; Josef Soukal: Číst Havla; Josef Soukal: Brněnský básnický místopis aneb Brno poetické; Josef Soukal: META: Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021-202
 4. V 1. hodině v tomto týdnu budeme opakovat přívlastek shodný a neshodný. Ve 2. hodině se naučíme přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný. (Přikládám PRACOVNÍ LIST - můžeš si ho vytisknout a nalepit. Pokud nemáš možnost tisku, nic se neděje.
 5. Pracovní list z ČJ č. 4 pro 8. ročník - období 11. - 17. 5. Dobrý den moji milí, zjistila jsem, že většina z vás ještě nemá úplně jasno ve větných členech. Takže teď mám pro vás lehký pracovní list právě na větné členy. Kdyby kdokoliv z vás něco neuměl, piště mi a já se vám to pokusím vysvětlit
 6. Dále si zopakujte učivo o větě jednoduché (základní a rozvíjející větné členy, typy přísudků, přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný, přívlastek shodný a neshodný, volný a těsný, přístavek, předmět, přísl. určení a doplněk). Zobrazení věty jednoduché, typologie cvičení
 7. Potřebujete pracovní list PŘÍVLASTKY, který jsme si rozdávali ještě ve škole a do kterého jsme už trochu pracovali. Měli byste už bez problémů ve větě najít přívlastek shodný a neshodný. Projděte si v listu cvičení 1 - 3 a připomeňte. Pokud vám některé cvičení chybí, doplňte ho

ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 - 7.

Př.: plot ze dřeva přívlastek neshodný = dřevěný přívlastek shodný plot 4. Vytvořte přívlastky shodné ze slov v závorce. Z 6. třídy si zopakujte pravopis a vytváření přídavných jmen z podstatných jmen (měli byste to mít v mluvnici). Pro kontrolu využijte Pravidla českého pravopisu V prvním cvičení najdete ve větě přívlastek shodný a změníte ho na neshodný. Musíte změnit slovní druh (např. z přídavného jména na podstatné jméno - často s předložkou) a také umístění - přívlastek neshodný nebude před, ale až za podstatným jménem. Vzor: Kožené boty jsou vždycky dražší Tentokrát je v příloze pouze souhrnné zadání a pracovní list z anglického jazyka. Přeji Vám příjemné jarní dny. S pozdravem, Pavlína Barhoňová ČESKÝ JAZYK Mluvnice V učebnici téma: PŘÍVLASTEK SHODNÝ A NESHODNÝ - str. 117 - 119 Přečtěte si žlutý odstavec na str. 118 Naučte se

Pracovní list: 1. Určete všechny slovní druhy. Zůstali jsme doma.Kamarádi mi pomohli s úkoly.Nikdo mi nic nezakazoval. Učebnice a sešity ležely na lavici. Honza je milým společníkem.Slavností se zúčastnili technici, úředníci i dělníci. Na hrázi rybníka rostly topoly.Na polích začaly podzimní práce.N Mluvnice-přívlastek shodný a neshodný - na straně 71 si znovu přečtěte informace o přívlastku, vypracujte 71/1,2 do školního sešitu Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams ***** PŘÍRODOPIS Téma: Měkkýši Učebnice str 30- 35 přečíst Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams. PRACOVNÍ SEŠIT VIII. A PODMĚT PŘÍSUDEK PŘÍVLASTEK DOPLNĚK PŘEDMĚT PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ Napiš do školního sešitu pět vět, ve kterých bude přívlastek shodný. Vyznač ho. Napiš do školního sešitu pět vět, ve kterých bude přívlastek neshodný.. MLUVNICE - zopakuj si přívlastek shodný a neshodný 1, učebnice str. 78 - 80 pročíst žluté rámečky, ústně projít všechna cvičení 2, PS str. 52 - 55/11b - všechna cvičení (vypracované odeslat na níže uvedený e-mail, bude oznámkováno

