Home

Bílá nemoc rozbor uměleckého textu

Bílá nemoc - rozbor uměleckého textu (2) Rozbor-dila

 1. Studijní materiál Bílá nemoc - rozbor uměleckého textu (2) už se na Tebe teší v rubrice Rozbory textu, Umělecký text. Nenech ho čekat dlouho :-)
 2. 4 Bílá nemoc Matka - drama, námět od manželky Olgy, reakce na válku ve Španělsku - matka si povídá se zemřelými muži ze své rodiny (s manželem a se 4 syny). Naživu je pouze Toni. Matka slyší v rádiu hlášení o tom, že jsou zabíjeny i děti, a sama posílá Toniho do války
 3. istrator. Analýza uměleckého textu: 1. část: Zasazení - Úryvek je skoro ze samého konce díla. Maršál před chvíli zjistil, že má na hrudi bílou necitlivou skvrnu, to znamená, že ho také postihla bílá nemoc. Jeho dcera a Krüg mladší ho přemlouvali.
 4. Umělecký text - Bílá nemoc (Karel Čapek) 13. Shrnutí 1. části analýzy uměleckého textu : Délka lekce: 1:49. Analýza uměleckého textu - 2. část. 14. Vypravěč a lyrický subjekt Rozbor jazykových prostředků u ústní maturity : Délka lekce: 15:38. Literárněhistorický kontext. 27. Literárněhistorický kontext.
 5. Bílá nemoc (rozbor) (3) Vydalo nakladatelství Artur v Praze roku 2009 (2. vydání tamtéž). Počet stran: 91. ISBN: 978-80-87128-28-2. Karel Čapek byl český novinář, spisovatel, dramatik, překladatel a politik. Narodil se roku 1890 v Malých Svatoňovicích nedaleko Trutnova do rodiny lékaře Antonína Čapka
 6. xcxxcx karel čapek bílá nemoc charakteristika uměleckého textu maršál: dr. galén: maršál: dr. galén: maršál dr. galén maršál: doktore, jsou.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Bílá Nemoc, Karel Čapek: Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu: Vsaďte výňatek do kontextu celé divadelní hry. Okomentujte vyznění textu Bílá nemoc - drama, konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem s fašistickými rysy. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci, který vydá jen proti slibu míru. - sebeušlechtilejší člověk nezmůže nic proti organizovanému zločinu. Matka - drama, námět od manželky Olgy, reakce na válku ve Španělsk Analýza uměleckého textu Bílá nemoc - drama, konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem s fašistickými rysy. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci, který vydá jen proti slibu míru. - sebeušlechtilejší člověk nezmůže nic proti organizovanému zločin ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo + objednávka daného díla pro knihovnu, dílo + encyklopedické heslo o autorovi apod. Rozbor uměleckého a neuměleckého textu pdf. Charakteristika neuměleckého textu souvislost mezi výňatky - nalézt a vyjádřit společné téma uměleckého a neuměleckého textu, své tvrzení zdůvodnit hlavní myšlenka textu - říct vlastními slovy, o čem pojednává text; postihnout ústřední téma podstatné a nepodstatné informac ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU 1. téma a motivy.

Rozbor divadelní hry Bílá nemoc je uveden směrovým zařazením a stručným životopisem autora. Karel Čapek: Bílá nemoc - etický rozbor Etický rozbor známého Čapkova díla Bílá nemoc obsahuje stručný popis děje a charakteristiku postav - doktora Galéna a maršála Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Bílá nemoc, Čapek rozbor knihy Bílá nemoc, Čapek rozbor knihy Kategorie: Česká literatura od 20. stolet

