Home

Elektroléčba TENS

URGO ELEKTROTERAPIE Proti bolesti dobíjecí náplast

TENS (transkutánní nervová stimulace): Tato metoda je založena na poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervových vláken na různých úrovních nervového systému. Tyto metody ovlivňují bolest a uvolňují svalové spasmy a ztuhnutí Procedury > Elektroléčba > TENS proudy TENS proudy Transkutánní elektrická elektroneurostimulace využívá princip, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možné zmírnit až potlačit drážděním nervů na různých úrovních nervového systému Elektroléčba. Elektroléčba je kombinovaná terapie skládající se ze dvou částí, a to ULTRAZVUK + TENS, současná aplikace dvou druhů energie, aplikace jedné elektrody (TENS) + UZ hlavice; Účinek: cílený, analgetický na uvedené reflexní změny i na bolesti jiné etiologie je nadprahově senzitivn ELEKTROLÉČBA; TENS; Popis procedury: Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna, což vede ke zmírnění bolesti. Jedná se o nízkoenergetické pulzy (frekvence 1-200 Hz) produkované nízkofrekvenčním oscilátorem. Indikuje se.

Elektroléčba. Tento druh terapie je dostupný pouze na pracovišti Praha 5 - Zličín. TENS (transkutánní nervová stimulace) Tato metoda je založena na poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervových vláken na různých úrovních nervového systému Elektroléčba - TENS,IF,DD, Träbert, vakuové masáže. Elektroléčba je významnou součástí fyzikální léčby, kdy dochází k cílené a dávkované aplikaci fyzikální energie na organismus nebo jeho část s terapeutickým záměrem. Elektroléčbu lze přesně dávkovat a především přesně cílit na požadovaný nemocný. Elektroléčba. Elektroléčba je část fyzikální léčby, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektroterapie a elektrodiagnostika prodělaly bouřlivý vývoj a v současné době je tento rozvoj dále urychlován. V naší ordinaci využíváme následující přístroje pro elektroléčbu. Elektroléčba TENS. Jednou z velmi známých metod je také elektroléčba zvaná jako TENS. Britská vládní organizace National Health Service ji popisuje jako elektrické impulzy, které jsou vysílány skrze přístroje do těla, aby zde byly stimulovány potřebné nervy. Jako hlavní výhodu popisuje National Health Service neinvazivní. ETIUS - elektroléčba - stimulační přístroj Přístroj nabízí úplně nové možnosti: aplikaci mikroproudů, bipolárních kolísajících proudů a proudů TENS k léčbě spastické obrny. Díky špičkovému grafickému zpracování je obsluha snadná a intuitivní

Kombinovaná elektroléčba propojuje účinky Ultrazvuku, Tens (analgetický účinek), Interdyn (myolrelaxační účinek - uvolnění svalů) a Diadynamiky (analgetický účinek - uvolnění spasmů). Výsledný účinek: Je závislý na použité kombinaci elektroléčby Mezi nejčastěji používané typy elektroléčebných proudů patří TENS, Diadynamický, Trabertův nebo Galvanický proud. Vlastní aplikace elektroterapie se provádí kontaktně (přiložením elektrod) nebo nekontaktně (distanční elektroterapie). Elektroléčba se využívá nejčastěji při léčbě chorob pohybového aparátu TENS impulsy pomáhají tělu v tvorbě vlastních látek proti bolesti. TENS jednotka neposkytuje přímý lék na problémy, které jsou odpovědné za bolesti, ale významně zmírní vnímání této bolesti. Tělu také pomůže stimulovat tvorbu řady vlastních nejrůznějších látek, které pomáhají v léčebném procesu Elektroléčba se využívá zejména pro své účinky analgetické (tišení bolesti), myorelaxační (uvolnění svalu) či naopak myostimulační (stimulace svalu), k tišení zánětu, zlepšení krevní cirkulace, pro podporu výživy tkáně a zmírnění otoku. Na našem pracovišti používáme především proudy TENS, DD a IF Elektroléčba | cypris.cz. NAŠE SLUŽBY. Eletroléčba. V našem zařízení nabízíme jako doplňkovou terapii. také aplikaci těchto elektroléčebných procedur: Magnetoterapie. Ultrazvuk (1MHz i 3MHz) Elektroléčba (TENS, DD proudy, Čtyřpólová interference, atd.) Elektrostimulace a Elektrogymnastika

