Home

C moll stupnice

Mollová stupnice - Wikipedi

Jak na noty 2. díl - mollové stupnice - Lord Charles.c

 1. Mollový kvintakord. Mollový kvintakord je jedním z nejvíce používaných akordů v evroé hudbě. Jedná se o trojzvuk, který sestává ze základního tónu, malé tercie a kvinty. Značí se obvykle velkým písmenem označujícím základní tón doplněným o příponu mi nebo (především v americké notaci) m - například
 2. stupnice. Základní mollovou stupnicí je tedy a - moll: Pátý tón ve stupnici a - moll je tón e. Proto po a - moll následuje stupnice e - moll, která bude mít v předznamenání jeden křížek. S každým pátým tónem navíc musíme další stupnici přidat navíc křížek. E - moll má v předznamenání 1 křížek - fis
 3. Mollová (tzv. aiolská, existuje ještě harmonická a melodická - např. c moll: C D Es F G As B C) má tuto intervalovou stavbu: CPCCPCC. Harmonická moll vznikne zvýšením 7. tónu o půltón (C D Es F G As H C), melodická moll navíc zvýšením 6. tónu (C D Es F G A H C)
 4. C-dur a c-moll jsou stupnice stejnojmenné. paralelní (souběžné) stupnice: Paralelní, nebo také souběžné stupnice, jsou stupnice, které mají stejné předznamenání, ale jejich základní tón se liší, příkladem mohou být C-dur = a-moll nebo třeba F-dur = d-moll a mnoho jiných. enharmonické stupnice

Obsahuje rovnaké tóny ako základná durová stupnica C-dur, ale začína 6. stupňom stupnice C-dur. Poltóny má medzi 2. a 3., a medzi 5. a 6. stupňom. Ak ju rozdelíme na dve rovnaké časti, tetrachordy, budú tieto na rozdiel od stupnice C-dur rôzne. Vzdialenosti medzi stupňami prvého tetrachordu budú: celý tón - poltón - celý. Stupnice Emoll na hmatníku kytary a poloha všech jejích tónů pro snadnou orientaci. Tóny stupnice: e f # g a h c d Vysvětlivky: snížený tón, např.. Tak například stupnice A moll je totožná se stupnicí C dur, protože obsahuje naprosto stejné tóny. Pouze začíná jiným tónem (o tři půltóny), což není vůbec důležité. (Klasická teorie říká, že A moll je C dur v aiolském modu.) Které tóny patří do stupnice Zvukově (enharmonicky) shodné stupnice: gis moll 5# = as moll 7b , dis moll 6# = es moll 6b, ais moll 7# = b moll 5b. H dur 5# = Ces dur 7b, Fis dur 6# = Ges dur 6b, Cis dur 7# = Des dur 5b. Schéma postupu stupnic od C dur až po stupnici se 7b, či 7# lze znázornit kruhem. Postupujeme-li od základní čistě diatonické stupnice C dur.

Tato stupnice je vlastn ě paralelní (tzn. má stejné p ředznamenání) durová stupnice, pouze za čínající od jiného tónu (viz paralelní stupnice). Paralelnístupnicí k C dur je stupnice a moll. A moll aiolská je tedy C dur zapsaná a hraná od tónu a. Harmonické a melodická stupnice vychází ze stupnice aiolské Pro případ, že vám už dnešní dávka hudební nauky stačila, jenom shrnuji, že durové stupnice píšeme s velkým písmenem (C dur), stupnice mollové s malým (c moll). Pro aktivní uživatele jazyka Shakespearova mohou být pomůckou i anglické ekvivalenty těchto hudebních termínů

durové stupnice - Hledat Googlem | HUDEBNÍ nauka | PinterestAkordeon - noty

Stupnice C dur Tónina G dur d moll harmonická + akordy d moll melodická + akordy B dur + akordy e moll melodická + akordy Crescendo = Decrescendo = 3. ročník Kapitola 17 Septakord vznikne připojením další tercie ke kvintakordu. Mezi krajními tóny je septima, podle které se akord jmenuje. Septakordů je více druhů, al Například C dur: Do tóniny C dur tedy patří akordy C dur, F dur a G dur, A moll, D moll a E moll. Nebo například G dur (oblíbená stupnice country hudby): Asi vidíte, že kadence normálních akordů je posunutá. Otáčením té barevné masky po kvartovém kruhu si můžete odvodit normální akordy všech tónin. Dominantní septakor

