Home

ČR Vodstvo

 1. Vodstvo ČR Prezentace Vlastivěda 4. třída. v ČR pravé a levé přítoky s mapkou na dalším slidu Vltava Nejdelší řeka ČR. Pramení na Šumavě, u Mělníka se vlévá do Labe. Labe Pramení v Krkonoších, ústí do Severního moře. Společně s Vltavou důležit
 2. Vodstvo. Podoba říční sítě je neustálým procesem, který byl započat již v období počátku geologického a geomorfologického vývoje České republiky. Výsledná podoba říční sítě je ovlivněna z největší míry rozmístěním pohoří a nížin. Nebo je snad možné vidět téci řeku do kopce? Velkou výhodou České.
 3. Zobrazuje se 18 podkategorií z celkového počtu 18 podkategorií v této kategorii. Seznamy vodstva v Česku ‎ (7 kat., 2 str.) Vodstvo Česka podle geomorfologických jednotek ‎ (93 kat.) Vodstvo Česka podle krajů ‎ (21 kat.) Vodstvo v Česku podle okresů ‎ (79 kat.

Vodstvo Česká republika - Tematický atlas Pedagogická

Vlastivěda, Česká republika, vodstvo ČR, povodí, úmoří, práce s mapou. Tyto výukové materiály jsou určeny pro žáky 4. a 5. třídy 1. stupně. Pracovní listy jsou určeny pro samostatnou i skupinovou práci. Žáci pracují s textem, vyhledávají data, pracují s mapou, procvičují si své znalosti o vodstvu České republiky Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: ČR řeky. Poznávačka: 2. úroveň. ČR řeky. Slepé mapy: 1. úrove VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY. ZPĚT. Voda povrchová a podpovrchová. S vodou se v naší krajině setkáváme na povrchu země i pod jejím povrchem. Podle toho ji dělíme takto: VODNÍ TOKY - ŘEKY A POTOKY . Zde najdete informace o některých řekách České republiky. Pro čtení KLIKNĚTE na obrázek . Vodstvo České republiky - test. Hledání čr vodstvo na nejpoužívanějším mapovém portálu www.mapy.cz s detailními mapami všech českých měst a obcí, plánovačem tras, hledáním míst a firem Otázka: Vodstvo v ČR Předmět: Zeměpis Přidal(a): Jan Žilka ŘEKY. jsme hlavní evroé rozvodí; povodí = území, z kterého voda odtéká do jedné řeky nebo jezera úmoří = území, z kterého všechny řeky odtékají do jednoho moře u nás jsou 3 úmoří. Severní (Labe) Černé (Morava) Baltské (Odra) hlavní evroé rozvodí je na Klepáči (u Kralického Sněžníku

Slepá mapa ČR - pohoří, vodstvo.pdf (115915) druhá várka úkolů - 24.3. - 30.3. 1.cíl: Upevňuj si své znalosti mapy Evropy a povrchu ČR pomocí cvičení na stránkách umimefakta.org do neděle 29.3. je třeba ve všech 4 cvičeních dosáhnout alespoň oranžového štítu 1 a úkol jsi splnil Vodstvo ČR. Úmoří. Do jakých moří tečou naše jednotlivé řeky? Co je to úmoří? Úmoří. ČR prochází hlavní evroé rozvodí, Kralický Sněžník = střecha Evropy, celkem 3 úmoří: Severní moře - 2/3 území, Černé moře - ¼ území, Baltské moře - 1/10 území Test - vodstvo ČR základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období Statistik

Kategorie:Vodstvo Česka - Wikipedi

Vodstvo. Řeky, potoky, rybníky, jezera, vodní nádrže. To vše patří do vodstva. Česká republika má v evroém vodstvu důležitou pozici. Prochází tudy totiž HLAVNÍ EVROPSKÉ ROZVODÍ. Každá ŘEKA MÁ SVÉ ČÁSTI, některé je dobré znát. Největší ŘEKY ČR určitě všichni znáte ZKUSTE SI TEST VODSTVO ČR: TEST 1. EST 2 . PREZENTACE. VODSTVO. ČÁSTI ŘEKY. Zápis do sešitu: vlepit nakopírované stránky. Naučit se základní pojmy k tématu: Úvod Naše pravidla Rozvrh hodin Akce a události Pomůcky Písničky ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA. Vodstvo ČR Subject: vlastivěda Author: Lubomír Šára Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Stepanka Created Date: 12/30/2000 2:52:07 AM Document presentation forma