Kromě toho přístroj disponuje dalšími více než 100 programy určenými pro aplikaci speciálních procedur (např. pro transkutánní nervovou stimulaci TENS, aplikaci Nogierových, Bahrových, Clausových a Reiningerových frekvencí, aplikaci frekvencí pro dosažení cyklotronové rezonance pro ovlivnění elektricky nabitých. Elektroléčba patří k fyzikální terapii, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektroléčba v převážné míře využívá své analgetické účinky, často zlepšuje krevní cirkulaci a výživu tkání, tlumí zánětlivou aktivitu a usnadňuje tak pohybové funkce Elektroléčba - v r.2008 provedena celková rekonstrukce s novým vybavením. Používáme elektroléčebné přístroje firmy BTL. Poskytujeme - DD proudy, interferenční proudy, TENS proudy, iontoforézu, galvanoterapii, ultrazvuk, magnetoterapii, elektrostimulaci

Tens :: Rehabilitac

ELEKTROTERAPIE Elektroterapie je osvědčená a efektivní forma léčby bolesti a svalové stimulace. BTL nabízí nejmodernější zařízení, která jsou na trhu k dispozici. Nejširší nabídka typů proudů ve svém oboru. Dotykové ovládání, přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie pro maximálně efektivní a snadnou práci Magnetoterapie využívá pulsního elektromagnetického pole. Aplikace se provádí pomocí válcových nebo plochých aplikátorů. Má protizánětlivý a protibolestivý účinek, způsobuje roztažení cév, uvolňuje svalové napětí a spasmy. Urychluje hojení kostí i měkkých tkání OK REHABILITACE komplexní péče klientům. Lékaři se specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace Elektroléčba: TENS / EMS 1 aplikace/ 1 partie = 200 Kč Rázová vlna léčebná 1 aplikace = 350 Kč Rázová vlna kosmetická 1 partie (přední stehno) = 350 K Elektroléčba. TENS proudy; DD proudy; elektrostimulace; elektrogymnastika; terapie pomocí vakuových elektrod ; a další škála nízkofrekvenčních a středněfrekvenčních proudů.

Elektroléčba - TENS proud

Lázně Mšené - Elektroléčb

 1. Při léčbě fibromyalgie může pomoci TENS 07.09.2010 22:07 V době, kdy náš zdravotní stav je zhoršen i tím, že nemůžeme docházet na rehabilitační léčbu, masáže apod. snažíme se tuto léčbu nahradit pomoci zakoupení domácích léčebných přístrojů
 2. Elektroléčba. Využívání účinků různých forem elektroterapie má v léčebné rehabilitaci tradiční místo. Efekt elektroléčby spočívá v optimálně zvoleném terapeutickém ovlivnění symptomů a dysfunkcí, zejména pohybové soustavy. Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky.
 3. ELEKTROLÉČBA. NABÍZÍME - Aplikace nízko a středně frekvenční elektroterapie - Bipolární středně frekvenční proudy - Čtyřpolové interferenční proudy - Träbertovy pravoúhlé proudy - TENS proudy - Diadynamické proudy - Galvanické proudy - Pulsní proudy - Funkční elektrickou stimulaci - Simultánní.
 4. Elektroléčba (ultrazvuk, veškeré léčebné proudy - diadynamik, TENS proudy,čtyřpólové interferenční proudy, Träbertovy proudy, stimulace, iontoforéza, magnetoterapie) Jedná se o léčebnou metodu, která při léčbě využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit
 5. Elektroléčba je důležitou součástí rehabilitace. Pro mechanoterapii, elektroterapii a fototerapii používáme nejmodernější přístroje od společnosti BTL. TENS proudy stimulují nervové tkáně a ty uvolňují hormony endorfiny, které zmírňují bolest a uvolňují zatuhnutí svalstva. TENS elektrické proudy jsou vhodné.
 6. elektroléčba . Využívání ůčinků různých forem TENS proudy, elektrostimulaci a elektrogymnastiku. Jejich účinky jsou především analgetické a myorelaxační. Elektrostimulace je pak určena pro stimulaci denervovaných svalů a elektrogymnastika slouží k dalšímu podpoření svalových kontrakcí..
 7. Elektroléčba Zásadním efektem elektroléčby je prokrvení a následné uvolnění měkkých tkání pohybového aparátu. U proudů TENS je pak významný efekt analgetický. Elektroléčebný sál rehabilitačního oddělení poskytuje maximální péči o pacienta z hlediska elektroléčebných procedur, jako jsou DD proudy, TENS.

