Home

Kostel sv Vojtěcha Praha

Stránky společenství u kostela sv - sv-vojtech

MČ Praha 8: Kulturní památky - Kostel sv

Zde proběhla v letech 1671-1693. Poté byl kostel znovu vysvěcen biskupem Janem Dlouhoveským. V letech 1874-1875 ještě regotizován presbytář a provedeny další práce. Kostel sv. Vojtěcha spolu s budovou fary a zvonicí tvoří zajímavou skupinu historických objektů 10.00 mše sv. Pondělí, Středa, Pátek. od 18.30 možnost svátosti smíření -zpovědi. 19.00 mše sv. Kostel je mimo bohoslužby během dne otevřen k modlitbě, vstup hlavním vchodem. Kostel sv. Voršily. NEDĚLE. od 16.30 možnost svátosti smíření - zpovědi Kostel svatého Vojtěcha v Praze 8-Libni je dřevěná secesní sakrální stavba z let 1904 až 1905 od architekta Emila Králíčka, který pracoval v projekční kanceláři stavitele Matěje Blechy.V současnosti slouží římskokatolické církvi, je kostelem farním (Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Libeň - IV. pražský vikariát)

Kostel svatého Vojtěcha (Nové Město) - Wikipedi

Původně románský kostel ze 13. století sv. Vojtěcha, s přilehlou farou a zvonici, je jedním z posleních přežívajících zbytků původní novomětské zástavby. Je starší než Nové Město, první písemná zmínka existuje roku 1318 a byl nejspíše od počátku farním kostelem osady, zvané Podzderazí, v níž sídlili. Hlavní vstup do prostorné trojlodní baziliky s výraznou kopulí a dvěma věžemi se nachází z druhé strany, z ulice Kolejní. Kostel sv. Vojtěcha byl postaven v letech 1925 - 1927.Po uzavření vysokých škol za německé okupace byl seminář vystěhován (fakulta uzavřena jako všechny ostatní vysoké školy) a v budově sídlilo ministerstvo pošt Mše svatá. Mše svatá v neděli začíná v 9:30 hodin. Koná se v celém veřejném prostoru kostela a účastníci bohoslužby mohou sedět nebo stát v hlavní lodi, v obou postranních lodích a na celém ochoze v 1. patře. Jako moment ztišení před bohoslužbou se před mší zpívají litanie, které začínají v 9:20

Kostel sv. Vojtěcha (Kostel) • Mapy.c

Koupě pozemku pod kostelem sv. Vojtěcha v Praze 3 - Na Balkáně. Smlouva na odkup pozemku pod kostelem již byla uzavřena. Kupní cena, která byla stanovena na 807 000 Kč, byla uhrazena pomocí půjček, které musíme splatit. K tomuto účelu byl založen transparentní účet u Raiffeisen Bank číslo 2401374002/5500. Děkujeme všem. Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze - Na Balkáně. ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 - Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Kostel sv. Vojtěcha - Praha stověžat

Klášterní kostel je v péči řádu bosých karmelitánů. Adresa kostela: Hradčanské nám. 184/3, 118 00 Praha 1 - Hradčany. 5. Kostel sv. Jana Nepomuckého. Kostel vojenské duchovní správy. Adresa kostela: Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany. Duchovní správce: mjr. Mgr. Petr Fiala Kostel sv. Klimenta Levý Hradec - Církevní stavby - Praha-západ - Roztoky. Tehdy byla pouť spojena s památkou 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha a zúčastnili se jí kardinál Josef Beran a opat břevnovského kláštera Anastáz Opasek. V dobách totality byla pouť povolena jen jednou, při výročí 1000 let od. Kostel sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy. Kostel sv. Vojtěcha je nejstarší budovou ve městě, byl vystavěn na místě dřevěného kostelíka v první polovině 13. století. Mimořádně zdařilý interiér tohoto kostela si vybral i Miloš Forman pro natáčení svého filmu Amadeus. Původní románský kostel pocházející asi z. Kostel sv. Vojtěcha v Praze - Libni je dřevěná secesní sakrální stavba z let 1904 až 1905 od architekta Emila Králíčka, který pracoval v projekční kanceláři stavitele Matěje Blechy. Kostel slouží římskokatolické církvi a je farním kostelem pro Libeň. Foto ŠjŮ, CC BY-SA 3.

Praha kostel sv. Vojtěcha. Kostel, zmiňovaný již v roce 1318, je v jádru gotická dvojlodní stavba. Byl postaven ve dvou etapách ve 14. století. Rozsáhlá barokizace proměnila jeho vnitřní i vnější vzhled. První část barokizace proběhla v letech 1690 - 1695 Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 1,9 km. Praha 3 - Vysočany, kostel sv. Vojtěcha - 2,1 km. Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny - 2,5 km. Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - 2,6 km. Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 3,0 km. Praha 3 - Žižkov, Betlémská.