Česko - vodstv

5 41 Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 5 ČR jako součást

ČR řeky (střední) - online Slepé map

 1. test Vodstvo I. ( ČR) Test vyzkoušen 3777 krát, průměrný výsledek je 53.4%. Nejdelší řeka v České republice ? Jakým způsobem se vytváří tok řeky Berounky ? soutokem řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava. Jaká řeka protéká městem Příbram ? Jaké dvě řeky protékají územím města Hradec Králové ? Jaká řeka.
 2. Vodstvo ČR. Video s obrázky řek ČR - doprovodná hudba Vltava od Bedřicha Smetany; Prezentace Vodstvo ČR - ŠÁRA, Lubomír. Česká republika - vodstvo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785
 3. K číslům doplň názvy řek. Zkontroluj .
 4. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 5. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy

Vodstvo České republiky. - Žák se orientuje na mapě, hledá vodstvo na území ČR, zakresluje ho do slepé mapy. - Žák pojmenuje řeky na mapě. - Žák rozumí pojmům k tématu, dokáže je prakticky aplikovat na konkrétní vodstvo v ČR. - Žák na základě některých informací hledá konkrétní řeku, vytváří podobný kvíz. Materiál je určený pro žáky 4. ročníku, pro výuku vlastivědy- tématu Česká republika, podtématu vodstvo. Jedná se o prezentaci na interaktivní tabuli, možno využít i na samostatných počítačích pro samostatnou práci žáků. Prezentace je určena pro doplnění výkladu nového učiva nebo zopakování probrané látky

Vodstvo ČR poloha při hlavním evroém rozvodí způsobuje, že republika je oblastí pramenných toků řek, které odvádějí vody do tří moří : Severní, Baltské, Černé střecha Evrop Vodstvo v ČR. Labe, Vltava, Morava, Jizera, Odra nebo Otava - to jsou názvy velkých českých a moravských řek. Věříme, že je všichni znáte. Teče jich však u nás mnohem více. Ať už jste z kteréhokoli konce České republiky, jistě ve vaší blízkosti protéká nějaká řeka nebo větší potok 4. VODSTVO ČR ČR prochází hlavní evroé rozvodí => úmoří Severního moře, úmoří Baltského moře a úmoří Černého moře Rozvodí prochází středem ČM vrchoviny až po Králický Sněžník. Hlavním zdrojem vody jsou srážky - téměř všechny řeky tekoucí v ČR zde také pramen ČESKÁ REPUBLIKA - VODSTVO Vodstvo významný krajinotvorný činitel, ovliv ňuje podnebí a podmínky k životu, hospodá řský význam ( pr ůmysl, zem ědělství, chov ryb a vodního ptactva, i rekreace ). Česko - vnitrozemský stát na st řeše Evropy ⇒⇒⇒⇒ je třeba s vodou hospoda řit. Vodstvo v ČR. Řeky - v ČR se nachází hlavní evroá rozvodí, která rozdělují náš stát na 3 úmoří: LABE - do Severního moře (66% území) MORAVA - do Černého moře (24% území) ODRA - do Baltského moře (10% území

Vodstvo ČR. Od. Editor - 23.3.2019. Česká republika leží na hlavním evroém rozvodí. To znamená, že většina řek v tuzemsku pouze pramení a posléze odvádí svou vodu do zahraničí. Voda z Česka je konkrétně odváděna třemi úmořími. Voda z českých, moravských či slezských řek se tak vlévá do Severního. Labe 370 km (v ČR) Dyje 306 km: největší vodní nádrž: Lipno I. 4870 ha: nejhlubší vodní nádrž: Dalešice - max. hloubka 85,5 m: nejobjemnější vodní nádrž: Orlík 716,56 mil. m 3: největší rybník: Rožmberk 489 ha: nejhlubší rybník: Staňkovský rybník - max. hloubka 14,5 m: největší a nejhlubší jezer Vodstvo v čr. Vodní zdroje mají v České republice zcela jedinečné postavení, neboť díky geografické poloze prakticky všechna voda odtéká z našeho území do tří moří - Severního, Baltického a Černého. Zásoby vody jsou u nás závislé pouze na atmosférických srážkách Otázka: Vodstvo v ČR Předmět: Zeměpis Přidal(a): dzejnik ČESKÁ REPUBLIKA- Vodstvo. Ú moří: oblast, kde voda odtéká do 1noho moře. Povodí: voda odtéká do 1né řeky či jezera Rozvodí: hranice mezi úmořím