Karel Čapek - český spisovatel, dramatik a překladatel. Utopická tvorba - sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu 74. Umělecký text - Bílá nemoc (Karel Čapek) Délka lekce: 23:21. 75. Neumělecký text - Recenze Kompoziční výstavba díla. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 540 Kč Neumělecký text - Všobecné obchodní podmínky : Délka lekce: 10:02. 74. Umělecký text - Bílá nemoc (Karel Čapek) Délka lekce: 23. Maturita: Rozbor uměleckého textu RUR. Karel Čapek. Karel Čapek (9. ledna 1890 Malé Svatoňovice - 25. prosince 1938 Praha) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. Bílá nemoc - rozbor . Napsat komentář Zrušit odpověď na koment. konsolidaci struktury a srozumitelnosti textu, a to i s přihlédnutím k zachování meziroční analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a Karel: Bílá nemoc 2. Deník Anny Frankové 3. Erben, Karel Jaromír: Kytice 4. F., Christiane: My děti ze stanice ZO

Čapek Karel - Bílá nemoc Čtenářský deník Snadná škola

 1. Karel Čapek - Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě. • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Pusť, Harry! Gall není vinen, není, Bílá nemoc - drama, konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem s fašistickými rysy. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci, který vydá jen proti slibu míru. Bílá nemoc, Matka
 2. Audience - rozbor uměleckého i neuměleckého textu Rozbor . 3.2 charakterizuje neumělecký text 3.2.1 postihne základní charakteristické znaky textu; 3.3 formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání
 3. a, Do
 4. Interpretace uměleckého textu klade na učitele vysoké nároky jak co do hluboké obeznámenosti s texty, tak i co do pěstování literárního i obecně uměleckého vkusu a schopnosti předat svá hodnotová měřítka žákům Bílá nemoc - Interpretace literárního díla RozborKnihy . Rozbor uměleckého díla - Kompozice.
 5. charakteristiku textu (kapitoly 23.1, 23.3.1, 23.4.2). V kapitole 23.4 se žák zaměří na aplikaci jazykových znalostí na krátký text zdanéhouměleckého výňatku, a to formou všeobecného jazykového rozboru. Tento rozbor pomůže žákovi hlouběji pochopit strukturu textu avněmjazykové prostředky použité autorem v díle
 6. - žák po vylosování tématu obdrží obecnou osnovu zkoušky pro rozbor uměleckého díla a dva pracovní listy - první s výňatkem z uměleckého textu a doplňujícími otázkami, které mohou být v průběhu zkoušky - Bílá nemoc L. Smoljak, Z. Svěrák - Hospoda na mýtinc
 7. Bílá nemoc,Karel Čapek. Rozbor dramatu bílá nemoc, jehož autorem je český spisovatel Karel Čapek. Bogdan Trojak: Brněnské metro - literární kritika Text velmi stručně popisuje děj Příběhu o Tantalovi z knihy Staré řecké báje a pověsti českého spisovatele Eduarda Petišky

Bílá nemoc. Kníška Karla Kryla. Nejstarší slovesné projevy. Struktura literárního díla. Versilogie. Rozbor věty - skladba I Interpretace uměleckého textu (Libuše Žáková) Literatura undergroundu. Pak vás rozbor uměleckého textu nemine. Je totiž součástí maturitní zkoušky z českého jazyka. Máme pro vás několik tipů, jak na rozbor jít a čeho si v textu všímat. Poté, co si vylosujete lísteček s číslem zadání a dostanete svůj pracovní list, strávíte příjemných dvacet minut na potítku, kde si budete snažit. Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla. 20.05.2012 21:26. Kompozice literárního díla (především prózy) Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a. a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu vzdělávání na daném typu střední školy. 10 Žák odevzdává řediteli školy seznam 20 literárních děl sestavený na základě kritérií pro výbě 4) Pilujte rozbor textu. Ústní část maturity z češtiny není jen o vyprávění příběhu knihy, ale také o rozboru uměleckého a neuměleckého textu, což bývá největší oříšek. Proto si nezapomeňte osvěžit různé funkční styly, tropy a figury, slohové postupy a jiné