Bass café II - Ika tika chromatika - muzikus

původní-aiolská stupnice Jakým způsobem zvyšujeme Žádné křížky nebo béčka křížek béčko odrážka křížek dvojkřížek Přehled stupnic mollové stupnice s křížky: a moll-0 e moll-1 h moll-2 fis moll-3 cis moll-4 gis moll-5 dis moll-6 ais moll-7 mollové stupnice s béčky: d moll-1 g moll-2 c moll-3 f moll-4 b moll- Stupnice paralelní a stejnojmenné a) paralelní • mají stejné předznamenání, ale jiank se jmenují a píší • vždy se jedná o dvojici dur a moll • např. C dur je paralelní k a moll, obě mají stejné předznamenání, ale jinak se píší a jmenují: • dvojice paralelních stupnic Video vysvětluje rozdělení celých tónů a půltónů v mollové stupnici, názvy a zápis béček do notové osnovy autor: Ivan Tatarwww.ivantatar.c

Stupnice (hudba) - Wikipedi

 1. Zvolíme-li tóny stupnice harmonické, dostaneme molový septakord s malou septimou (v A mol akord C # mi 7), zvolíme-li tóny stupnice aiolské, získáme molový septakord se zmenšenou kvintou a malou septimou, v A mol akord C # mi 7/5-(Emi 6). Z nich nejlépe zapadá do logiky harmonických funkcí ten druhý
 2. HYPERTEXTOVÝ OBSAH O KNIZE C stupnice dur pentatonická moll pentatonická bluesová dórská moll aiolská dur jónská mixolydická lydická frygick
 3. antní septakord. 3. ročník glissando - klouzavý přechod z 1 tónu na 2. vibrato - hl. smyčcové nástroje, chvějivý tón. pizzicato - drnkání prsty u smyčc. nástrojů Paralelní stupnice: 1. jsou 2 stupnice durová a mollová, které mají . 2
 4. Pojďte se naučit noty za jednu hodinu!http://www.naucmese.cz/kurz/jak-zvladnout-noty-za-jednu-hodinuA co se radši naučit hrát bez not?http://www.naucmese.cz/..
 5. Mollová stupnice má (stejně jako durová) 8 tónů. Půltóny jsou mezi 2.-3. a 5.-6. stupněm (mezi ostatními stupni je celý tón). Základní mollová stupnice se jmenuje a moll (menšími notami je vypsána souběžná durová stupnice - v tomto případě C dur) Mollová stupnice má tři podoby (varianty)

Mollový kvintakord - Wikipedi

Mollová stupnice a-moll: A [ais] H C [cis] D [dis] E F [fis] G [gis] A (atd.) Staré církevní stupnice: - dórská (d aţ d bez předznamenání) - frygická (e - e) - lydická (f - f) - mixolydická (g - g) modalita . Harmonie (terciová harmonie &b d moll? b & &b b g moll? bb &bbb c moll? bbb & ? &b b bb f moll 1 4 1 3 1 4 1 3 4 3 4 1 3 4 1? bbbb & ? &b b bbb b moll 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1 3. Stupnice Emoll na hmatníku kytary a poloha všech jejích tónů pro snadnou orientaci. Tóny stupnice: e f # g a h c d Vysvětlivky: snížený tón, např..