TENS. Ideálním řešením pro pacienty, kteří trpí chronickými bolestmi je tzv. TENS. Jakmile nezabírají léky tlumící bolest, přichází na řadu transkutánní elektrická nervová stimulace. Vlny o frekvenci 1- 200 Hz procházejí skrze kůži pacienta a dostávají se až ke zdroji bolesti Universální elektroléčba dvoukanálová s vákuovými elektródami el. proudy: galvanické, diadynamické, jednosmerné impulzné, TENS, TENS burst, střednofrekvenční 2 pólové, myostimulační, IF 4-pólové, 4-pólové s rotačním vektorem, 4-pól.izoplanární, kartotéka pacientů a terapií, měřaní I/t křivky. Přístroj je klasifikovaný pro zdravotnické zařízení

Rehabilitace – REHAGRABI

Elektroléčba. Elektroterapie využívá k léčbě elektrický proud v různých frekvencích a intenzitách. Konkrétně je to galvanoterapei, nízkofrekvenční terapie - diadynamické proudy, Träbertovy, TENS, a středofrekvenční terapie - bipolární, tetrapolární interference. Jako obecný účinek lze udávat účinek analgetický. Elektroléčba. 2 nezávislé kanály 7 barevný dotykový displej pracovní režim programový/ruční test elektrod Proudy: TENS (symetrický, asymetrický, střídavý, burst) TENS pro spastickou obrnu Kotz / ruská stimulace Myorelaxace diadynamické (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) pulzní (obdélník, trojúhelník Elektroléčba - TENS proudy, galvanostimulace a další dle poptávky. 60,- Kč.

SaneoLINE - přístroje TENS/EMS | FINEST Selection, spolPřehled péče | Centrum léčby pohybového aparátu

TENS - mwclinic.c

Elektrostimulace je metoda elektroterapie využívající dráždivého účinku nízkofrekvenčních pulzních nebo sinusových proudů pro excitaci určitého orgánu v lidském těle. Cílem elektrostimulace je kosterní svalovina, která je řízená mozkem a dokážeme ji vědomě ovládat. Může to být i hladká svalovina nebo nervová tkáň. Magnetoterapie, elektroléčba, TENS, UZ, Träbert, kombinovaná terapie 130 Aplikace laseru 100 Repetitivní periferní magnetická stimulace (Biocon) 290 Terapie přístrojem EXTREMITER (vakuově-kompresní terapie) 342 POHYBOVÁ TERAPIE Individuální kinezioterapie I. 500 Individuální kinezioterapie II. 43

Elektroléčba Centrum fyzioterapi

Elektroléčba byla využívána již v dávných dobách. Římští lékaři léčili dnu přikládáním živého elektrického úhoře na postiženou končetinu. TENS (transkutánní nervová stimulace) Tato metoda je založena na poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit. INTERFERENČNÍ PROUDY: I tato metoda využívá aplikace proudu prostřednictvím elektrod. Léčba je založena na principu interference dvou středněfrekvenčních proudů přímo ve tkáni. K zesílení účinku se používá tzv. vakuových elektrod, doba aplikace je pak kratší, intenzita proudu se volí dle subjektivní snášenlivosti. REHALCENTRUM s.r.o. o.z. Monika Albertová Valdštejnova 20, 350 02 Cheb 354 437 257 Písečná 56, 350 02 Cheb 354 439 266 ul. 26. dubna 9, 350 02 Cheb 354 694 75 Elektroléčba - TENS 120 Kč 180 Kč Elektroléčba - Trabertovy proudy 120 Kč 180 Kč Krátkovlnná diatermie - distanční elektroterapie - KVD 170 Kč 200 Kč Magnetoterapie 120 Kč 180 Kč Myofeedback 350 Kč 350 Kč Ultrazvuk 180 Kč. nejčastěji elektroléčba (TENS = transdermální elektrická nervová stimulace Alternativní metody. akupunktura, aromaterapie Příčiny nedostatečné léčby. bolest je podhodnocována (nás to nebolí) bolest není cíleně zjišťována a hodnocena (v pravidelných intervalech jako FF, min 4x denně

