Home

Tsunami referát

Referáty a čtenářský deník pro základní a střední školy... Tsunami Tsunami (nebo též cunami; z japonského slova znamenající vlna v přístavu) je jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti Energie tsunami je konstantní a závisí na její rychlosti a čtverci výšky. Když vlna dorazí k pobřeží, její výška roste a rychlost klesá. Vlnová délka tsunami je velmi velká, v řádu stovek km, což určuje její chování.Vlna s tak dlouhou vlnovou délkou se chová i na širém oceánu jako na mělké vodě. Protože rychlost vlny je obecně v mělkých vodách určena.

Tsunami Referát » Splhej

Tsunami většinou netvoří pouze vlna jediná, ale série několika následujících vln. Na rozdíl od vln tvořených větrem, nevypadá vlastní tsunami jako klasická vysoká, ale jde spíše o velmi rychlý vzestup hladiny moře, který zaplavuje pobřeží a ničí vše, co mu stojí v cestě Místo tsunami je někdy nesprávně používán termín přílivová vlna, ale z vědeckého pohledu se jedná o různé děje. Druhy zemětřesení: 1.Podle původu: -řítivá - přibližně 3 % všech zemětřesení - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo poddolovaných oblastech Tsunami 2004 bylo největší katastrofou svého druhu v historické době. Pro srovnání zahynulo následkem tsunami po erupci sopky Krakatau v roce 1883 asi 36 000 lidí (zhruba 1/8 obětí z roku 2004). Vlny zasáhly nejen země ležící na pobřeží Indického oceánu

Online colosseum eu | jsme perfect system! dodavatel

Počet obětí víkendové vlny tsunami v Indonésii vzrostl na 373, informovala o tom agentura R s... Krakatoa vybuchla. Tsunami zabila přes 280 lidí, zraněných je víc než tisíc. aktualizováno 24. prosince 2018. Jedna z nejobávanějších sopek světa, Krakatoa, se opět probudila a vybuchla Je to způsobeno tím, že tsunami může cestovat na obrovské vzdálenosti, v těžkých případech dokáže obletět celou Zeměkouli. VY_32_INOVACE_ 10 Tsunami Méně časté příčiny tsunami jsou nejrůznější sesuvy půdy nebo ledovců v okolí velkých vodních ploch, nejen oceánů a moří, ale i velkých jezer či přehrad

Katastrofální tsunami vdějinách 21. století-poškozeno i několik jaderných elektráren, nejvíceFukušimaI. -Fukušima-díky tsunami selhal chladící systém --˃ závažná havárie reaktoru, klasifikována stupněm 7, tzn. stejně jako havárie jaderné elektrárny v Černobylu. -okolí elektrárny je v okruh Zemětřesení jsou krátkodobé pohyby v zemském tělese, vyvolané náhlým uvolněním mechanické energie (zemětřesení, Zeměpis referát Zřejmě nejde o referát o tsunami, ale o předvedení jak jste se ve škole naučila tvořit prezentace, vyhledávání zdrojů, graficku úpravu a vložení textu ve vhodném programu (PowerPoint, Prezi, atd.) a prezentaci uložit na přenositelné médium, někde spustit a předvést a přednést Prezentace obsahující informace o přírodních pohromách, konkrétně o katastrofách zemětřesení a tsunami. Připojeny jsou i názorné obrázky a odkazy na profesionálně zpracované animace

Křemen fialový - křemen se vyskytuje v mnoha odrůdáchNákup z číny na firmu — skrblik

referáty a taháky - Tsunam

Tsunami mohou být předpovězeny seismologickými observatořemi rozmístěnými po celém světě a jejich vývoj sledován satelity z oběžné dráhy. Jeden z varovných systémů je např. projekt CREST. Banda Aceh, Indonésie 2004 Pago Pago, Samoa 2009 Animace (nejen) tsunami (otevřete hypertextový odkaz v tomto obdélníku) Obrázky. referát: Zemětřesení (Ohnisko zemětřesení, Hypocentrum, Epicentrum, Hloubka ohniska, Epicentrální vzdálenost, Epicentrální čas, Pleistoseistní oblast.