 1. Každá durová stupnice má svou příbuznou stupnici mollovou - tuto dvojici nazýváme paralelní. Má několik společných znaků: Obě stupnice obsahují stejné tóny, ale v jiném pořadí. Mají stejné předznamenání. Základní tón mollové stupnice leží na šestém stupni stupnice durové. Paralelní C dur a a moll
 2. stupnice je stupňovitá řada tónů uspořádána podle určitých pravidel. rozdělení stupnic. rozdělení.doc (29 kB) církevní stupnice. Církevní stupnice.jpg (66,3 kB) stupnice durové a mollové. Stupnice dur-moll.jpg (77,1 kB) stupnice celotónové, chromatické, cikánské a pentatonické
 3. Stupnice A mol (aiolská), obsahuje tytéž tóny základní tónové řady jako stupnice C dur, ale počíná tónem A (což je šestý stupeň stupnice C dur). Jsou to stupnice souběžné, latinsky paralelní. Říkáme, že stupnice A mol je paralelní se stupnicí C dur, nebo že A mol je paralelní molovou stupnicí k C dur
 4. Stupnice na hmatníku kytary a poloha všech jejích tónů pro snadnou orientaci
 5. Stupnice je řada tónů (= stupňů) uspořádaných podle určitého pravidla; pravidlo ur- čuje, kolik má každý druh stupnice tónů v rozsahu oktávy (např. c 1 - c 2 ) a jak jsou uspo- řádány (jaké jsou mezi nimi intervaly)
 6. Ahoj Pytkin. Moc děkuju za odkaz na Wikipedii. Je to sice obsáhlejší téma, ale díky tobě jsem se dozvěděl, že stupnice Moll jsou vlastně diatonické stupnice Dur

Durové a mollové stupnice - poradna Živě

 1. 23.02.2005 Kytarová škola - díl 9 (Petr Krumphanzl) Seriály. Mollové stupnice. Až doposud jsme se s mollovými stupnicemi setkali pouze jako s mody odvozenými od durové diatonické stupnice. Byly to stupnice dórská, frygická a aiolská. Z těchto stupnic má největší význam stupnice aiolská, neboť je to tzv. přirozená.
 2. Stupnice durové Stupnice molové moll bez předznamenání: a moll moll s křížky: e(1 ), h(2 ), fis(3 ), cis(4 ) gis(5 ), dis(6 ), ais(7 ) moll s béčky: d(1 ), g(2 ), c(3 ), f(4 ), bé(5 ), es(6 ), as(7 ) fis cis gis dis ais eis his bé es as des ges ces fes.
 3. 3 takty C, 1 takt C7, 2 takty F7, 1 takt C, 1 takt C7, 1 takt G7, 1 takt F7, 1 takt C7 a 1 takt G7. Bluesová stupnice C obsahuje tóny: C, E b, E, F, G b,G, B b, c. U této stupnice opět nemá smysl tvořit jednotlivé mody, ale prstoklad z praktických důvodů rozčleníme do boxů odpovídajících prstokladům pentatoniky

4. Látka týdne: Paralelní stupnice - cvičení: najděte všechny paralelní mollové stupnice ke stupnicím durovým do pěti předznamenání (vzor: C dur - a moll). Ano, stačí takto napsat, bez not... :-) Vypracovat a poslat. Látku můžete prostudovat v materiálech pro 4. ročník. Vše probereme na online konzultaci. Úvod Takže když se budeme chtít dostat do tónin, ve kterých standardně uvádíme naše příklady, tak dórská mollová stupnice a moll je řada tónů a, h, c1, d1, e1, fchar11, g1, a1 (označení uvádíme již vzhledem k pozici na hmatníku v grafické příloze) Stupnice moll s b: d,g,c,f,b,es,as. Pomocné věty: eva hraje fis cis gis dis ais. dnes gábina celkem frajeřila: brala eskymo asterixovi. Paralelní stupnice. je dvojice stupnic, z nichž jedna je durová a druhá mollová, které mají stejné předznamenání. Paralelní mollová začíná na 6.stupni durové stupnice, ale přesto nám. No a kombinace tón-půltón (opět na G struně) je například A-H-C, hraná ukazováčkem-prsteníčkem-malíčkem. Pokud si zahrajete tyto tři kombinace po sobě, tak zjistíte, že vlastně hrajete tří-tónovou sestupnou sekvenci v C dur. Tento postup poté analogicky aplikujete na všechny obraty stupnice po celém hmatníku

Všechny stupnice durové a mollové (harmonická+melodická) spolu s velkým rozkladem kvintakordu a jeho obratů (dur i moll) kombinovaně. Stejnojmenné (např. C dur-c moll nebo B dur-b moll a další) Tři etudy různého technického zaměření ze sbírek Crammer-Bülow, Czerny op. 299 (minimálně 3. a 4. sešit) nebo Czerny op. 74 : (C dur x c moll melodická) má snížený 3 stupeň J a k z a p s a t harmonickou, Př. : (A dur x a moll harmonická) má snížený 3 a 6 stupeň J a k z a p s at aiolskou, Př. : (H dur x h moll aiolská) má snížený 3, 6 a 7 stupeň • Stejnojmenné stupnice, se stejně jmenují: C dur - c moll, ale mají jiné předznamenán