6

VODSTVO - Jezera - řeky - rybníky České republiky. Odborníci mluví o území ČR jako o střeše Evropy. Napříč Českou republikou se totiž táhne tzv. hlavní evroé rozvodí, jež odděluje úmoří severních a jižních moří, která z Evropy činí obrovský poloostrov. Najdeme na něm dokonce horský masiv Králického. Vodstvo - řeky. Pomoří a rozvodí v ČR na mapě Nejdelší řeka - Vltava. Její tok je dlouhý 433 km a povodí zaujímá plochu 28 090 km čtverečních. Průměrný průtok Vltavy před ústím do Labe je 150,9 metrů krychlových za sekundu Vodstvo ČR (6) Řeky ČR. Území České republiky je odvodňováno do tří moří - Severního (63% území), Černého (28%) a Baltského (9%). Všechna tato úmoří se stýkají v masivu Králického Sněžníku, a to konkrétně na hoře Klepý (též Klepáč, 1144 m.n.m.), na hranici s Polskem Procvičování polohy řek, rybníků a vodních nádrží v ČR formou slepé mapy. Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit Vodstvo ČR 1.ppt TÓTH, Michal. Vodstvo ČR. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 10. 2010, [cit. 2012-11-26. ČR pohoří a vodstvo Author: petr coufal Created Date: 1/4/2021 11:04:34 AM.

ŘEKY ČESKÉ REPUBLIKY :: Béčko-Tc. Úvodní stránka - VLASTIVĚDA - POZNÁVÁME NAŠI VLAST - VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY - ŘEKY ČESKÉ REPUBLIKY Největší řekou ČR je Labe.Pramení v Krkonoších na Labské louce a teče přes Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj, kde u Hřenska opouští naši zem a pokračuje přes Německo do Severního moře.Mezi jeho největší přítoky patří Orlice, Vltava, Ohře (levé přítoky) a Jizera (pravý přítok) Vodstvo ČR - vodopády, jezera, rybníky a přehrady ČR Prezentace k tématu: Vodstvo ČR. Vodopády, jezera, rybníky a přehrady na území ČR. Žáci pracují s pracovním listem a s atlasem ČR. Očekávaný výstup: hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, [ Page 1 of 1. Do mapy vepište názvy řek a vodních nádrží: ČR - vodstvo.pdf. ČR - vodstvo.pd INSPIRE - Vodstvo - fyzické vody (HY_P) INSPIRE - Vodstvo - sítě (HY_NET) INSPIRE - Dopravní sítě - Letecká doprava (TN_AIR) INSPIRE - Dopravní sítě - Lanová dráha (TN_CABLE) INSPIRE - Dopravní sítě - Železniční doprava (TN_RAIL) Ortofoto ČR; Archivní ortofoto ČR.

Vodstvo. Ve středních Čechách se u města Mělník vlévá Vltava do Labe. Romantická příroda kolem Berounky a Sázavy vybízí k odpočinku a rekreaci. Na řece Želivce je vybudována vodní nádrž Švihov, která zásobuje pitnou vodou Prahu a její okolí. Další vodní díla nalezneme na Vltavě VODSTVO ČR Pojmy: hydrologie - je věda, zabývající se pohybem a rozšířením veškeré vody na Zemi řeka (vodní tok) - přirozené soustředění povrchové vody do koryta na zemském povrchu, v němž se voda pohybuje vlastním spádem pramen řeky - počátek řek Title: Vodstvo ČR Author: Chip & Dale Last modified by: Chip & Dale Created Date: 10/26/2011 10:16:00 AM Company: Chip & Dale Other titles: Vodstvo ČR

VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY :: Béčko-T

CR - úmoFí Vodstvo CR náleží ke 3 úmoFím — doplñte úmoFí a hlavní tok: SEVERNí MO LABE ODRA Vodstvo CR . Vodstvo CR — nejvýznamnèjší Yeky . Labe . p RAHA Vltava . MORZE Gorzów Wiel Frankfurt ( NIEMCY ditz poznañ Z ona Góra Konin Kali Lódž . Watta Wroctaw nica Kiodzko , (Ostrawa Odra . Morava správně. další. Labe. Zdroj: http://regiony.ic.cz/clanky/usti/labe_v.jp Vzdělávací materiál je určen k navození a procvičování učiva vlastivědy ve 4. ročníku - oblast Česká republika - vodstvo ČR. Klíčová slova ČR , vodstvo , 4. ročník , vlastivěda , řeky , rybník