4 Úvodní poznámka V život ě člov ěka mohou nastat neo čekávané mimo řádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodn ě, požáry, vich řice, sesuvy p ůdy, sn ěhové laviny, zem ětřesení) Když tsunami zasáhlo elektrárnu, zničilo se nouzové chlazení reaktorů. To mělo za následek, zvýšení tlaku a teploty v reaktorech. Ale přesto se povedlo nouzovým zdrojům chladit reaktory 2 a 3, reaktory 4, 5 a 6 měli povinnou odstávku. V reaktoru 1 začala klesat voda a začal se navyšovat tlak Tsunami Referát » Splhej. Tsunami Tsunami (nebo též cunami; z japonského slova znamenající vlna v přístavu) je jedna nebo několik po sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti

Tsunami - Referáty-seminárky

Jedna z nejobávanějších sopek světa, Krakatoa, se opět probudila a vybuchla. Erupce byla natolik silná, že způsobila vlnu tsunami, která zabila podle poslední bilance 281 lidí. Dalších více než tisíc lidí bylo zraněno, 57 lidí se pohřešuje. Vlna zasáhla pobřežní oblasti u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jáva a Sumatra Tsunami powerpoint 1. Tsunami 2. What is a tsunami? Tsunami is a series of water waves caused by thedisplacement of a large volume of a body of water, usually an ocean 3. Causes of Tsunami Earthquake Volcanic eruption Underwater explosions Meteorite impacts 4. Size of TsunamiTsunamis have an extremely longwavelength (wavelength is the. Rozběsněné vodní hradby: 5 nejničivějších tsunami v dějinách. Jiří Mareček 2.5.2016. Představte si, že stojíte na pláži a moře najednou začne mizet. Vypadá to, jako by se stahovalo zpět k obzoru. Na pobřeží zůstává jen odhalené dno poseté řasami a korály. V takovou chvíli je nejvyšší čas se vydat na útěk a.

Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima I společnosti TEPCO v roce 2011 byla nejhorší jaderná havárie od Černobylu 1986 a po ní jediná další havárie označená na stupnici INES nejvyšším stupněm 7. Katastrofa vznikla následkem zatopení elektrárny ničivou vlnou tsunami 11. března způsobenou mimořádně silným zemětřesením v oblasti Tóhoku Ničivé tsunami zabilo 230 tisíc lidí Prohlédnout si 48 fotografií Foto: National Archives and Records / Public domain Kateřina Vítková, Dan Poláček 26. 12. 2019 19:00 Před patnácti lety, 26. prosince 2004, zasáhlo státy jihovýchodní Asie jedno z největších zemětřesení, která kdy zaznamenal seismograf. Epicentrum se. TSUNAMI - VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO FYZIKU Jakub Běhounek Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině 320, Praha TSUNAMI je výukový materiál pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ. Cílem práce bylo poskytnout souhrnné informace o vzniku a hrozbách této nebezpečné vlny, o možnostech ochrany a vhodném chování lidí Systém varování proti tsunami. Mnozí zprávu nedostanou. Ve čtvrtek přejímají experti v indonéské Jakartě kompletní velení nad systémem včasné výstrahy proti tsunami (TEWS). Na jeho vybudování se výraznou měrou podíleli Němci. Nehledě na vyspělou techniku ale zůstává vážným problémem, že varování před.