Pianovka - Stupnic

Ťuknutím na následující přehled prstokladů pro stupnici C dur, si můžete stáhnout a otevřít pdf soubor, kde je přehled pro všechny stupnice dur i moll.. Stupnice moll Podobné zpracování jako pro stupnice dur, jsem zkusil i pro stupnice moll.. Tohle je pak tabulka pro všechny polohy i s vyznačením hratelnosti podle barev. Pracovní list 32 (7.6. - 13.6.) Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny. procvičování stupnic (fis moll, c moll

Stupnice Stupnice Stupnice d g c f moll má 1b -b moll má 2b - b, es moll má 3b - b, es, as moll rná 4b - b, es, as, des 87. Stupnice d moll Stupnice d moll má v piedznamenání I béöko b. V této stupni- ci doplñ predznamenání, zvýšený tón a T5. d moll (harmonická). Pozor na zvýšené tóny (posuvky) u stupnice d moll melodické Menší pentatonická stupnice. Ačkoli různé hemitonické pentatonické stupnice lze nazvat menší, termín se nejčastěji používá pro relativní menší pentatoniku odvozenou od hlavní pentatoniky pomocí tónů stupnice 1, 3, 4, 5 a 7 přirozené menší stupnice. (Může být také považováno za mezerovou bluesovou stupnici.)C moll pentatonika je C, E-flat, F, G, B-flat

Molová stupnica - Wikipédi

Píseň Maličká su začíná od třetího tónu / tercie/, čili v C dur začneme od E, v D dur od Fis, ve Fis dur od Ais/=B/. Mollová píseň Dobrú noc má milá začíná na 5.tónu mollové stupnice/ viz níže/, takže pro a moll tóninu musíme začít tónem E, pro e moll tónem H, pro d moll tónem A C dur - c moll (3b). C dur c moll aiolská c c de fg ah c d es f g as b c C dur c moll aiolská 3b Paralelní stupnice mají spole¿né pFedznamenání, ale jiný název a jiný základní tón. NapF. dvojice stupnic C dur (0#) - a moll (0#) nebo dvojice G dur (1#) - e moll (1#). oooeoeco 1 # G dur e moll aiolská I # G dur e moll aiolsk a) mollové stupnice s b d moll 1 b g moll 2 b c moll 3 b f moll 4 b b moll 5 b es moll 6 b as moll 7 b b) stupnice stejnojmenné: mají stejný název (např. stupnice A dur - a moll) stupnice paralelní: mají stejné předznamenání (např. C dur - a moll) stupnice dur C G D A E H Fis Ci h moll D dur A dur a moll H dur e moll E dur Paralelní stupnice mají spoleené pyedznamenánf, jedna je duro- vá a druhá mollová (C dur - a moll). Doplñ paralelní stupnice: D dur Es dur h moll c moll d moll fis moll G dur B dur e moll F dur q moll A dur 76. Stupnice b moll PfeCti tóny ve stupnici b moll (harmonická a melodická). äauk Menší pentatonická stupnice používá stejné noty jako hlavní pentatonická stupnice, ale začíná na šestém stupni stupnice odpovídající hlavní stupnice. V této nomenklatuře se moll používá ve smyslu relativního klíče, protože diatonická stupnice A moll je relativní moll diatonické stupnice C dur