KAREL ČAPEK - BÍLÁ NEMOC (ROZBOR) ROZBORY KNIH, ČESKÝ JAZYK. 1. Základní údaje: •Doba, kdy se příběh odehrává: fiktivní doba - neznámo kdy •Prostředí, kdy se příběh odehrává: fiktivní prostředí - neznámo kde - Maršálova země (symbolizuje Německo) •Děj: Jistou zemi napadla epidemie bílé nemoci a) Rozbor uměleckého textu dle pracovního listu - 0 - 5 bodů b) Charakteristika postavy z díla - 0 - 5 bodů c) Kulturní a historický kontext autora - 0 - 5 bodů d) Jazykový projev žáka - 0 - 5 bod Text celé povídky Básník si můžete přečíst v naší čítance. Zdroj: Wen, 20.11.2012 . Komentáře ­ ­ ­ ­ Související odkazy. Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2) Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2),. - prostředky uměleckého jazyka, jež mají estetickou nebo expresivní funkci, ale nedochází u nich k přenášení výrazu (nejedná se o obrazná pojmenování) o v textu vedle sebe postavíme dvě/více podobné struktury (motivy, větná stavba, ) Oj za horami, za vysokými, za těmi lesy, za hustými důraz na dovednost rozboru uměleckého textu. V první řadě vedeme žáka k pochopení uměleckého textu a jeho zařazení do historického kontextu tak, aby vyvodil záměr autora. Následně žák provede rozbor lexikální, syntaktický, kompoziční a stylistický

Umělecký text - Bílá nemoc (Karel Čapek) - LearnTub

Maryša- rozbor díla. Kategorie: Česká literatura do 20. století. Typ práce: Obsahy a rozbory děl. Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace, Nymburk. Charakteristika: Soubor obsahuje obsáhlý rozbor díla Maryša od bratří Mrštíků, podle osnovy k maturitě Další videa můžete získat zde: http://www.maturita.netAngličtinu můžete najít zde: http://www.mnemory.czVideo o knize Romeo a Julie (W. Shakespeare): https:/.. OBRAZ DORIANA GRAYE. Charakteristika úryvku z uměleckého textu: Rozhlédl se a uzřel nůž, kterým probodl Basila Hallwarda. Mnohokrát už ho čistil, až na něm nezbyla ani poskrvnka. Třpytil se a leskl. Tak jako zahubil malíře, zahubí teď malířovo dílo a vše, co to dílo znamená Kontext autorovy tvorby. Oscar Wilde se řadí. Pracovní list zaměřený na komplexní jazykový rozbor uměleckého textu. Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 20. Klapzubovu jedenáctku ilustroval známý český malíř, bratr autora Bílé nemoci. Společně se svým bratrem.

hra Bílá nemoc - nemoc, která způsobuje, že nemocný nejprve necítí dotek, potom hnusně umírá - protest proti Hitlerovi; Země, kde vládne diktátor, končí to demonstrací pře jeho palácem. Na konci mluví k lidu, který ho strhne. Zjistí, že je nemocný, chce uzdravit od doktora Galena, který ale léčí jen potřebné Český jazyk. Pondělí 3.5. - úterý 4.5. bez online výuky - Přijímací zkoušky na SŠ. Čtvrtek 6.5. Online hodina - věta jednoduchá a souvětí, doplňování čárek do souvětí - UČ: 101, 103. Pátek 7.5. Online hodina - Sloh - úvaha. v pondělí si přinést literaturu a prezentaci o knize (ten, kdo je na řadě, seznam najdete. Pracovní list Ladislav Fuks Spalovač mrtvol Výňatek Umělecký text V rakvi se objevila ostrá bledá vyhublá tvář v parádní zelenošedé uniformě. Na prsou měla železný kříž, brigadýrku a bílé rukavičky. V knoflíkové dírce snítku vavřínu. Jiná snítka, snad myrta, ležela na rukou zkřížených na břiše

Karel Čapek - Bílá nemoc (rozbor) (3) Čtenářský deník

Čapek - Bílá nemoc. Ukázky z knihy jsou dobře zvolené a skvěle slouží k procvičení uměleckého textu k maturitě. V zajímavostech se dozvím . jsem si také mohla procvičit rozbor textu, což se mi hodí k budoucím přípravám na maturitní zkoušku. DUM je přehledný a uspořádaný, všem otázkám jsem porozuměla Lakomec - rozbor díla k maturitě [19] Rozbor-dila . Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Bílá nemoc (2) (Karel Čapek) - V jisté, blíže neurčené zemi, se rozmohla epidemie tzv. bílé nemoci. Jde pravděpodobně o jakousi formu malomocenství, která se projevuje bílými skvrnami na kůži. Šíří se dotykem a.