Tsunami - Wikipedi

Tsunami Základní informace o Tsunami Tsunami je mořská vlna a vzniká náhlým pohybem mořského dna například zemětřesením. Délka vlny dosahuje 130 až 300km a vysoká je na moři jen cár decimetru až metr. U pevniny může vlna dosáhnout až 100m, ale to závisí na tvaru pobřeží Referáty. Ústí nad Labem. Zemětřesení a Tsunami 2011 Dne 11.března 2011 u severovýchodního pobřeží Japonska bylo zemětřesení, o síle 9, 0 Richterovy škály a následné až 39 m vysoké Tsunami. Hlavní Japonský ostrov Honšú se posunul o 2,4 m k Severní Americe a Zemská osa se vychýlila o 16 cm.Příčinou mimořádně.. referáty a taháky Úvod » zemětřěsen í. ZEMĚTŘESENÍ Vznikne-li silné zemětřesení pod mořem, ohrožují i vzdálenou pevninu obrovské vlny tsunami. Příznačná je pro ně velká rychlost šíření a velká délka vlny. Na volném moři mají jen malou výšku, a proto je lodě na volném moři jen zřídka zaznamenají.. Referáty pro 9. ročník. Informace pro žáky 9. ročníku - nabídka témat pro samostatnou práci žáků. Co dělat při zemětřesení a tsunami? - popiš zásady chování při mimořádných událostech. Krasové jevy - popiš vznik krápníků a dalších jevů v krasových oblastech, krasové oblasti v ČR Cílem prezentace je seznámit žáky se stupni zemětřesení a s doprovodným jevem podmořského zemětřesení - vlnou Tsunami, vznikem, šířením a dopady na lidskou populaci. Žáci se seznámí s preventivními opatřeními, signalizujícími vznik a pohyb vlny Tsunami

důsledky: tsunami- obrovská vlna, která vzn zemětřesením v mořích laviny, sesuvy půdy Horotvorná činnost-v místech střetu lit desek Vrásy-svrchní části se vrásní Zlomy-vznikají při porušení celistvosti litosféry Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Přírodní katastrofa - tsunami . Globální změny klimatu - současná hrozba pro naši planetu. V současnosti dochází ke . globální změně klimatu. Z větší části je tento negativní jev způsoben lidskou činnosti a nezodpovědným chováním nás lidí. Tato globální změna klimatu se netýká pouze teploty, ale i srážek. TSUNAMI - Způsobuje podmořská zemětřesení a sopky, rychlost vln 100 km/h, výška 30-40 m. DMUTÍ MOŘE - způsobuje přitažlivost Měsíce a Slunce, střídají se po 6 hodinách. MOŘSKÉ PROUDY - příčinou je pravidelné proudění vzduchu, rozdílná teplota a slanost oceánu A tsunami is a series of ocean waves caused by an underwater earthquake, landslide, or volcanic eruption. More rarely, a tsunami can be generated by a giant meteor impact with the ocean. These waves can reach heights of over 100 ft. [1] About 80% of tsunamis happen within the Pacific Ocean's Ring of Fire.. [2

Tsunami - zemepis.e

 1. Před 130 lety vybuchla sopka Krakatoa. Rozsévala smrt. 26. srpna 2013 14:17. Přesně před 130 lety se udála jedna z největších sopečných explozí, jaké svět pamatuje. Vybuchla sopka Krakatoa a zanechala za sebou 36 tisíc mrtvých lidí a 165 zničených měst a vesnic
 2. PŘÍRODNÍ KATASROFY Tří hlavní příčny: Kosmické (pád meteoritu) Geologické Klimatické PŘÍRODNÍ KATASTROFY ZEMETŘESENÍ: Vzniká na okraji litosférických desek Následkem srážek, podsouvání a tření Dochází k otřesům zemské kůry Tsunami Zemětřesení pod hladinou moře, velmi rychle se šířící vlny PŘÍRODNÍ.
 3. The 2004 Indian Ocean Tsunami is dubbed as one of the deadliest tsunamis in recorded history. 14 countries were hit with Indonesia taking the hardest hit of all followed by Sri Lanka, India and Thailand. 18. Boxing Day tsunami, Christmas tsunami, Indonesian tsunami, South Asian tsunami are the four other names of the 2004 Indian Ocean tsunami. 19
 4. Obr.11 - animace tsunami v Indonésii 2004. Zemětřesení v Indickém oceánu - 26.12.2004 - 7:59 (WIB) - 0:59 UTC 9,1 Mw Nejvyšší hodnota ve 21.století. Největší zkázu opět nezpůsobilo zemětřesení, ale následná vlna tsunami. Odhaduje se 228 tisíc obětí
 5. O tornádech Dále zde naleznete: Proudění vzduchu v tornádu, Sekundární savý vír, Mapa výskytu tornád Tornádo můžeme charakterizovat jako silně rotující vír (se zhruba vertikální osou) mající tvar nálevky, chobotu, který se spouští ze spodní základny konvektivních bouří (většinou tzv. supercel) a během své existence se alespoň jednou dotkne zemského povrchu.

