Home

Kronika česká autor

Kosmova kronika česká - Wikipedi

První český kronikář - Kroniky a kronikář

Kosmas - Kronika Česk

Autor: Kosmas Vznik díla: pravděpodobně 1119-1125 (→ počátek 12. stol.) Žánr: kronika (kolísání mezi kronikou a dílem výpravné historie) Kosmova kronika česká je rozdělena do tří částí. První je započata potopou světa, stavbou babylonské věže, následným zmatením jazyků a jejich rozptýlením v různé jazykové rody Nejstarší kronika česká autor : Josef Pekař Kristiánova legenda sice patří k nejstarším kronikářským dílů (není-li vůbec tou nejstarší kronikou), doposud se však vedou spory o tom, zda vznikla v době v ní zaznamenaných událostí, tedy před koncem 10. století, či později

Světová literatura do 18

Kosmas OSOBNOSTI.c

 1. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > K > Kroniky > Česko
 2. Autor Kroniky české - Beneš Krabice. 27. 7. 2011 10:07. Beneš Krabice z Veitmile (podle starších pramenů Weitmile) zemřel 27. čevence 1375. Pocházel z měšťanské rodiny v České Lípě, asi jedné z prvních při založení města Jindřichem z Lipé a pravděpodobně se zde i narodil. Stal se nejznámějším příslušníkem.
 3. ulosti přijímána různě (byla např. zpochybněna jako pramen hodnověrných historických informací), vypravěčský talent autorovi nikdy upírán nebyl. - V závěru edice přináší rejstříky (mj. vlastních jmen, kolektivních identit, místních jmen), ediční poznámku a studii Petra.
 4. Mezi ně patří i t. zv. Dalimilooa kronika. Tímto jménem označujeme tradičně první česky psanou qfrnovanou kroniku, která byla sePsána v letech 1308-1314 a vypravuje ve sto šesti kapitolách české dějiny od při chodu Cechů do země až po nastoupení Jana Lucemburského, do roku l31l

Kronika česká Autor Václav Hájek z Libočan. Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner Kosmova kronika česká Autor neuvedený autor. Nejstarší český letopisec Kosmas se narodil kolem poloviny 11. století a zemřel 21. října 1125. Ve svém díle Kronika Čechů shromáždil dostupné údaje z ústní a literární tradice, historických pramenů i vlastní zkušenosti a vytvořil. Kroniky - Česko. E-knihy - Kroniky. Komentovaná vydání Viedenská maľovaná kronika Autor: Marek z Káltu Viedenská maľovaná kronika (po latinsky Chronicon Pictum) bola napísaná v latinčine v máji roku 1358. Vo dvore kráľa Ľudovíta Veľkého sa neznámemu autorovi podarilo zaznamenať a spracovať naše dejiny v tak.

Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner Kosmas: Autor první české kroniky. Byl to děkan pražské kapituly. Narodil se asi v roce 1045 a žil do roku 1125. Existují jen domněnky o autorově šlechtickém původu, ale jisté je, že se věnoval duchovnímu stavu. Studia v cizině v Lutychu u mistra Franka Kolínského, tam se věnoval gramatice a dialektice Kronika česká (MP3)O Kosmovi víme jen to, co nám sám prozradil ve své Kronice české (Chronica Boëmorum). Narodil se kolem roku 1045, základní vzdělání získal v Praze na škole při chrámu sv. Víta, dále studoval v Lutychu (dnešní Liège v Belgii) a patrně i na dalších školách západní Evropy. Do Prahy se vrátil někdy po roce 1082 a stal se kanovníkem, později.

Kronika česká - Václav Hájek KOSMAS

Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Dalimilova kronika (neznámý autor) - O Libušině proroctví Libuše po krátké chvíli řekla: Ač jste potupili mne i vše, co bylo dříve, myšlenky mé nejsou lstivé. Jenom duše zlá a podlá vlastní obci škodit hodlá. Vždyť jen v.. Nejstarší česká kronika zachycuje dějiny od mýtických příběhů po rok 1125. Je napsána v latině a má hodnotu nejen faktickou, ale také literární, protože Kosmas není jen běžným kronikářem. Zaznamenané události komentuje a hodnotí. Kroniku tvoří tři knihy (první končí rokem 1038, druhá rokem 1092 a třetí rokem.