Stupnice Emoll na hmatníku kytar

(tón C je kvintou stupnice F dur) Jde o tzv. čistou kvintu (zvětšené a zmenšené nemusí nyní znát) Kvinta bude nejvyšším tónem kvintakordu (proto ten název ; Vtipným faktem je, že tato ikonická basová linka/riff je vlastně hraná na kytaru s oktáverem. Jedná se o chytlavý motiv využívající tónů E moll aiolské stupnice (E, F#, G, A, H, C a D). Přidejte ještě Bridge na dvou akordech G a A a máte super jednoduchou skladbu, se kterou uděláte parádu i na fotbalovém stadionu. 2 Stejnojmenné stupnice mají spoleöný název, ale rozdílné pred- znamenání, jedna je durová a druhá mollová (C dur - c moll). Doplñ stejnojmenné stupnice: A dur E dur G dur F dur d moll h moll Paralelní stupnice mají spoleöné predznamenání, jedna je duro- vá a druhá mollová (C dur - a moll). Doplñ paralelní stupnice: D du Ve 3. roëníku jsme se nauëili zapsat mollové stupnice s piedznamenáním do ëtyF kFížkü nebo ötyï bé. V 1. pololetí 3. roëníku jsme zapisovali jen stupnice s kFížky (e moll, h moll, fis moll a cis moll). Ve 2. pololetí S béöky (d moll, g moll, c moll a f moll). Úplný zápis mollových stupnic obsahuje A dur - fis moll Es dur - c moll E dur- cis moll As dur - f moll H dur- gis moll Des dur - b moll Fis dur- dis moll Ges dur - es moll Cis dur- ais moll Ces dur - as moll Paralelní mollová vznikne na 6. stupni durové. Paralelní durová vznikne na 3. stupni mollové stupnice

3.C, čtvrtek 19.11. Milí studenti, po týdnu vás zdravím a posílám nové úkoly . 1.úkol Na str. ï ð napiš pod sebe tyto stupnice: C dur, a moll aiolská, a moll harmonická a a moll melodická. Jak na to . Jak napsat durovou a mollovou aiolskou stupnici? Stupnice začíná tónem podle názvu. ( např. C dur začne notou c1) Stupnice stejnojmenné a paralelní, Josef Suk (5. B) Otočíme na stranu 26. Přečteme si kapitolu 19. Stupnice stejnojmenné jsou velmi jednoduché. Jedna je durová a druhá mollová. Obě ale mají stejný začáteční tón. Stejnojmenná stupnice od stupnice C - Dur bude c - moll. A - Dur - a - moll E - Dur - e - moll Indiánská flétna, ladění C-moll pentatonika, délka cca 41 cm. tělo flétny vyrobeno z černého bezu, povrchová úprava - s intarzií, na povrchu šelak. Stupnice pentatonická - všechny tóny vzájemně ladí :-). Uvedená cena je za 1 Ks. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrační Jde o to že když máš moll stupnici tak dominanta by podle klasické harmonie měla být dur např. Amoll-Edur. Jo a to co tam píšeš o c moll a Cmin, tak to je jedno akord Cmin a c moll je jeden a ten samý akord. A nejsem si jistý jestli si nepleteš stupnice a jednotlivé tóny které obsahují s akordy, které se pak z nich skládají

Stupnice - dusan.pc-slany.c

test stupnice. jdi na vlastní test/obsah stránky. Test vyzkoušen 1315 krát, průměrný výsledek je 78.4%. moll 6b. ges moll. fis moll. es moll. moll 2# e moll. h moll. f moll. moll 1b. g moll. d moll. a moll. dur 3# A dur. E dur. D dur. dur 5b. Des dur. Ces dur. B dur. F dur. 0b. 1b. 3b. b moll. 3b. 4b. 5b. H dur. 5# 4# 3# Fis dur. 7. Škála stupnice a - moll harmonické: a-h-c-d-e-f-gis-a Schéma stupnice harmonické moll: 1 1/2 1 1 1/2 1+1/2 1/2 Stejně jako u harmonické dur, i zde touto úpravou získáme nežádoucí nezpěvný krok (hiátus - zvětšená sekunda), mezi šestým a sedmým stupněm stupnice Mollová stupnice. Je též stupnice diatonická, která se. Odvozování mollových stupnic s béčky. novou stupnici stavíme vždy na 4. stupni předešlé stupnice. Příklad: a moll je bez předznamenání, hledáme stupnici, která má jedno béčko → a h c