Zemětřesení - úkol na týden od 9.3. do 15.3. Vytvořte prezentaci nebo referát na téma zemětřesení. Zadání stejné, jako jsme začali ve škole. Odevzdání na email /do předmětu uvést jméno žáka/ nebo v papírové podobě do chránky na budově kampeličky. Otázky Tsunami je jedna nebo více po sobě jedoucích vln, na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo oceánu. Fotografie Jak vzniká? Energie tsunami je konstantní a závisí na její rychlosti a čtverci výšky Prezentace o subpolární a polární oblasti. 4. 6. 2018. Mírný pás. Prezentace o mírné vlhké, mírné suché a chladné kontinentální oblasti. 30. 5. 2018. Subtropy. Prezentace o monzunové a středomořské oblasti. Myšlenkové schéma k vlhkým tropům. 28. 5. 2018. Tropy. Prezentace o vlhkých tropech, střídavě vlhkých tropech. tsunami v cínový pás tichooceánský kruh ohně pracovní list obrazová příloha k tématu PPT prezentace: Tsunami JV Asii r. 2004 Východní Asie Na zvolené téma vytvoří Gobi pracovní list . Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Téma Školní výstupy Učivo (pojmy Tsunami Digital Agency. Svezte se na naší vlně! Ušijeme Vašemu projektu kabát - od vytvoření loga přes firemní barvy po vizitky a další aspekty prezentace. Tvorba webu/e-shopu. Vytvoříme webové stránky či prodejní platformu přímo na míru Vašemu byznysu. SEO

Pro referát použije minimálně 2 zdroje (knižní a elektronický). Cílem referátu je seznámit posluchače s tématem, zajistí si zdroje a prokáže, že s nimi umí pracovat a doplní referát o obrazovou dokumentaci. Hodnocení referátů. Referáty budou hodnoceny podle těchto kritérií: Žák dodrží stanovený rozsah a časový. Černobyl, Fukušima, Kyštym, ale například i Jaslovské Bohunice jsou důkazem toho, že přeměna vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii má svá úskalí. Připomeňme si největší jaderné katastrofy světa >>

Video: Tsunami - Přírodovědecká fakulta MUN

Zemětřesení Referát » Splhej

Sopka Krakatoa je sopečný ostrov z lávy v Sundském průlivu mezi ostrovy Java a Sumatra v Indonésii.V roce 1883 došlo ke katastrofické sopečné erupci, která zabila asi 40 000 lidí (podle některých odhadů byl ale ve skutečnosti počet obětí mnohem vyšší) Světová produkce a spotřeba palmového oleje. Voda a vegetace v Jihovýchodní Asii. Systém rotačního zemědělství. Pěstování palmy olejné a krajina v Jihovýchodní Asii. Přírodní ohrožení Jihovýchodní Asie: sopky, zemětřesení a tsunami. Prezentace. 13. 9. 2017. Orientace v Jihovýchodní Asi Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp

Přírodní poměry: • převážně hornatý stát • největší ostrovy jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Kjúšú • symbolem Japonska je sopka Fudži • častá zemětřesení, Japonsko se nachází na hranici tří tektonických desek, vlny tsunami • podnebí - sever mírné (monzunové proudění, mořské proudy, tajfuny), jih subtropické. Pohyby mořské vody Zemětřesení pod hladinou moře - vznikají tsunami, voda z moře se dostává na pevninu. Způsobuje ztráty na lidských životech a materiální škody. Dobrý den žáci, přikládám prezentaci ohledně přírodních katastrof. O které přírodní katastrofy se jedná zjistíte tehdy, když si nejprve přečtěte učebnici zeměpisu.