PDF knihy zdarma Václav Hájek z Liboča

Kronika první republiky 1919. Ak.sochař Zbyněk Fojtů vytvořil dukát připomínající tragické úmrtí Milana Rastislava Štefánika dne 4. 5. 1919. Dvoudukát na téma schválení záborového zákona dne 16.4.1919 navrhl MgA.Josef Oplištil, medailér a sochař patřící k mladé generaci tvůrců pamětních mincí a medaili Kronika Slavonic se píše už od roku 1900, zápisy z válečných let ale autor v obavě vytrhal a zničil. Už od roku 1994 je kronikářkou města Slavonice na pomezí Čech, Moravy a Rakouska Eva Karásková. Pokračuje tak v dlouholeté tradici, ale před rukopisem už dává přednost zápisům na počítači, které pak vytiskne a sváže Česká rezistence, nacistická i protektorátní represe, holocaust českých a moravských Židů, genocida Romů a takzvaných asociálů, bojové operace americké, sovětské, ale i rumunské armády měnily osudy lidí, včetně těch, kteří se do poslední chvíle domnívali, že zůstanou stát na okraji historické katastrofy a nic. Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Dalimilova kronika (2) (neznámý autor) - O selské kněžně Boženě - převedeno ze staročeštiny do nové češtiny Když v postoloprtské stráni lovil Oldřich, znenadání za jednou vsí nad říčkou spatřil selku mladičkou, jak v košili bez..

Kosmas - Kronika česká - Čtenářský deník Odmaturu

 1. Česká 3. Krhútská kronika. 2003 · Adonai. 80-7337-083-2. Koupit koupit eknihu
 2. ulosti nakupovali, zadejte při registraci stejnou emailovou adresu jako v předchozích objednávkách a my Vám po přihlášení zpětně zobrazíme seznam Vašich objednávek
 3. Kniha a sada čtyř zlatých dukátů Kronika České republiky rok 1919 - První republika - rok 2019. Sada obsahuje následující tituly: Dukát . Autor : Fojtů Zbyněk, ak. soch. Rytecké úpravy: Lietava Lubomír Materiál: zlato - Au 986 Hmotnost: 3,49g Průměr: 19,75 mm Provedení: proof (špičková kvalita) Hrana: hladká Dvoudukát
 4. Kniha a sada čtyř stříbrných odražků dukátů Kronika České republiky rok 1919 - První republika - rok 2019. Sada obsahuje následující tituly: Odražek dukátu. Autor : Fojtů Zbyněk, Ak. soch. Rytecké úpravy: Lietava Lubomír Materiál: stříbro - Ag 900 Hmotnost: 2g Průměr: 19,75 mm Provedení: proof (špičková kvalita) Hrana: hladká Odražek dvoudukátu

Kosmova kronika česká - Přečtizamě

 1. Hájkova kronika (originálně Kronika česká, původním pravopisem Kronyka Czeska) je česky psaná humanistická kronika o dějinách českého národa, kterou napsal kněz Václav Hájek z Libočan.Hájek napsal kroniku od nepaměti, začíná upozorněním na předslovanské osídlení českých zemí a poté se věnuje slovanskému osídlení od vzniku národa pod Babylonskou.
 2. Autor knihy Kronika česká, Václav Hájek z Libočan (závěr 15. století - 1553), byl český kronikář, spisovatel a kněz - původně utrakvistický, roku 1521 však konvertoval ke katolíkům. Od té doby prošel několika štacemi, kdy byl například roku 1526 rožmitálským farářem, v letech 1527 - 1534 děkanem na.
 3. Kronika pojednává o českých dějinách od počátku země české až do dob vlády Jana Lucemburského. Překvapivé je, že kronika nemá žádný oficiální titul a ani její autor není bezpečně znám. Je známá jako kronika česká. Přibíkovo jméno je uvedeno pouze na jedno
 4. Český jazyk Předmět Kosmova a Dalimilova kronika Téma sedmý Ročník Mgr.Blanka Federselová Autor Nejstarší české kroniky Kronika česká - Kosmova Roku od narození Páně 929 Přečtěte si v čítance ukázku z kroniky. Odpovědět na otázky bude určitě jednoduché. 1
 5. Kosmova kronika česká, v přesném překladu Kronika Čechů, je nejstarší česká kronika týkající se dějin Čechů. Původní text byl napsán latinsky a jeho autorem byl Kosmas, děkan pražské svatovítské kapituly, který kroniku sepsal pravděpodobně . v letech 1119 až 1125
 6. Kosmas - Kronika česká (Chronica Boemorum) - 12. st.- autor (1045 - 1125) - děkan svatovítské kapituly, vzdělanec- téma: české dějiny od nejstarších mytických dob; 3 knihy (části) - prameny: nejstarší příběhy z doby pohanské (bájné podání starců) vyprávění pamětníků zážitky Kosmov