Přívlastek Inkluzivní škol

Milí třeťáci, posílám Vám pracovní list, v kterém si procvičíte i/y, doplníte čárky ve větách a ve druhém cvičení máte za úkol rozbor vět. Vyplněný pracovní list mi pošlete do konce týdne na email: sarapatkova@athoz.cz. 1. Doplň i/y a čárky v souvětích. Milouš je v-rostek neob-čejně hloup- a ješitný Pracovní list Skupina p. Horákové PS str. 70 cv. 2, 3. Doplňte cvičení podle zadání. Vypracovaný úkol prosím ofoťte a pošlete na můj mail. Matematika Pracovní list Český jazyk Tento týden přidáme přívlastek, další větný člen. O přívlastku si přečti v učebnici na str. í î ñ a í î ò Pracovní list - poslat nejpozději 27. 10. Čj a literatura - 2. 11.- 13. 11.----- 7. ročník ČESKÝ JAZYK - pracujte průběžně, od 20. 4. úkoly zasílejte ve druhé polovině týdne Přívlastek - opakujeme shodný, neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný. Pracovní list: 1. Určete všechny slovní druhy. Zůstali jsme doma. Kamarádi mi pomohli s úkoly. Nikdo mi nic nezakazoval. Učebnice a sešity ležely na lavici. Honza je milým společníkem. Slavností se zúčastnili technici, úředníci i dělníci. Na hrázi rybníka rostly topoly. Na polích začaly podzimní práce. N

PROCVIýOVÁNÍ - PŘÍVLASTEK Úkol 2: Vyhledej a podtrhni ve větách všechny přívlastky. Nad každý podtržený přívlastek napiš, zda je shodný (PKS) nebo neshodný (PKN): 1) Úkol z matematiky jsem spoítal v krátkém ase. 2) Na okraji města byl postaven sportovní areál. 3) V tomto zápase jsme dali první gól Marek měl zánět středního ucha(př. neshodný). Netrhej ze sešitu listy! Na jaké vlajce najdete obrázek javorového listu? (př. neshodný) 5) Určete podtržené větné členy: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Vyplňte pracovní list a učte se slovíčka 3A a B Dnes jsme na Videočeštině 4 zopakovali přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný. Test na postupně rozvíjející a několikanásobný máte zde,. typ materiálu Pracovní list anotace Procvičení učiva metodické poznámky Individuální či skupinová práce, test zdroje - 17. Větné členy Page 2 of 2. pracovní list 1.přísudek, 2.podmět, 3.přívlastek neshodný, 4.přívlastek shodný, 5.podmět, 6.předmět

Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka Potřeby pro realizaci: Smart tabule, notebook, učební materiál pro 8. roč. Anotace, základní pojmy: Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvitý, několikanásobný, těsný a volný Datum vytvoření: 6. listopadu 201 Téma: věta jednoduchá a souvětí (viz. sešit školní pracovní list) Druhy souvětí: 1) souřadné (má 2 a více vět hlavních) 2) podřadné (má jen 1 větu hlavní) souvětí na procvičení viz. sešit školní - pracovní list přívlastek shodný (PKS), neshodný (PKN) Úvod; Třídnické záležitosti 9.A Zopakuj si, co už víš o větných členech-podmět, přísudek, přívlastek shodný a neshodný, předmět, příslovečné určení (místa, času a způsobu) - úkoly najdeš v Team. Opakuj si na stránkách www.umimecesky.cz Literatura V Teams (v souborech) najdeš ukázku od Rudolfa Těsnohlídka - Liška ystrouška. Přečti si ji Pondělí - online hodina 10:45: Opakování: přívlastek shodný, neshodný, holý, postupně rozvíjející, několikanásobný. Kontrola pracovních listů z minulého týdne. Před středeční online hodinou přečíst žlutý rámeček učebnice str. 82 - přívlastek těsný a voln Popis. Soubor obsahuje SEDM možností pracovních listů. Pracovní listy jsou vytvořeny podle sedmi pohádek Karla Jaromíra Erbena (mezipředmětové vztahy -literatura) viz. foto.Žáci pracují s výchozím textem, určují mluvnické kategorie podstatných jmen a slovní druhy (slova jsou v textu tučně vyznačena), poté tvoří u určených slov synonymum a antonymum