Karel Capek - Bila nemoc - StuDoc

Maj rozbor. Rozbor uměleckého a neuměleckého textu. 1) Umělecký text. To vše zločinec ještě jednou zřel, To vše, jež nyní opustiti měl, a hluboký srdce mu žel uchvátil; hluboce vzdechne - slza slzu stíhá-ještě jednou - posledně - vše probíhá, pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila . Bílá nemoc autor : Karel Čapek. Drama divadelní je i dramatem osobním hlavního hrdiny. Poněkud odstrčený doktor Galén příjde se zázračným lékem na nemoci ne málo podobné malomocenství. Jeho metoda má úspěch, zdá se, že lidstvo může být zachráněno

Bílá nemoc - Státní maturita z češtiny ONLINEStátní

 1. Bílá nemoc. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Tento článek je o literárním díle. O jeho filmové adaptaci pojednává článek Bílá nemoc (film). Tento článek není dostatečně ozdrojován, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit. Jste-li s popisovaným.
 2. Charles Dickens - Oliver Twist (rozbor) 1. Základní údaje: •Prostředí, kdy se příběh odehrává: Jedná se o reálný prostor. Děj se odehrává ve dvou městech - název prvního autor z jistých důvodů odmítl sdělit, druhé město je Londýn. Popisuje kontrasty mezi jednotlivými prostředími - městský chudobinec.
 3. Životopis: [5.10.1936] Český spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, zakladatel OF, poslední prezident Československa a první prezident České republiky Rozbor knih ze školního seznamu povinné četby a úryvků z uměleckého textu podle stanovené osnovy.
 4. Divá Bára - rozbor uměleckého textu Rozbor-dila . Němcová Božena - Divá Bára. Publikováno 14.9.2015 17.10.2016 Josef Sýkora. Bářina matka - Bára, osamělá žena, která si za muže vzala pastýře Jakuba a spolu měli dcerku Báru, po 2 letech zemřela na trápení. Pastýř Jakub - Bářin milovaný otec,
 5. Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. UŽITEČNÉ ODKAZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČJ

Karel Čapek - Bílá nemoc - Maturita Formalit

v RUR, Bílé nemoci, Povětroni, Obyčejném životě, Válce s mloky a v cestopisech (s. 109-116). Mono ­ grafii uzavírají Čapkovy reflexe česko­slovenské, o Slovácích a Slovensku (s. 119-129). Vytčený cíl se badatelce z větší části podařilo naplnit. Škoda však, že v textu monografie j ílá nemoc Výňatek Umělecký text Novinář: Něco na tom je. Muselo by se počítat s veřejností - Dr.Galén: Ano. A vy jim řeknete: Nebojte se, je tady lék - přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míruaby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi národynu, a bude po bílé nemoci, že ano