PDF knihy ke stažení zdarma Kronik

Kosmova kronika česká - nejstarší česká kronika, ale psaná latinsky - autor je Kosmas, kroniku sepsal ve 12. století - snaží se ospravedlnit nárok Čechů na české území Dalimilova kronika - první česká kronika napsaná česky, autor neznámý, má vlastenecký charakter (odpor k Němcům) - napsána v poč. 14 Kosmova kronika česká (Chronica Boemorum) Kosmas (asi 1045 - 21. 10. 1125) Pocházel pravděpodobně z kněžské rodiny. Studoval na pražské kapitulní škole. Po roce 1074 studoval v Lutychu pod mistrem Frankem Kolínským. Po svém návratu v polovině 80. let 11. století se stal kanovníkem v kapitule při pražském biskuém kostele Popis. Kronika česká : výbor historického čtení. Autor Václav Hájek z Libočan. Vydalo nakladatelství Odeon, Praha 1981. edice: Živá díla minulosti, sv. 9 - Kronika česká - psána z popudu Karla IV., zachovala se v jediném exempláři. Kronika je spolehlivá, ale neobsahuje mnoho neznámých informací. Kronika se skládá ze 4 knih, první dvě popisují období 1272 - 1346, druhé dvě pak období vlády Karla IV., tj 1346 - 1375 Nejstarší český letopisec Kosmas se narodil kolem poloviny 11. století a zemřel 21. října 1125. Ve svém díle Kronika Čechů shromáždil dostupné údaje z ústní a literární tradice, historických pramenů i vlastní zkušenosti a vytvořil poutavý, i když ne vždy pravdě odpovídající obraz prvopočátků a rané historie etnika, jež vybudovalo český stát

Kroniky - Česko Knihy

Kosmova kronika česká Kosmova kronika česká.Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal.Praha - Litomyšl, Paseka 2005. 304 str. ISBN 80-7185-515-4. V letošním roce vydalo nakladatelství Paseka dílo našeho nejstaršího kronikáře Kosmy v překladu Karla Hrdiny a Marie Bláhové.Protože Kosmova kronika vychází znovu až po třiceti. •Kronika česká •12.stol. •Autor děkan svatovítské kapituly, na svou dobu byl velmi vzdělaný, orientoval se v písemnictví, patrná obliba antické literatury. •Kronika zachycuje české dějiny od mýtických počátků až po Kosmovu smrt (1125)

Autor Kroniky české - Beneš Krabice Událost dn

 1. Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner. Hlavně v 19. století Kronika poskytla látku mnoha novodobým českým autorům i výtvarným.
 2. Přibíka z Radenína řečeného Pulkavy kronika česká ; Kronika Vavřince z Březové ; Výtah z kroniky Vavřince z Březové ; Vavřince z Březové Píseň o vítězství u Domažlic ; Tak zvaná kronika University pražské ; Kronika Bartoška z Drahonic ; Přidavek kroniky Bartoška z Drahonic = Przibikonis de Radenin dicti Pulkavae chronikon Bohamiae = Laurentii de Brezowa historia.
 3. covny. Jednou takovou stopou, kterou po sobě zanechali dávní Čechové, je Kosmova kronika česká. Najdete ji na zlatém desetidukátu. Letopisy, které na počátku 12. století našeho letopočtu sestavil učený kronikář Kosmas, představují nejdůležitější pramen pro poznání raného středověku.
 4. Stránky, kde kronikář Rojšína vykreslil charakter našeho člověka, v obecní kronice Křemže zaznamenal extrémní počasí jednoho roku, ve školní kronice Zlaté Koruny popsal jarmark v Českém Krumlově a ve školní kronice obecné školy v Zubčicích zachytil zájezd dětí na zemskou výstavu v Praze roku 1891, nalistuje vedoucí Státního okresního archivu Český Krumlov.
 5. Autor dále poznamenává: Heraldická figura českého lva na averzu symbolicky vyrývá linii československé hranice. Tato rýha tvarově začíná jako prodloužená česká vlajka na české části území, přechází do zkratky ČSR a dále pokračuje jako stylizovaná státní hranice
 6. Česká kronika : Díl 1 Část 1 Od dob nejstarších po rok 1306 Do r. 1200 / Hlavní autor: Lacina, Josef, 1850-1908 Vydáno: (1893) Česká kronika : Díl 3 Část 2 1618-1648 / Hlavní autor: Lacina, Josef, 1850-1908 Vydáno: (1896