Slepá mapa - vodstvo ČR Author: Iva Mádlová Created Date: 10/22/2015 1:32:31 P Výukový kurz Vodstvo ČR k předmětu Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Tematický okruh Místo, kde žijeme - vodstvo ČR Klíčová slova Povodí, úmoří, největší řeky, přehrady a rybníky ČR Anotace Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků. Pro jeho zvládnutí je zapotřebí úvodní instruktáž učitele. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno v jejich záhlaví

čr vodstvo výsledky hledání • Mapy

Vodstvo ČR (M. Bradáčová, E. Sátorová) A : Nové Mlýny III., Lipno, Orlík, Švihov, Slapy: B : Slapy, Nové Mlýny III., Orlík, Švihov, Lipn Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P7_1.4: Zaměření: Vodstvo ČR: Typ: DUM - pracovní list: Předmět: Zeměpis: Ročník: 3. r. (6leté), 2. r. (4leté

Řeky České republiky, slepá mapa - iDNES.cz. Pátek 16. července 2021, svátek má Luboš. schránka. Aktivovat Premium za 1 Kč. Prodloužit Premium za 1 Kč. Aktivovat Premium za 39 Kč Slepé mapy. Amerika - poloha, členitost . amerika_pol_slepa.JPG (52451) Evropa - pohoha, členitost Evropa - vodstvo (řeky) evropaslepa.jpg (824511) Europe_outline_map.png (423364) ČR - povrch ČR - vodstvo (řeky Slepé mapky ke stažení: soubor: zip: 1) Úmoří Severního moře 2) Úmoří Baltského moře 3) Úmoří černého moře 4) Obrysová mapa k procvičování Kliknutím na příslušnou ikonku se stáhne dokument daného formátu, vpravo pak tentýž soubor v komprimovaném archivu ZIP

Video: Vodstvo v ČR (2) Studijni-svet

ZEMĚPIS 8.ročník :: Mikesova-zstravni

Základní pojmy: Povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, dějiny, obyvatelstvo a města, zemědělství, průmysl, cestovní ruch. Střední Amerika - pevninské státy vypracovala Mgr. Danuše Ročková 174) Opakování ČR - Moravskoslezský a Zlínský kraj VĚDOMOSTNÍ TEST VODSTVO A PODNEBÍ ČR - 16. 1. 2020. studium - učebnice, mapka ČR, školní sešit. okruhy: - pojmy související s podnebím a vodstvem - viz školní sešit a prezentace - vodstvo ČR obecné informace - jezera, rybníky, nádrže - kde, jaké, proč. Víte, kde leží Ještěd, hrad Trosky nebo Sněžka? Zkuste trefit všech dvacet vybraných míst na slepé mapě. V České republice se nachází tisíce zajímavých míst a památek. Některé z nich jsou dobře známé, jiné vyhledávají spíše nadšenci do vojenské historie, umění, tradic nebo třeba rybaření Vodstvo ČR.notebook 12 January 14, 2015 Povodí, je území odkud voda odtéká do moře. Většina území ČR patří do povodí Labe. Úmoří je území kolem moře. Naše území patří do úmoří Severního, Černého a Baltského moře. Hranice mezi povodími se nazývá hravodí

Test - vodstvo ČR - Digitální učební materiály RV

Vodstvo ČR 1 řeky. Vodstvo ČR 2 řeky. Vodstvo ČR - české řeky. Vodstvo ČR - moravské řeky Kvíz - Vodstvo ČR - mapa . Úvodní stránka Naše třída Důležité informace Učivo Fotogalerie Nápadníček ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA POZNÁVÁME NAŠI VLAST EVROPSKÁ UNIE OTÁZKY - OPAKOVÁNÍ Materiál obsahuje: mapu zobrazující kraje ČR, významná sídla a vodstvo a mapy zobrazující v různých provedeních hranice krajů, vodstvo, sídla a nejvýznačnější pohoří a nížiny