Texty, které v této rubrice uveřejňuji, nepovažuji za recenzi, na to by můj rozhled v oblasti fanfikcí musel být větší. Proto se rubrika jmenuje Čtenářský deník. Tyto t exty popisují pochopitelně jen mé osobní zážitky ze čtení Torzo naděje - rozbor uměleckého textu Rozbor-dila . Torzo naděje, též: Torso naděje, může znamenat: . cenu Torzo naděje, jednu z cen udělovaných NFAN, Nadačním fondem angažovaných nestraníků; dílo Torzo naděje, sochaře Jiřího Korce; sbírku Torso naděje/Torzo naděje (1938), básníka Františka Hala Datum vydání: 1949 Literární druh: epika Literární forma: próza Literární žánr: antiutopický román Téma: psychologické, technologické, sociální nebezpečí totalitního státu, důležitost jazyka při utvření lidských myšlenek, upozornění na hrozby totalitních režimů Motiv: obava z techniky, sociální nezabezpečenost, rozpad městské zástavby, doublethin 1. Základní údaje o díle Jméno autora: Emil Zola Název díla: Zabiják Rok vydání:1973 Místo vydání: Praha Počet stran:428 2. Rok prvního vydání knihy (napsání díla) Román začal vycházet v roce 1876 na pokračování v pařížských novinách ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol

Česká literatura od 20

 1. Jak to funguje s kopírováním stahováním? Materiály na našich webech zablokovány proti kopírování především proto, abychom studentům mohli v následujících řádcích ukázat, že zapojit se zasláním třeba jen jedné jediné libovolné práce zabere malou chvíli, ale později pomůže stovkám či tisícům dalších
 2. Máme téměř jakýkoli rozbor díla k maturitě 2020, každý na jediné A4ce. Bez výjimky. Ať už je to Máj, R.U.R., Bylo nás pět, Babička, Bílá nemoc, Kytice, Smrt krásných srnců, Ostře sledované vlaky nebo Krysař. Kromě české literatury u nás najdeš také přes 100 největších děl světových autor
 3. POPIS NA STRÁNCE. Popis na svojí stránce se tvoří v nastavení, pokud napíšete pouze text, tento se objeví červený a malým písmem. Text se centruje na střed (pozor hlavně u obrázků). Pozor, mezery to ignoruje, musí být napsán znak . Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díl
 4. e. Rozbor uměleckého textu: Obecné informace o autorovi a díle. Jako první se hodí říct několik stručných informací o díle a autorovi. Řadí se dílo do nějakého významného uměleckého směru Vláda postupně uvolňuje opatření, která zavedla kvůli šíření koronaviru
 5. Rozbor přidal (a): cestinpomoc. Zanedlouho začne ale obyvatele sužovat mor. Oidipus proto vyšle svého švagra Kreonta do Foibovy věštírny v Delfách, aby.. Král Lávra - starý dobrý král, lidé ho měli rádi, protože je nenechával trpět, byl moudrý a oblíbená ale měl jeden rozmar - nechával se stříhat jednou za rok a potom

Praha, 1966. SPN. Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš. Viktor Dyk, Země mluví. (Okno) Hra o třech dějstvích. V prvním obrazu je šťastný domov - synové se scházejí v pokoji zesnulého otce, matka se o ně stará KAREL ČAPEK MATKA CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU OTEC: Kdyby se tak dostal Toni k mému pluku Karel Čapek - Bílá nemoc, rozbor díky kterému odmaturujete za jedničku bez námahy . Nakupte knihy za dobré ceny v internetovém knihkupectví Kosmas.cz Herbert George Wells (1866 - 1946) a zobrazuje režim, který má absolutní kontrolu nad životy i myšlenkami svých občanů. Socialismus kritizuje Orwell i v satirické moderní. Odmaturováno za 1. Rozbor díla k maturitě dle kostry dané CERMATem - zahrnuje např. kompoziční výstavbu díla, stručný obsah, info o životě autora či o historických souvislostech KONCEPT MATURITNÍHO OKRUHU K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Stránka 1 z 3 / Bílá nemoc Co potřebuji ke studiu/přípravě: studijní příručky z jednotlivých ročníků (Český jazyk a komunikace, Literatura, Kapitoly z literární teorie), poznámky z výuky (sešit) Karel Čapek - Bílá nemoc (drama, 96 stran) Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie (poezie, 12 stran) Karel Hynek Mácha - Máj (poezie, 56 stran) Arthur Rimbaud - Opilý koráb (poezie, 16 stran) František Gellner - Po nás ať přijde potopa (poezie, 58 stran) Jiří Wolker - Težká hodina (poezie, 62 stran