Kosmova kronika česká Autor: Kosmas Nakladatel: Odeon Rok vydání: 1975 Počet stran: 259 Stav: Dobrý Vazba: brož Kategorie: Historie: Poznámka: náklad 11 000 výtisků Zboží již není v nabídce Pokud máte o zboží zájem a chcete být. (Kosmova kronika česká, Praha 1972, ukázka str. 104 - 106) Interpretace ukázky: 1. Jaká událost je popisována v ukázce? 2. Jak se promítá v ukázce společenská problematika doby vzniku kroniky? 3. Charakterizujte osobnost knížete Vratislava II. 4. Co se v textu dovídáme o kaplanu Lancovi? 5 Kronika česká není pouze kronikou, historickým čtením, v němž Hájek uspořádává nalezený materiál, aby zachoval paměť o svém národu, jeho počátcích a nejvýznamnějších událostech, ale i velkolepým traktátem o harmonickém uspořádání společenství Čechů, o řešení jejich vnitro i zahraničněpolitických a ekonomických problémů Tuhletu schůzku Toulek českou minulostí jsme si domluvili s Kosmou. Přiznejme si to - bez něj bychom se toulat nemohli. Anebo mohli, ale velice brzo bychom ve středověkých hvozdech rané české historie zabloudili. Neboť Kosmas je naším autorem číslo 1. Sotva ho můžeme nazvat spisovatelem v současném významu a smyslu toho slova.. 59. schůzka: Autor č. 1 Stránka pořadu Informace o obrázku. Zavřít. Toulky českou minulostí. Rukopis Kosmovy kroniky Foto: Kosmas / Kosmova kronika česká,Wikimedia Commons Zavřít Dvojka. Tuhletu schůzku Toulek českou minulostí jsme si domluvili s Kosmou. Přiznejme si to - bez něj bychom se toulat nemohli

Kosmas: Kosmova kronika česká 1975

Kosmova kronika česká , Pokud jste u nás již v minulosti nakupovali, zadejte při registraci stejnou emailovou adresu jako v předchozích objednávkách a my Vám po přihlášení zpětně zobrazíme seznam Vašich objednávek Kniha Fredegarovy kroniky Čtvrtá kniha / Pokračování (Autor Neuveden) ke koupi na Palmknihy.cz. Doprava od 39 Kč. Expedujeme obvykle do 24 hod. Tisíce dalších knih, e-knih i audioknih Kosmova kronika česká (bez obalu)* Autor neuveden Vydavatel Svoboda Rok vydání 1972 Vazba pevná bez obalu Počet stran 261 Dostupnost v prodejně 230 Kč včetně DPH. Přidat do košíku. dobrý stav. Antikvariát Olomouc. Nejstarší česká veršovaná kronika neznámého autora, která byla do­končena asi v r. 1314. Označení Dalimilova kronika (Kronika tak řečeného Dalimila) je historický omyl, který se traduje od 17. století. Kronika obsahuje 106 kapitol, které po počátečním vylí­čení stavby babylonské věže, změtení jazyků a rozchodu. Ivančičtí skauti se i letos zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, i když trochu netradičně. Jelikož jsme letos nemohli uklízet společně, vyšli jsme do přírody každý se svojí rodinou a posbírali pár odpadků

HÁJEK z Libočan, Václav : Kronika česk

Ebook elektronická kniha Dalimilova kronika - autor Dalimil - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Historicky cenná první česká kronika ze 14. století E. S. Piccolomini: Historia Bohemica/Historie česká, vyd.D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl, úvodní studie F. Šmahel, KLP, Praha 1998. Historii českou (Historia Bohemica) napsal Enea Silvio během krátkého období někdy od června do srpna roku 1458, kdy si v lázních ve Viterbu léčil dnu. Jak však vysvítá z množství podrobných informací, které kniha obsahuje, musel se.