Český jazyk TřídníStránky

Přívlastek a předmět: program Umíme česky: Přívlastek shodný a neshodný, Předmět (do 10.5.) Matematika Procenta, trojčlenka viz. EŽK: Anglický jazyk Present continuous PL v mailu (do 4. 5. 20:00) PL v mailu (do 6. 5. 20:00) Ruský jazyk Procvičování písmen a slovní zásoby z 13. lekce Pokyny v EŽK , termín 10.5. Přírodopi Shodný přívlastek (otázka: jaký?) Přídavné jméno ve funkci přívlastku se skloňuje společně s řídícím podstatným jménem, tj. shoduje se s ním v pádě, čísle a rodě. Přívlastek je většinou před podstatným jménem: mladý muž, chytrá žena, hezké počasí Přívlastek neshodný Stojí za podstatným jménem

Video: Přívlastek postupně rozvíjející pracovní list pracovní

Shoda podmětu s přísudkem. 1. Jednoduchý podmět. pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle, píše se v přísudku (v příčestí minulém) měkké - i; Studenti se dostatečně nepřipravili na písemku z českého jazyka. pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského neživotného nebo. •přívlastek shodný a neshodný, předmět, příslovečné určení místa, času, způsobu Věta jednoduchá a souvětí (ČJL-9-2-06) •rozlišuje větu jednoduchou a souvětí •určování vět hlavních a vedlejších •grafické znázorňování souvětí •interpunkce v souvětí Zvuková stránka jazyk Prezentace - Hlavonožci, Pracovní list - Hlavonožci. Fyzika. Pracovní list č.11. Matematika. M PL č. 19 (Rovnoramenný trojúhelník), odkaz (Rozdělení trojúhelníků) 20.04.2020 (pondělí) Český jazyk. Přívlastek shodný a neshodný (Zápis, Cvičení + Řešen. 1) Pracovní list z přílohy (poměr) vypracuj dle pokynů do školního sešitu. 2) Vypočítej do cvičného sešitu nebo na papír a pošli ke kontrole nejpozději do 23. 10. do 12:00 hodin. Počítáme s poměry 1) Rozděl úsečku délky 160 mm na tři díly v poměru 1 : 3 : 4 2) Rozděl částku 4 560 Kč mezi dva žáky v poměru 2 :

Napište nám - zskom17

Pracovní list sloh s pokyny (je dole v přiloženém souboru). 2. Literatura. Pracovní list literatura s pokyny (je dole v přiloženém souboru). 3. Mluvnice. Téma: Rozvíjející větné členy - přívlastek (shodný, neshodný. a několikanásobný) UČ, str. 125 - 127 - viz online výuka.-písemně do školního seši. tu . mluvnice. 5. Změň přívlastek shodný na neshodný: královská koruna hokejový turnaj krupicová kaše 6. Urči, jedná-li se o větu jednočlennou, dvojčlennou nebo větný ekvivalent: Dneska je ošklivo. Mlčet! Nebreč! Vínu se daří na jižních stráních. Bolí mě v krku. Bolí mě hlava. Prší. Na horách začalo sněžit. 7

pracovní list Rozvíjející větné členy - Střední Škol

Cvičení na týž/tentýž, táž/tatáž, totéž. Napsala Mgr. Jana Válková. Poslední revize: 27. dubna 2021. 1. cvičení. 2. cvičení. Týž/tentýž, táž/tatáž a totéž jsou zájmena ukazovací, jejichž skloňování není nejjednodušší. Připravili jsme tedy pro vás několik příkladů na procvičení této problematiky Český jazyk. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.