ýapkova Bílá nemoc, režie Hugo Haas.2 Po válce se dramaturgie věnovala převážně tématům politickým, vznikla například adaptace Drdovy Němé barikády, režie Otakar Vávra. Na přelomu padesátých a šedesátých let se adaptovala převážně díla Jana Procházky, například Kočár do Vídně, režie Karel Kachyňa Literární výchova- Světová literatura 2. pol. 20. stol- rozbor textu z Pána prstenů, K. Čapek- Bílá nemoc- zhlédnout film + kvíz v Google Učebn Popis uměleckého díla- slohová práce na základě prezentace v Google Učebně. Rozbory děl k maturitě - Veronika Batelková. Přeskočit na obsah. ABOUT. TIMELINE. KISK. BLOG. Upozornění Tyto rozbory byly zpracovány jako osobní příprava na státní maturitu - nejsou dílem lingvistického odborníka ale studentky maturitního ročníku. Zpracovány byly dle požadavků maturitní zkoušky 2016. Můžou sloužit. Kniha: Jáma a kyvadlo, Černý kocour Spisovatel(ka): Edgar Allan Poe Přidal(a): Ivo Edgar Allan Poe Americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista. Je autorem mnohých povídek a básní. Romantismus 1. pol. 19. století Touha po svobodě , nespokojenost člověka, buřičství, revoluční zvraty, napoleonské války Další autoři

BYLO NÁS PĚT. Charakteristika úryvku z uměleckého textu: My jsme se divili a pravili jsme: Nehoupej nás, ale Éda se dušoval, že je to prauda. A pravil, že jednou šel pan Fajst kolem Štverákova krámu a právě se natrefil k tomu, že ti dva psové kradli, a pravil: Tohle je mi pěkná vě Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu: Mladý muž a bílá velryba - rozbor díla k maturitě Rozbor . Bílá nemoc Karel Čapek (1890 - 1938) Literární druh: drama pojednávající o hrozbě války. Waldemar Matuška - rok 1969 Sbohem lásko (Laisse moi petite fille) hudba: Guy Magenta český text: Ivo Fischer 1. Ač bylo mně i jí tak šestnáct let.. Sbohem, armádo Sbohem armádo - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila . Recepce: +420 283 082 222 (mimo pracovní dobu, soboty, neděle a svátky)

Bílá nemoc, Čapek rozbor knihy - Seminarky

 1. Studium zakončil v roce 1962 diplomovou prací Cesta Karla Čapka od relativismu k antifašismu, v níž analyzoval především Čapkovo drama Bílá nemoc. Díky této práci se v roce 1961 umístil na prvním místě v celostátní soutěži studentských vědeckých prací, přednesených na konferenci v Brně (v roce 1964 vyšla tato.
 2. Jádro uměleckého souboru tvořili členové PD. Přímá návaznost na PD byla zřejmá rovněž v dramaturgii i inscenačním stylu. Promyšlenou interpretací textu dosahovaly Krejčovy objevné inscenace klasiky provokativně aktuálního Naši furianti, 1979; Čapek: Bílá nemoc, 1980). Z eklektické a roztříštěné produkce.
 3. 119) Čapek, Karel: Bílá nemoc (D) 120) Čapek, Karel: Hordubal 121) Čapek, Karel: Povídky z jedné a z druhé kapsy 122) Čapek, Karel: RUR (D) 123) Čapek, Karel: Válka s mloky 124) Čapek, Karel: Matka (D) 125) Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera 126) Dousková, Irena: Hrdý Budžes 127) Dousková, Irena: Oněgin byl Rusá
 4. Drama začíná debatou třech malomocných a pokračuje rozhovorem profesora Sigelia s novinářem. Dozvídáme se o strašné chorobě - bílé nemoci, která zachvátila celý svět. Nese název také jako pejpinské malomocenství či Čengova choroba. Postihuje jen lidi starších 40 let. Prvním příznakem choroby je bílý flek na kůži

Variabilita naléhavosti uměleckého sdělení byla z velké časti závislá stála tak ué zrod dramatu typizujícíhu o světov ué události Bílé nemoc,i Karla Čapka dramat, naud jiné časovéh v politickéo im morální slovm a ném rozbor vystihu podstatl Bílué nemoc ai její poslán charakterizovaí a Farma zvířat/ Animal Farm 2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla; 3. porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého; 4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika Telefon: 272 680 559 272 680 560 E-mail: obec@nupaky.info ID datové schránky.