Rubrika: Kronika. Rubriky. Kronika Pozdní úder kronika. Ivančičtí skauti se i letos zapojili do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, i když trochu netradičně. Jelikož jsme letos nemohli uklízet společně, vyšli jsme do přírody každý se svojí rodinou a posbírali pár odpadků. Autor příspěvku Autor. Slovník k publikacím VDA (německo-český, česko-německý) - autor Z. Janeček a spol. ISO 9000:2000 Profesionální auditování - autor K. Scheiber - překlad. Management jakosti v automobilovém průmyslu: VDA 6.1 harmonizován s QS-9000, AVSQ a EAQF. Katalog otázek k auditu podle ISO/TS 16949 - překla 2019. O víkendu 15.-16.6.se v Miletíně konalo krajské kolo Svojsíkova závodu pro skauty a skautky. Z okresního kola postoupila za naše středisko dívčí družina Severek. Jako tradičně se závodilo v rámci modulu Závod, Brány a Přežití, některé z disciplín mělo pod vedením naše středisko. První nastal pro holky modul Bran (Hájkova kronika) Zdroj: Wikimedia Commons, áclav Hájek z Libočan: Kronyka česká, 1819, volné dílo. Dnešní vzhled olomoucké Katedrály sv. Václava, v jejímž sousedství byl Václav III. zavražděn. tedy před rokem 1883. Zdroj: Wikimedia Commons, autor eznámý - Kráčmer, Mořic (1887), volné dílo

Hasičská kronika okresu České Budějovice pevná vazba, čb vyobrazení Autor: Jan Caletka Rok vydání: 2003 Počet stran: 350 Vydal: OSH, Česk Kronika tak řečeného Dalimila je blízká Husitské době, což dokazuje i fakt, že z ní v 15. století čerpal neznámý autor panfletu Krátké sebránie z kronik českých. Nového vydání se kronika dočkala v roce 1618 K základním textům patří Kronika česká od děkana svatovítské kapituly Kosmy a kronika tak řečeného Dalimila (Dalimilova kronika). O obou kronikách jsou zmínky v BAUER, Alois. Čeština na dlani. Přehled světové a české literatury / český jazyk. Olomouc: Rubico, 2000 Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníc

Kronika česká / Nejlevnější knih

Kosmas - Kronika česká . KOSMAS: Žil v době asi 1045 - 1125 - 80let; Autor čerpal z řady pramenů, ale většina se bohužel nedochovala nebo je není možné spolehlivě určit. Zaznamenával a upravoval (podle antických vzorů) také staré kmenové pověsti Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner. Hlavně v 19. století Kronika poskytla látku mnoha novodobým českým. Srovnání Kroniky české Václava Hájka z Libočan a Poselkyně starých příběhů českých Jana Beckovského Comparison of Kronika česká by Václav Hájek z Libočan and Poselkyně starých příběhů českých by Jan František Beckovský Autor. Koucká, Vladimíra Autor si dokonce vysloužil přízvisko český Livius a jeho kronika posloužila jako předloha kupříkladu známému literátovi Bartoloměji Paprockému z Hlohol. Tetínské začátky Vydání kroniky předcházely dlouhé přípravy, během nichž Hájek prodléval šest let na pošmourném Tetíně v úřadu místního faráře Kronika česká (1541) výpravná beletrizující kronika, není však historicky věrohodná - fakta autor upravoval nebo domýšlel, podává však kompletní obraz o české minulosti; byla oblíbená po celá stalet

České národní pověsti a kroniky II . Památky staročeské poesie . Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Soběslav si hned prvního dne, kdy byl nastolen, velikou, podivuhodnou a po všechny časy pamětihodnou zjednal památku, neboť všechny Němce, co se jich nalezlo, ať byl člověk bohatý nebo chudý nebo poutník, kázal najednou do tří dnů vyhostit ze země české, ba. Trojanská kronika 1. Kdy vznikla, kdo je autor? 2. Jedná se o poezii, prózu či drama? 3. Jakým jazykem je psaná? 4. Stručně shrň její obsah. 5. Jedná se o původní české dílo? VY_32_INOVACE_VYC1