Tsunami 2004 - Přírodovědecká fakulta MUN

 1. Ekologie. Info - Tisknout - Poslat (@) - Uložit->Moje referáty - Přidat referát. Zamysleme se nad tím, co pro nás vlastně ekologie znamená. Jakou roli hraje tato nauka v životě každého z nás? Odpověď většiny lidí na tuto otázku by mohla znít: Ekologie existuje, vím o ní
 2. Umělecká agentura - SANCTUS,Ozzy Osbourne and Black Sabbath revival, Jiří Schelinger revival, Gang, Kiss revival, Sepultura revival, Obří duhové bubliny Václav Strasser, Deep Purple revival, Laura a její tygři - Parta příznivců této legendy kvalitního českého bigbeatu - tel. 603 236 137, www.sanctus.cz, a@sanctus.cz, 777mirek@seznam.c
 3. VY_32_INOVACE_16_20 Základní vzdělávání - Člověk a společnost - Výchova k občanství Název: Problémy současného světa Anotace: Prezentace, která slouží k seznámení se s problémy, které sužují celý svět a mohou potkat i nás Autor: Mgr. Petr Horehleď Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Žák definuje pojmy globální problémy světa, xenofobie, AIDS.
 4. Vítr - referát. pohyb vzduchu (převážně horizontální) v atmosféře vzhledem k zemskému povrchu, vznikající působením tlakového gradientu, tíže a Coriolisovy síly. Je charakterizován směrem, odkud vane (udává se v stupních, například severní vítr se rovná 360°), rychlostí nebo silou ( Beaufortova stupnice )
 5. aci a sociálním konfliktům po celém světě
 6. Severovýchodní Japonsko zasáhlo silné zemětřesení o síle 6,9 stupně, uvedla japonská agentura Kjódó. Úřady původně vydaly varování před vlnou tsunami, které později odvolaly

tsunami - iDNES.c

 1. Hlavní vlastnosti materiálu Comfortmat Tsunami. Akustický materiál ideální k absorpci stojatého vlnění za reproduktorem. Vhodný i jako zvukově izolační materiál k odhlučnění dveří a dalších ploch. 100% odolný vůči vodě a vlhkosti, nehnije, neabsorbuje vlhkost a nerozkládá se. Extrémně přilnavá samolepící vrstva.
 2. Ochrana vod. Základní dvě hrozby týkající se vody, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života, je její nedostatek a její znečištění. Kvalitní pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii, s těmito problémy se však potýká polovina světové populace. Protože je voda základní lidskou potřebou.
 3. Karatedo klub Tsunami, z.s. sídlo a korespondenční adresa : Polní 1115, 383 01 Prachatice. ič : 2665 5993 bankovní spojení : 568 305 309 / 0800 David Havlík. předseda (statutární zástupce), šéftrenér oddíl
 4. Calibri Arial Motiv systému Office Motiv sady Office Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint 1. 1. znečišťování ovzduší 1. 2. znečištění vody 1. 3. znečištění půdy 2. vyčerpávání zdrojů energie a surovin 3. devastace lesů, živočišných.

Osobní setkání a prezentace produktu Jakmile to bude možné, připravte se na osobní návštěvu Japonska. Japonští businessmani stále preferují osobní setkání. Zkušenosti během nouzového stavu omezujícího osobní schůzky sice naučily řadu z nich využívat videohovory, ale stále to není zcela běžný způsob ZEMĚ JAKO TEPELNÝ STROJ TOMOGRAFICKÝ OBRAZ PLÁŠTĚ Bijwaard et al., 1998 SHODA NUMERICKÝCH MODELŮ S VÝSLEDKY TOMOGRAFIE rychlost zpětného pohybu subdukční zóny: 1 cm/rok 4 cm/rok Mw = (2/3) log Mo - 3.7 Me = (2/3) log Es - 2.9 IASPEI formula Ms = log (A/T) + 1.66 log D + 3.3 where A is the maximum ground amplitude in micrometers (microns) of the vertical component of the surface. Petra Němcová ztratila kvůli ničivému tsunami partnera. Prezentace pokračuje na dalším snímku. Petra Němcová zůstala skromná a pokorná. S miliardářem Benjaminem Lareetchem má.