Karel Čapek - Bílá nemoc (rozbor) Ze skřín

U. R., Ze života hmyzu, Továrna na absolutno, Krakatit, Věc Makropulos . 3. obdob Studijní materiál Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) Utopie Pies určité r'fhrady označoval Karel Čapek některá svá díla jalro uto. pie. V utopii podle. CINDLEROVÁ, Jana: Bílá nemoc jako problém dramaturgický. Disk 2012, č. 38, březen, s. 19-36. mm-Studie o hře Karla Čapka z hlediska její recepce a historie jejího insceno-vání. ČINÁTLOVÁ, Blanka: Jen tak halabala: O útěše, hádání s marností a světě za našimi zády. A2 8, 2012, č. 3, 1. 2., s. 8-9. mm Studie o. Praktickou ukázku těchto metod předvedl P. Janoušek, který rozebral nepoužité varianty Čapkových dramat (Loupežníka, RUR, Bílé nemoci) z hlediska posunů v dějové a fabulační stavbě, zásahů do významové struktury atd. Řada příspěvků se v různé míře dotkla také Čapkova vztahu k jazyku, řeči, lingvistice Při rozboru neuměleckých textů byl důraz kladen na rozbor stylistický, v některých případech také na jejich srovnání s textem uměleckým. Umělecké texty byly vybrány s ohledem ke katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, neumělecké texty byly vybrány tak, aby vhodně reprezentovaly.

R. U. R. rozbor - Atlaso.cz - portál plný informac

Máme téměř jakýkoli rozbor díla k maturitě 2020, každý na jediné A4ce. Bez výjimky. Ať už je to Máj, R.U.R., Bylo nás pět, Babička, Bílá nemoc, Kytice, Smrt krásných srnců, Ostře sledované vlaky nebo Krysař Poezie proza drama. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama Matka. Karel Čapek. 18. října 2011 Tereza Sýkorová. Drama Matka je dalším z Čapkových protifašistických děl. V díle z roku 1938 už otevřeně varuje před německým fašismem a reálnou hrozbou války. Sám Čapek hlásal mír a věřil v něj. Hlavní hrdinka dramatu ztratila manžela a čtyři syny a u pátého se musí. Pokud jste si vybrali divadelní drama Bílá nemoc známého českého spisovatele, dramatika a novináře, Karla Čapka, jako povinnou četbu, pak jste přišli na správné místo. Připravili jsme pro Vás výňatek z tohoto díla a vzorové otázky, které by Vám mohla porota u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Výňatek uměleckého textu díla Farma zvířat, autor George Orwell. Velké útrapy, které musela snášet zvířata, byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život je dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a více řečnilo, konalo se víc průvod

Válka s mloky LittleRatur

Karel Kryl zemřel náhle a zcela nečekaně na srdeční příhodu dne 3. března 1994 v Mnichově ve věku nedožitých 50 let. ROZBOR PÍSNĚ ZNAMENÍ DOBY. Literární druh a žánr. Tento text je lyrického žánru, jedná se o písňový text. Charakteristika díla, z níž ukázka pochází. Text je součástí díla Znamení doby Ostře sledované vlaky - rozbor díla k maturitě (4 . Kniha: Ostře sledované vlaky. Autor: Bohumil Hrabal. Přidal(a): e-M, Fraky33 . Bohumil Hrabal. Byl to český spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých prozaiků. Narodil se 28.3.1914 v Brně. Studoval na gymnáziu a potom na právnické fakultě - vlastnil titul JUDr Bílá nemoc - Karel Čapek - rozbor díla k maturitě - Duration: 13:36 Jazykový rozbor. prolínání filosofických úvah o minulosti se soudy o každodenním životě Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsdorské → plně renesanční komedie, optimizmus, spletitý děj, vítězí spravedlnost a láska, ženy.