Kosmova kronika česká / Nejlevnější knih

KRONIKA ČESKÁ: Jeho nejznámějším (a jediným známým) dílem je Kronika česká. Jedná se o první kroniku, která vznikla pouze z lokálních potřeb, ale je považována za dějiny celého národa. Dílo vznikalo od roku 1119 a je vedeno od pravěku až do Kosmasovy smrti. Autor čerpal z řady pramenů, ale většina se bohužel. Obsah filmu Kronika česká . 14 kazet obsahuje zdařilé putování národní minulostí. Autor/Zdroj: /Popis . TIP: Nastavení pořadí obsazení si můžete nastavit zde >> Nahrát trailer k filmu. Barevný: Ano : Jazyková verze

Kronika rodu Spiderwicků 1

Rubrika: Kronika. Rubriky. Kronika. Ohlédnutí za rokem 2020. Autor příspěvku Autor: Bubla; Datum příspěvku 2. 2. 2021; Tohle vyprávění bude trošku delší. Začne už v prosinci 2019, a to v daleké Číně. Ve městě, jehož název zná teď prakticky každý na světě, ačkoliv před rokem měl o jeho existenci ponětí málokdo. 2008 - spolupráce s České Švýcarsko o. p. s. (lektor fotografických workshopů, přednášky) 2008 - stálý spolupracovník časopisu Příroda - Wildlife (vydavatel Extra Publishing) 2007 - Shell Wildlife Photographer of the Year (Natural History Museum, London), finále. 2007 - člen Asociace profesionálních fotografů České. A naopak autor Dalimilovy kroniky sice odsuzuje turnaje příkře, ale nedůsledně: jakmile v nich nevidí pouhý aristokratický sport, jakmile přinášejí slávu českým rodům a tím celému národu, dívá se na ně jinak, ať mluví o třech českých pánech, kteří si při volbě římského krále dobyli nové erby (88), nebo o.

Šikmý kostel | eKnihy, elektronické knihy, vaše eKNIHOVNAŠikmý kostel - Karin Lednická » Booktook

kroniky toto dílo nedosahuje. Kronika začíná potopou světa a končí nástupem Jana Lucemburského na český trůn. Má politický charakter, vyjadřuje obavy Čechů z narůstajícího počtu cizinců, zvláště Němců, v našich zemích - např. v úryvku o Oldřichovi a Boženě schvaluje autor sňatek Oldřich Jakkoli býval autor kroniky v moderní době často i se svým dílem odsuzován, věříme, že právě dnes může s časovým odstupem vydání jeho zajímavého a čtivého díla usnadnit přístup k pochopení složitého jevu, kterým je právě český utrakvismus patnáctého až sedmnáctého století

Kronika česká Václava Hájka z Libočan. 22. 11. 2012. V roce 1541 byla vydána jedna z nejznámějších kronik se vztahem k českým zemím, která české dějiny pojala od příchodu bratrů Čecha a Lecha a končí porážkou Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče v roce 1526. Jejím autorem byl Václav Hájek z Libočan. Tento. Popis. Kosmova kronika česká. Autor Kosmas. Vydalo nakladatelství Svoboda, Praha 1972. vazba, 261 stra Kronika tak řečeného Dalimila. Autor: F. Svehla . Vydáno dne 14. 03. 2006 (26379 přečtení) Několik slov k výročí zakoupení zlomku této nám první známé česky psané kroniky. . Já jen své vlasti pokorný jsem sluha, a opraví a přikrášlí mou větu

Praha - V trezorových místnostech, které byly vybudovány při zapůjčení Codexu gigas ze Švédska v roce 2007, vystavuje Národní knihovna mimo jiné sedm tisků z první tiskařské dílny v Čechách. Všechny najednou je mohla česká veřejnost vidět v minulém století pouze dvakrát, naposledy v roce 1976. Součástí výstavy i jejího názvu - Záhada Kroniky trojánské Dne 19.10.1541 byla vydána jedna z nejznámějších, nejoblíbenějších a nejčtenějších knih Kronika česká, která je vydávána dodnes. Úspěchu knihy pomohlo autorovo vypravěčské umění, její vlastenecké zaujetí i rozšíření knihtisku. Kronika byla dopsána již roku 1539. Dotištěna/vydána byla 19. 10