1. Jak po zemětřesení vzniká tsunami? Zemětřesení v roce 2004 Vznik tsunami 2. Proč tsunami zesílí až na břehu? Tsunami na pobřeží 3.Jaké byly následky ničivého zemětřesení a následných tsunami v Indické oceánu v roce 2004? Dokážete odpovědět na následující otázky, týkající se zemětřesení a tsunami Prezentace znázorňující nejdůležitější minerály a horniny včetně jejich vzniku. Základní 2. stupeň Detailní animace tsunami a geologických příčin vzniku včetně predikce vývoje vln v nejbližším období. Ve statisících oblehli lidé o dovolených mořské pláže a snad jen mimoděk přitom pomysleli také na problémy, které jsou s mořem spojeny. Třeba hrozivé vlny tsunami či zničené pláže po haváriích ropných tankerů. - Dopravní novin Tsunami nás ohromilo a zpomalilo naše reakce, přiznala japonská vláda aktualizováno 18. března 2011 Japonský kabinet týden po katastrofě připustil, že ho zaskočil rozsah zemětřesení a následné..

Komerční prezentace Finanční odborníci doporučují pravidelné investování . ihned 600x338 Přístup fondu k nákupu akcií lze demonstrovat na událostech spojených se zemětřesením a tsunami v Japonsku před sedmi lety. V té době kurz řady akcií japonských společností neodůvodněně a výrazně klesnul Watts zemřel ve věku 80 let v nemocnici, kde se zotavoval po velmi rychlém a neodkladném zákroku, který jeho rodina zatím odmítla blíže specifikovat. Bubeník byl zřejmě nemocný, protože na začátku srpna odvolal účast na podzimním turné skupiny nazvaném No Filter, kdy měla kapela cestovat po USA. Místo něj se na něj vydá Steve Jordan Na aktuality navazují tři referáty. První poskytuje přehled o radiologických následcích havárie v JE Fukušima způsobené enormní vlnou tsunami. Obsahuje cenné informace o je - jím skutečném vlivu jak na blízké okolí, tak na vzdálené oblasti. Nepřekvapí, že ve srovnán Tsunami vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti. Způsobuje vlny, které mohou dosahovat výše až přes 30 m. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik tsunami matematika - jednotky délky a obsahu (rozloha kontinentů, nadmořská výška, hloubka) - mapa světa s vyznačenými oblasti sopečné a zemětřesné činnosti, do ní se zakreslují nové sopky, o nichž mají žáci prezentace či referáty - Pompeje a Herkulaneum - zemětřesení v Lisabonu, USA, Japonsku ad

Vulkán neboli sopka. 25. 12. 2007. Vulkán neboli sopka je místo na zemském povrchu, obvykle tvaru hory, kde roztavené magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země. Na naší planetě se obvykle vyskytují podél hranic litosférických desek a v takzvaných horkých skvrnách (angl. hotspot ). Jedním z horkých bodů jsou například. Po tomto projektu se Linkin Park začali naplno věnovat charitativnímu projektu Music for Relief, jež měl za cíl pomoci Jihovýchodní Asii postižené ničivou vlnou tsunami v prosinci 2004. Na podporu tohoto projektu byl také uspořádán benefiční koncert, na kterém kromě Linkin Park vystoupili i No Doubt, Jay-Z a další 6. Tsunami v Indickém oceánu v roce 2004 V muslimském světě koluje populární konspirační teorie, která tvrdí, že tsunami z roku 2004 mohla být způsobena indickým jaderným pokusem, na kterém se podíleli izraelští a američtí jaderní experti. Několik médií v Egyptě a na Blízkém východě tvrdilo, že Indie ve svém jaderném závodě s Pákistánem získala. 4 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie Akademický rok 2007/2008 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE student Zdeňka ŠPIKOV