Vířivka na horní a dolní končetiny; Elektrostimulace a elektrogymnastika; Elektroléčba - Träbertovy proudy, DD proudy, ultrazvuk, interferenční proudy, iontoforéza, TENS Kontakt. Adresa provozovny: Tyršova 392. 798 52 Konice. Najdete nás v prostoru zdravotního střediska. Telefon: 775 755 016. Napište nám Elektroléčba. Terapie nízkofrekvenčními proudy Používá se pulzní nebo střídavý proud s frekvencí 0 - 1000Hz, kdy mezi jednotlivými impulzy je různě dlouhá izoelektrická pauza, jejich tvar může být pravoúhlý, trojúhelníkový nebo sinusový. Elektrody mohou být při terapii katodou nebo anodou, podle toho dbáme i na uložení elektrod na tělo. Účinky. Elektroléčba (TENS proudy, Ruská Stimulace, IF proudy, Klidový Galvan, DD proudy) Magnetoterapie; Ultrazvuk; Manuální terapie (měkké techniky a mobilizační techniky) Přístrojová Lymfodrenáž; Vodoléčba (Kaplice) Laser (Kaplice) Přístrojová trakce (Kaplice Pokud vás bolí záda, klouby či jiné partie, bude Omron E3 Intense ideálním řešením právě pro vás. Je určen pro příjemnou masáž a tišení bolesti právě postižených a bolavých míst. Disponuje hned devíti různými masážními programy pro různé části lidského těla. Pro léčbu ztuhlých svalů využ

Elektroléčba - TENS,IF,DD, Träbert, vakuové masáž

 1. Nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 2002 po rekonstrukci malého rodinného domku. Jeho cílem je poskytovat komplexní terapii a prevenci svým klientům v oboru fyzioterapie, léčebné rehabilitace a relaxace
 2. Nabízíme: Kineziologický rozbor; Elektroléčba (TENS atd.) Ultrazvuk; Bobath koncept; Manuální terapie, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání dle prof. Lewit
 3. Elektroléčba (ultrazvuk, veškeré léčebné proudy - diadynamik, TENS proudy, čtyřpólové interferenční proudy, Träbertovy proudy, stimulace, iontoforéza, magnetoterapie) Jedná se o léčebnou metodu, která při léčbě využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit
 4. Kontakt Rehabilitace Židlochovice Coufalíkovo náměstí 78 Židlochovice 66701 RHB.zidlochovice@seznam.cz 547 238 218, 775 222 92
 5. : 300,- Kč: Při platbě přede
Rehabilitace a Fyzioterapie | Jana Mráčková | Chomutov

Elektroléčba www

 1. ut) 140 Kč : Elektroléčba III. (selektivní elektrostimulace, elektrogymnastika ) 210 Kč : Laser 1 aplikace : 80 Kč : Laser - permanentka (10 aplikací + 1 zdarma) 800 Kč : Laser - MLS (vysokovýkonný) 1 aplikace: 200 K MUDr
 2. Distanční elektroléčba APLIKACE: bezkontaktní elektroterapie, přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií, kdy se využívá elektrické složky elektromagnetického pole. Aplikace je možná přes obvaz i sádru, je bez pocitů pacienta, el. proud vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce
 3. Fyzioterapie - Přehled péče. Nabízíme jednu z nejucelenějších koncepcí fyzioterapeutické péče v Praze se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci, na prevenci chronických, bolestivých a degenerativních onemocnění. Poskytujeme také široké spektrum fyzikální terapie včetně vodoléčebných procedur
 4. Fyzikální terapie. Elektroléčba ( Tens, Diadynamik, Interdyn, Interferenční, Träbertovy, Kotzovy stimulační proudy) Ultrazvuk. Pulzní magnetoterapie. Infralampa. Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů. Prováděné na podkladě akreditovaného kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu.