Kronika česká (Chronica Bo ë morum)- autor: Kosmas (1045 - 1125) - děkan Svatovítské kapituly. O jeho životě se dočítáme v díle Obrazy z dějin národa českého - v kapitole Kosmas. - kronika je psaná latinsky.- je celkové rozdělena na tři části: 1) Bájné vypravování starc Český režisér a scenárista řeckého původu George Agathonikiadis literárně zpracoval vlastní, osobitě pojaté zážitky z dětství. Vzpomíná na své prarodiče, s nimiž vyrůstal, na školu a učitele, kteří ne vždy chápali postavení dítěte-cizince, na první erotické zážitky, tajné návštěvy kina, na všelijaké. Český překlad pořídil V.V. Tomek r. 1874. Nejnovější překlad vydal K. Hrdina r. 1923. Ten překlad máme v ruce ve výtisku nakladatelství Melantrich z r. 1947. Z Kosmy vydatně čerpal tak řečený Dalimil, patrně kanovník kláštera boleslavského. Vzdělaný, sečtělý a vlastenecky zanícený autor České kroniky z r. 1310 ISO TR 8550. Komentáře k normám - autor V. Horálek. Publikační řada Národního vzdělávacího fondu: Český manažer v procesu transformace - autoři V. Hoffmann, J. Jirásek, Z. Pitra. Management a manažeři v českém bankovním sektoru - autor M. Tuče Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv. Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. stolet

Ladova ilustrace - Josef Lada | Databáze knih

Nejstarší česká veršovaná kronika z desátých až dvacátých let 14. století se dochovala celá, má přes 4500 veršů a je psána sdruženým rýmovaným bezrozměrným veršem. Dvojverší jsou přiřazována stroze, věty jsou povětšinou souřadného typu a často dochází k opakování týchž formulací a motivů Kronika Česká Václava Hájka z Libočan z roku 1590 věnovaná Jiřím Stachem. - V píseckém Prácheňském muzeu si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu předmětů, které věnovali muzeu soukromí dárci. Autor: Slavomír Kubeš, MAFR

Smutná zpráva - Český spolekFOTO: Hřensko praská ve švech

2. Dalimilova kronikaPochází ze 14. století, autor je neznámý, ale patrně to byl nižší šlechtic, zastává se neurozených (Božena) a kritizuje Němce, což jde vycítit ve všech kapitolách.Kronika obsahuje 106 (CVI) kapitol. Je psána staročesky a je veršovaná.V úvodu autor vypočítává a hodnotí kroniky, které mu. Kronika Česká 1541 - faksimile 1819. Modifikátor variant cen. Cena : 22 000 Kč. Dotaz na zboží. Popis. Kronyka Czeská Cum gracia et Priuilegio Regie Maiestatis. (Wytisstieno w Menssijm Miestie Pražském Pracy Mistrowstwijm Opatrnych Mużuow Seweryna Mladssijho Miesstienijna Stareho Miesta Prażskeho (!) A Ondrzege Kubsse z Ziepuow Ebook elektronická kniha Kosmův letopis český - autor Kosmas - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Text Kosmovy Kroniky Čechů - nejstarší české kroniky a nejvýznamnějšího díla českého středověkého dějepisectví a literatury Česká šlechta kdys tak junácká víc než o čest dbá teď o nácka. (Ale jinak je z každého řádku jasné, že autor kroniky byl šlechtic. Český šlechtic. Rozhodně Čech každým coulem. Přímo vášnivě stranil všemu českému, aniž hleděl na to, jestli straní spravedlivě Po stopách předků - takové je v roce 2021 téma Dukátové řady České mincovny. Jednou takovou stopou, kterou po sobě zanechali dávní Čechové, je Kosmova kronika česká. Najdete ji na zlatém desetidukátu.. Poslední kusy za emisní cenu! Letopisy, které na počátku 12. století našeho letopočtu sestavil učený kronikář Kosmas, představují nejdůležitější pramen. Kronika života-- autor: Rau Daniela Časosběrná kronika naší rodiny Náš Tradinář - Kronika rodinných tradic, svátků a radostí-- autor: Boledovičová Martina, Kindlová Monika Kronika česká-- autor: Hájek Václa