Příboj Tsunami jsou velmi dlouhé a vysoké vlny vzniklé při podmořských zemětřeseních. U pobřeží mohou mít i 40 m a pohybovat se rychlostí přes 100 km/h. Pro pobřeží jsou velmi nebezpečné. Tsunami Příliv a odliv Pozorujeme jako změny ve výšce vodní hladiny. Děkuji Vám za pozornost Prezentace aplikace PowerPoint. vojenské (válka vAfghánistánu), přírodní (tsunami v prosinci 2004), kulturní podmínky a tradice (muslimové donově vznikléhostátuPákistánu). 2.3.1Neoklasickáteorieapush, pullfaktor Indonésii může zasáhnout dálší tsunami, sopečná aktivita roste. Indonéská sopka Anak Krakatau je stále aktivní, její činnost se navíc neustále zvyšuje. Úřady kvůli možnému nebezpečí rozšířili bezpečnostní zónu, do které nesmí turisté ani místní, na pět kilometrů v okolí vulkánu Zřítily se více než dva tisíce budov. Zemětřesení často doprovází zvednutí mořské hladiny - velké vlny -TSUNAMI Vlnová délka tsunami je velmi velká. Může mít rychlost až 700 kilometrů za hodinu. Thaisko 2004 Thaisko 2004 Tokio 2011 - zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy škály Tsunami mohou dosahovat i 70metrové výšky. Vše může přijít zcela bez varování. Bermudský trojúhelník pyramidy. Před lety se také objevily zprávy o nalezení jakýchsi záhadných pyramid na dně bermudského trojúhelníku. Ukázalo se, že se jedná o podvrh, který většina médií lačnících po senzaci jen slepě.

Anotace: Prezentace sloužící k vysvětlení fungování oceánských proudů, slapových jevů, mořského příboje, tsunami. Obsahuje zápis do sešitů, žáci pracují s atlasem Hlavní vlastnosti materiálu Comfortmat Tsunami. Akustický materiál ideální k absorpci stojatého vlnění za reproduktorem. Vhodný i jako zvukově izolační materiál k odhlučnění dveří a dalších ploch. 100% odolný vůči vodě a vlhkosti, nehnije, neabsorbuje vlhkost a nerozkládá se. Extrémně přilnavá samolepící vrstva.

Nový Zéland zasáhlo mimořádně silné zemětřesení, které vyvolalo menší přívalovou vlnu cunami. Otřesy podle americké geologické služby USGS dosáhly síly 7,8 stupně Zavoláme IZS 150, 155, 158. Kdo způsobí živelní pohromu? člověk příroda Může živelní pohroma způsobit smrt člověka? ANO NE Klikni na živelní pohromu, která nastane zvýšením vodní hladiny. povodeň zátopy tsunami zemětřesení bouře Pád meteoritu Klikni na obrázek pohromy, která vzniká pod zemským povrchem Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_17_Z 6 Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2313 Téma: Zeměpis 6. ročník, Hydrosféra - pohyby mořské vody Anotace: Prezentace sloužící k vysvětlení fungování oceánských proudů, slapových jevů, mořského příboje, tsunami

Projekt . Požadavky na zpracování projektu: 1) plakát (práce ve škole) 2) referát (domácí práce) Informace k referátu: rozsah: 2 - 3 normostrany (A4; velikost písma 12; řádkování 1,5; zarovnání do bloku Hydrosféra 2. Země vyniká mezi planetami sluneční soustavy svojí hydrosférou. Je to prostor na povrchu, pod povrchem i v zemské atmosféře, kde se vyskytuje a pohybuje voda v různých skupenstvích. Pod pojmem hydrosféra (vodní obal země) rozumíme tedy vodu v oceánech a mořích a vodu na povrchu souše, patří sem i voda. Na velikosti v tomhle případě záleží :-) Server (KDC) instaluji na počítač, který se jmenuje tsunami.locnet, doména je locnet. Požadovaný údaj realm odpovídá spravované doméně, zapisuje se vždy velkými písmeny. Pokud nemáte nějaké speciální nároky, nastavte realm stejný jako máte doménu. (referát do školy. Referát. 01.03.2011 20:27 Tento článek je určen pouze pro třídu 6.O GJP. Ostatní návštěvníci mohou samozřejmě nahlédnout, ale nehlasujte prosím v anketě. Dílo zkázy dokonala několik desítek metrů vysoká vlna tsunami. K tomuto ostrovu se váže i pověst o Atlantidě. Pravdu se asi již nikdo nedozví Mocné zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály zasáhlo Karibik poblíž ostrova Jamajka. Úřady vydaly varování před tsunami. Silné zemětřesení v úterý otřáslo i Řeckem, epicentrum bylo ve Středozemním moři poblíž ostrovů Kos a Rhodos