Akord - souzvuk nejméně 3 tónů. Akordová značka - označuje akord. Písmeno určuje základní tón akordu, přípona, případně číslo za písmenem další strukturu akordu. C = kvintakord C dur (nebo jeho obraty), Cmi = kvintakord c moll (nebo jeho obraty), G7 = dominantní septakord z tóniny C dur (nebo jeho obraty). Basový tón - nejnižší tón akordu Látka týdne: Stupnice e moll, stupnice d moll. Opakování probraných mollový stupnic (e moll, d moll) a tónických kvintakordů. Studijní materiál najdete v hodinách ze 4. 1. a a 15. 2. Na online konzultaci budeme tyto dvě stupnice pasát do notové osnovy a procvičovat Re: Stupnice E-moll. Příspěvek. od Jester » 31.05.2017 19:29. Doporučuju knihu od L. Andršta. Uvádí tam vždy 12 boxů stupnic bez prázdných strun. Tj. vlastně 12 prstokladů a kdekoliv na hmatníku položíš ruku, budeš schopen zahrát jakoukoliv stupnici. Nahoru. jirkatol. Příspěvky: 785 Pracovní list 31 (31.5. - 6.6.) Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny. opakování - notový zápis; opakování - dějiny hudb Příkladem může být píseň Koulelo se, koulelo , která je napsaná v e-moll melodické. Barevně zakroužkuj zvýšení 6.a 7.stupně. b/ 1. Napiš stupnici e-moll harmonickou nahoru i zpět. 2. Doplň předznamenání do stupnice c-moll melodické. Dávej pozor na zvýšení béčka! Not

Na zobcovou flétnu od c1 do es3 - stupnicová a akordická

Stupnice Štěpánka Kubínová Stupnice Stupnice je množina tónů, mezi nimiž platí určité vztahy Základem stupnice jsou tedy tóny Základní dělení zvuků 1. tóny (hudební zvuky) 2. hluky (šumy, praskání, skřípání) Tóny se dále dělí na: a) tóny jednoduché b) tóny složené Tóny jednoduché mají harmonický průběh Tóny složené jejich průběh je periodický. A dur - fis moll, As dur - f moll E dur - cis moll, Des dur - b moll H dur - gis moll, Ges dur - es moll Fis dur - dis moll, Ces dur - as moll Cis dur - ais moll b) stejnojmenné • stejně se jmenují, ale jinak se se píší a mají jiné předznamenání C dur - c moll, F dur - f moll G dur - g moll, B dur - b moll Stupnice mollové + Stupnice stejnojmenné a paralelní, str.26. Kvintakord dur, moll, zvětšený a zmenšený str. 27. Poslech J.Haydn Symfonie Na odchodnou a poslechněte si ještě od Josefa Haydna jednu velmi známou skladbu - Císařskou hymnu. Až do vzniku Československa v roce 1918 to byla i naše hymna. 25.11

KONTRAPUNKT Pro potřeby Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě zpracoval Mgr. František Mixa Charakteristika vokálního kontrapunktu, církevní mody Proto je tento akordový postup (C major a c moll) byl použit tolikrát (dokonce i Get Free od Lany Del Ray), zní to tak pěkně, jak se mění z dur na minor. Pomocí výše uvedených tónů můžeme přijít s některými z populárnějších verzí, jak hrát Cm akord Akord C moll. Akord je složen z tónů C-Dis-G Akord C moll nejlépe zahrajete pomocí barré na třetím pražci (viz. variace č. 1) nebo barré na osmém pražci. Variace č. 2 Variace č. 3 Variace č. Stupnice A moll a C dur obsahujý stejné tóny,.. Akorát C dur začíná od C a A moll od A.. Začnete-li hrát od 6. tónu v stupnici C dur, hrajete její mód, jímž je Aiolská stupnice. Tedy naše známá A moll. A další ukazka prstokladů stupnice D moll od 5.polohy.. A nebo třeba.. stupnice G v pentatonice.... nebo stupnice E v. Názvy durových stupnic píšeme velkým písmem pr.: C dur Názvy mollových stupnic píšeme malým písmem pr.: a moll Názvy krukå a béëe