kontrola Ferencová: velmi pěkný doplněný rozbor! Romain Rolland Petr a Lucie Výňatek - Umělecký text Proč se máme tak velice rádi? zeptal se Petr. Ach Petře, jistě mě nemáš rád velice, když se ptáš proč. Ptám se proto, abych od tebe slyšel to, co vím stejně dobře jako ty. Ty chceš, abych tě chválila, abych ti řekla, proč tě mám ráda - Válka s Mloky - 1936 - alegorický příběh Mloků, kteří svým zvířecím mechanismem nahradili mechanismus robotů a stali se hrozivým nebezpečím pro lidstvo - Bílá nemoc - 1937 - v postavě Maršála ukazuje na scestnou a krutou logiku mocných jedinců a tragédii bezmoci ušlechtilého, ale izolovaného lékaře, který. dok. Čapkova Bílá nemoc a Matka Andruszová, Jaroslava Práce s dětmi s poruchami učení Bujnovská, Lucie Pojetí masy, moci a násilí v díle E. Canettiho Duda, Zbyněk Nová obchodní jména na Děčínsku Futerová, Ilona Chápání různých druhůfrazeologických obratů v 5. Ročníku ZŠ Gajdoš, Josef Styl přírodních próz. Začtvrté, dávají příklad vět, které obsahují quea. Tyto věty ukazují, jak lze použít anglické slovo quea ve skutečné větě. Za páté, chcete-li lépe porozumět definicím quea, prezentujeme také tři obrázky k ilustraci toho, co quea skutečně znamená Tedy můžete se vykrucovat jak chcete, ale stvořil jste krásný příklad oxymoronu, to je prosté fakt a pan Zelenka. Pokud byste nevěděli jak se tvoří dadaistická báseň tak: 1. vyberte si článek v novinách 2. Vystříhejte si slova nebo fráze, které se vám líbí 3 Dadaismus-t éž Dada, byl avantgardní umělecký směr vzniklý ve Švýcarsku. Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám. Obsah díla

 • 2000 dollars to czk.
 • František Prachař herec.
 • The Silmarillion movie cast.
 • Mamut lepidlo hornbach.
 • Tauernradweg.
 • Pěstování goji v květináči.
 • Vaporizér na extrakty.
 • Termostatický ventil jak funguje.
 • Mieko Fishing.
 • Mormon population in Las Vegas.
 • Dexamethasone příbalový leták.
 • Oxid uhličitý vzorec.
 • Rybíz.
 • Ford Mustang 1985.
 • Jaký štuk na lepidlo.
 • Přeškrtnutý text Excel zkratka.
 • Vysílač Krásné (DVB T2).
 • Kelvin skala LED.
 • Liga mistrů 2016/17.
 • Kontejner na bioodpad Praha 5.
 • Obsahují ječné kroupy lepek.
 • Lucas imbiriba hotel california.
 • Sporákový spínač.
 • Skoda Rapid Spaceback Mängel.
 • Smlouva jejímž předmětem.
 • 24. 10. 1929.
 • Perfect strangers trailer.
 • Ferrokyanid amonný.
 • Rýže s kuřecím masem.
 • Jazz dnes Praha.
 • Lacna dovolenka mauricius.
 • Aluapneu cz alu kola elektrony a pneumatiky Česká Lípa.
 • Holmenkollen trapper stengt.
 • Jak vyrobit extrakt z levandule.
 • Z čeho je plech.
 • Edna ranch.
 • Jedle kavkazská výsadba.
 • Screening Olomouc.
 • Internet de.
 • Best Geomag set.
 • Jablkové koláče.