3. ČR demokratický stát stáhnout v ppt. 4. Státní symboly stáhnout v ppt (Pracovní list v doc) 5. Mapy a plány. Orientace v krajině. 6. Povrch ČR stáhnout v ppt. Doplňující odkaz: Vrcholy nejvyšších pohoří ČR. Doplňující odkaz: ČR - povrch, vodstvo, města, památky. 7. Vodstvo ČR Hra na určování řek v ČR About this Quiz. This is an online quiz called ČR vodstvo. There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper.. This quiz has tags. Click on the tags below to find other quizzes on the same subject This is an online quiz called Slepá mapa ČR - vodstvo . There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper. Your Skills & Rank. Total Points. 0. Get started! Today's Rank--0. Today 's Points. One of us! Game Points. 12. You need to get 100% to score the 12 points available VODSTVO ČR Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ivana Vávrová Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k obecnému opakování hydrosféry a seznámení s říční sítí ČR. Poznatky jsou průběžně zakreslovány do obrysové slepé mapy

PPT - VODSTVO A NÍŽINY ČR PowerPoint Presentation, freeInfo o Středočeském kraji :: Středočeský kraj

vodstvo :: Pančelčin

Vodstvo ČR Prezentace nabízí cvičení, aktivity a také důležitý výklad do hodiny vlastivědy. Úkoly jsou označeny žlutou hvězdičkou. Stupeň: Základní 1. stupe Prezentace Vodstvo ČR - ŠÁRA, Lubomír. Česká republika - vodstvo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785. Voda v krajině. Geografický web - informace o vodstvu ČR. Přehled vodních toků v ČR Slepá mapa - vodstvo ČR. EUROPA-MAPA POLITYCZNA. Afrika (test) Snímka 1. ZÓNA 30 KŘEHLÍKOVA. Nové knihy v únoru 2015. RASPORED. Martin Hejlek - Slepa spravedlnost.pdf. VODSTVO - MAPA Slovakia. Savci 3 Zajíci. Vodstvo České republiky. Mapa bolesti (M. S. Margoles, 1983 3.5.2018 - This Pin was discovered by Maruško. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

Geomorfologické členění čr Slepá Mapa | MAPASlepé mapy :: zeměpis

Vodstvo cr zemepis Referáty-czu - Zeměpis - Vodstvo ČR . Vodstvo ČR. 5. 2. 2009. Vodstvo v čr. Vodní zdroje mají v České republice zcela jedinečné postavení, neboť díky geografické poloze prakticky všechna voda odtéká z našeho území do tří moří - Severního, Baltického a Černého Fysický zeměpis I. díl polopl. vazba, desky jsou mírně odřené a nažloutlé, třetí přepracované a rozšířené vydání, množství čb. ilustrací a tabulek Autor VODSTVO ČR. VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY. POVODÍ = území, odkud voda odtéká do jedné řeky. ÚMOŘÍ = území odkud voda odtéká do jednoho moře. ROZVODÍ = hranice mezi povodími nebo úmořími. ÚSTÍ = tam, kde se řeka vlévá do jiné řeky, rybníku, moře VODSTVO ČR. Současné rozložení a struktura říční sítě je zhruba od konce třetihor. Převládá stromovitý tvar říční sítě. Území ČR patří k úmoří: Severního moře. Černého moře. Baltského moře. Králický Sněžník - hlavní evroé rozvodí. Vody z tohoto území odtékají do všech třech moří

 • Laboratorní smaragd.
 • Pečovatelka v Rakousku agentura.
 • Paprika cz online.
 • Index plasticity zemin.
 • Odznak za zranění cena.
 • Susanna Hoffs.
 • Hry na zahradní párty.
 • Rye Whiskey kopen.
 • Microsoft Store update.
 • Nervus obturatorius verloop.
 • 50 dolarů.
 • Průměrná mzda Mzdová účetní.
 • Velšský pony.
 • Šumice počasí.
 • APU lišta šedá.
 • Cantref Own a pony day.
 • String Java.
 • FLIR One Gen 3 vs Pro LT.
 • Periodická tabulka prvků wiki.
 • Duffy the Disney Bear discontinued.
 • Nature store hrachový protein.
 • Darbuka bazar.
 • Odkaď si a na plac.
 • 60 roky hudba.
 • Dietní meruňkový koláč.
 • Přezimování rajčat.
 • Diagnostická váha.
 • Periodická tabulka prvků wiki.
 • Erta ale.
 • Grotto fortnite.
 • Co je to fibrolipomatoza pankreasu.
 • Cenová nabídka.
 • Redukce usb c jack alza.
 • K Project Neko.
 • Grabštejn.
 • SORT Treaty.
 • Dobrá levná whisky.
 • Lupine inheems.
 • Ženská věznice Světlá nad Sázavou.
 • Kieran o'hara man utd.
 • Fruehlingsfest stuttgart.