Elektroléčba uleví i od výrazných bolestí

RSt market a.s. Kpt. Jaroše 2960 390 03 Tábor IČO: 25157744. Kontakt. Telefon: +420 603 803 081 Pevná linka +420 381 231 118 E-mail: inshop@rst.cz Podrobné kontakty viz zákaznický servi Elektroléčba - IF proudy, TENS, DD proudy, stimulace svalů. Zahrnuje využití iontoforezy, interferenční proudy, diadynamické proudy, TENS, selektivní stimulace pro posílení svalové aktivity, slouží i k využití analgetických účinků - tlumení bolesti, zlepšuje prokrvení tkání Elektro proudy články a rady Elektroléčba. na elektroléčbu si vezměte s sebou ručník . Elektroléčba je léčebná metoda, která při léčbě využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit za účelem lokálně pozitivně ovlivnit bolestivost postiženého místa, zlepšit jeho prokrvení, stimulovat nebo naopak uvolňovat svalstvo a okolní měkké tkáně, a také působit protizánětlivě Elektroléčba. Při této části fyzikální terapie využíváme léčebného účinku různých forem elektrické energie. Přenos el. energie je především pohybem iontů. Účinek je závislý na hustotě a typu proudu, dále na směru průtoku proudu a na elektrolytické vodivosti tkáně Rehabilitace, fyzioterapie a elektroléčba. Reflexní masáže, mobilizace a měkké techniky. Magnetické pole, ultrazvuk, parafin, VAS 07, DD proudy, Tens. proudy a jiné. Fyzioterapie a rehabilitace. Fyzioterapie kineziologické vyšetření léčebná tělesná výchova léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podklad

LTV - Fyzioterapie | Galerie | Centrum léčebné

ETIUS - elektroléčba - stimulační přístro

Ceník platný od 1. 3. 2021 Fyzioterapie - kojenci 150,-Kč Fyzioterapie individuální (LTV, MT, RM, MOB) - do 30 min. 350,-Kč Fyzioterapie individuální - do 45 min. 500,- Kč Fyzioterapie individuální - do 60 min. 600,-Kč Vířivka malá (HK, DK) - 15 min. 100,-Kč Vířivka velká (vana) - 20 min. 250,- Kč Elektroléčba (DD, IF, [ Kontakt (pouze DOPOLEDNE v ordinačních hodinách): telefon - 257 217 378. mobil - 721 483 247. email - rehabilitace@cchm.cz

Kombinovaná Elektroléčb

Elektroléčba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Druhy elektroléčby TENS (transkutánní nervová stimulace) Tato metoda je založena na poznatku, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervových vláken na různých úrovních nervového systému. Tyto metody. Elektroléčba působí zejména proti bolesti,zvýšenému napětí svalů,zvyšuje prokrvení tkání a tkáňový metabolismus, má příznivý vliv na zmenšení otoků. Diadynamik, TENS proudy, dvou - čtyřpólová interference, Träbertovy proudy, magnetoterapie. Menu Elektroléčba Elektroléčba: Laser, Magnetoterapie, Diadynamik, Ultrazvuk, Tens proudy, Interferenz Elektroléčba je nezastupitelnou součástí lázeňského léčení. Na základě komplexního vyšetření určí lékař nejvhodnější typ elektroterapie.V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole

Rehabilitace | EUC

Elektroléčba - Eurotec Medica

Menu: Rehabilitace Archivy | Centrum léčby pohybového aparátuRehabilitační ambulance | Nemocnice Litoměřice, a

Elektroléčba (diadynamik, TENS, Träbert, Interference, kombinovaná terapie atd.) Léčebný Ultrazvuk (kontinuální, pulsní) Bioptronická lampa (Zepter) Fototerapie (denním světlem) Kineziotapin ELEKTROLÉČBA (DD, IF, TENS, TRÄB. proudy) aplikace do 15 min; 150,- Kč: PULZNÍ MAGNETICKÉ POLE (max. 30 min) 150,- Kč: VÝKONOVÁ LASEROVÁ TERAPIE (aplikace) 250,- Kč: NOSIČ TEPLA - RAŠELINOVÝ POLŠTÁŘ (15 min) 80,- K ELEKTROLÉČBA - DIADYNAMIK. Jsou to proudy smíšené, mající dvě složky. Složku galvanickou a složku impulzní, která je odvozena od síťového harmonického proudu s frekvencí 50 Hz. Diadynamické proudy mají účinek hyperemizační, analgetický, resorpční, protiedémový, protizánětlivý, tonizační, ale i relaxační a.