Pojmenuj noty stupnice c­moll 2. Zapiš stupnici g­moll aiolskou. Nezapomeň na předznamenání 6. Zapiš stupnici f­moll harmonickou. 7. Zapiš stupnici d­moll melodickou. Nezapomeň na předznamenání. 4. Napiš slovy, co se děje ve stupnici mollové harmonické 5. Napiš slovy, co se děje ve stupnici melodické směrem nahoru a. Mollové stupnice na rozdíl od durových označujeme malými písmeny (C dur x c moll). Na rozdíl od durové stupnice u mollových stupnic rozlišujeme 3 druhy: aiolskou, harmonickou a melodickou. 13 Základní mollovou stupnicí je stupnice aiolská. Ta vznikne již zmíněným snížením tří tón Typ H moll (melodické) (mtžeme hrát stupnice tirnto od C 00 Gis) 0-0-0— o- o- UPOZORÉNíl Pfi hraní stupric vžðy stlídárne gžsty ruky (mn rnbo i/m) VI. bb moll Vll. h moll V Ill. c moll IX. moll X. d moll Typ b moll moll h moll c moll moll d moll 321 g moll 321 321 eb moll c moll f moll moll 13 z I . BLUES INA ARM ARM a tempo AR

Mollové stupnice s béčkyJak na noty 2

Nás bude zajímat Skrjabinova mystická stupnice, kterou adaptujeme na baskytaru. Skrjabin ve své hudební teorii nerozeznával rozdíl mezi durovou a mollovou tonalitou stejného jména (například: C -moll / C - dur). Ovlivněný teosofickými naukami, vyvinul svůj systém synestézie v duchu průkopnického multimediálního. - Vyjmenuj mollové stupnice do 4 béček: -d moll (1), g moll (2), c moll (3), f moll (4) - Které intervaly jsou čisté? - prima, kvarta, kvinta, oktáva - Které intervaly jsou velké? - sekunda, tercie, sexta, septima - Znáš značky tónického kvintakordu a jeho obratů? - tónický kvintakord T5 - sextakord T6 (první obrat. Stupnice c moll má v pied- znamenání a) 3b bé, es, as b) 2b bé, es c) fis, cis, gis 3. Kvintakord d moll tvoñ tóny a) d, fis, a 4. Anglický roh je nástroj a) strunný drnkací b) dechový žesfový c) dechový dtevëný 6. 8. Antonín Dvoiák a) pobýval v Americ Nejjednodušší stupnice, C-dur, to jsou bílé klapky na piánu. Mollový akord se častěji než C-moll zapisuje jako Cmi či Cm, někde, což osobně považuji za poněkud matoucí, můžete setkat se zápisem malými písmeny (C = C-dur, c = C-moll), popř. C— (C dlouhá pomlčka). My tu budeme používat asi nejčastější zápis. stupnice intervalové C dur - a moll, G dur - e moll (tercie, sexty, oktávy, decimy) obraty kvintakordů v trojhlase dur i moll - do 4 # a 3 b; kadence dur i moll (současně i rozloženě) - do 4 # a 3 b; 3 etudy různého zaměření odpovídající alespoň této úrovni; Carulli: díl C - Etüden in allen Lage

 • Kakao účinky.
 • Veci pro staforda.
 • Poplatek za užívání dálnic.
 • Azsuna wow.
 • CYKY 5x4 cena.
 • Olivový olej citron cukrovka.
 • Tarlov cysts.
 • Vysoká klenba nohy cviky.
 • Druhy routerů.
 • Cimbálová muzika Morava.
 • 52 písm f zákoníku práce.
 • Vaječný koňak se šlehačkou.
 • O2 telefony za 1 Kč.
 • Lomnické suchary.
 • Hellraisers 3.
 • 2. kniha henochova pdf.
 • Dýňová polévka hokaido.
 • Janita Mae Killam.
 • Lego ninjago bazar.
 • Mexické houbičky.
 • BAUMAX hydroizolace.
 • Vstup Španělska do EU.
 • Most SNP vyhlídka.
 • Jak se zbavit pocení.
 • Makový koláč s drobenkou.
 • Svádění kamarádky.
 • Wish promo code list.
 • Algarve počasí říjen.
 • LOV vzduchovka.
 • Mezinárodní formát telefonního čísla.
 • Yoga RETREAT praha.
 • Kuřimská kauza sekta.
 • Rabies symptoms.
 • CIA gov.
 • Twitter russia hockey.
 • Vtipy o Kanadě.
 • String Java.
 • Hop plants.
 • Jmenovky na stůl Rozměry.
 • Jáchymovští démoni.
 • Jak se těží síra.