Stádník, Vojtěch: Restaurátorský záměr. Kostel sv. Petra a Pavla - hlavní oltář, kazatelna, boční oltář s plastikou P. Marie Oettingské, kalvárie a kostelní lavic Praha, kostel sv. Vojtěcha. Duchovní pořady. Premiéra: 17.3.2021. Výroba: 2021. Rada evroých biskuých konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19. Tato iniciativa bude probíhat po celou. Dny evroého dědictví 2019 v Praze - Kostel sv. Vojtěcha - Praha 8. Památka je přístupná zdarma. Památka bude přístupná: 14.9.2019 od 11:00 do 17:00 hodin. Kostel bude otevřen 14.9.2019 od 11 do 17 hod

Nad Kamínkou 1526, Praha Praha (ve vzdálenosti 10,7 km od Kostel sv. Vojtěcha Jílové u Prahy) Nový tříhvězdičkový Nad Královnou Hotel & Restaurant naleznete v nejklidnější části Praha 5 - Zbraslav, jen 10 minut od centra města. Kromě pohodlného ubytování nabízí penzion stylovou restauraci, pivnici i 2 letní zahrádky Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je kostel, který je pro svůj význam vnímán jako nejposvátnější místo naší země. Nachází se zde ostatky našich zemských patronů: sv. Víta, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Zikmunda a sv. Jana Nepomuckého Praha Kostel svaté Voršily a farnost sv. Vojtěcha. Roku 1678 byl dostavěn klášter a v letech 1699 - 1704 byl v jeho blízkosti vystavěn i kostel ke cti a slávě velké patronky řádu sv. Voršily. Přejít na web kostel Vojtěcha farní kostel sv. Petra a Pavla na Zderaze Zemský ústav pro choromyslné. 3/ Malá Strana. farní příslušnost dle čísel popisných domů - Malá Strana . farní kostel sv. Mikuláše Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze farní kostel sv. Petra a Pavla v Rybáříc Kostel sv. Vojtěcha je zčásti dřevěná a zčásti zděná secesní sakrální stavba postavená podle projektu architekta Emila Králíčka. Jedná se o katolický kostel, který byl vystavěn na pozemku zvaném Košinka v Libni v letech 1904 - 1905. Původně se mělo jednat o provizorium, slouží však dodnes. Stavba je nepodsklepená, má obdélníkový půdorys a pouze jednu [

Bohoslužby a Svátosti Farnost sv

 1. Toto je přehledný seznam kulturně, historicky či umělecky významných kostelů v Praze.Obsahuje pouze zachované kostely, to jest více či méně samostatné budovy, původně určené pro bohoslužbu.V první části jsou uvedené kostely, které se nacházejí v oblasti historických částí města (Hradčany, Malá Strana, Staré město, část Nového Města a Vyšehrad), zhruba v.
 2. Kostel sv. Vojtěcha stojí v areálu zámku, hned nad zámkem ve směru na Plzeň. Jedná se o pozdně barokní stavbu. Loď kostela je šestiboká. Ve štítu socha sv. Vojtěcha. Obdélníkový portál s trojúhelníkovým štítem. 21.5. 2004. historie
 3. Kostel sv. Vojtěcha (Praha) Vojtěšská 214, 11000. Více o místě . Vstupenky a akce na tomto místě.
 4. Kostel sv. Vojtěcha byl postaven kolem roku 1375, přebudován v barokním stylu kolem roku 1725 a znovu přestavěn v letech 1875-76, kdy byl částečně regotizován. V době Dvořákova působení zde místo ředitele kůru zastávala vysoce vážená osobnost v pražských hudebních kruzích, Josef Förster st. Kostel sv
 5. ik Duka PhDr. Karla Antonína Kavičku a Martina Leschingera za jejich práci na obnově Mariánského sloupu a dokumentaci celého díla. Díky oběma oceněným vychází nyní v Nakladatelství Flétna také výpravná kniha MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE. PhDr

Kostel sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích, byť v pozměněné podobě, žije dál. Vladimír Roskovec Se svolením převzato ze Zpravodaje pražské arcidiecéze. Autor článku bude na toto téma přednášet v pondělí 5. 11. 2007, v 18:30 hod. v kostele sv. Vojtěcha Kostel sv. Vojtěcha kostel. Pštrossova 214/17, 110 00 Praha 1. Asymetrická dvojlodní gotická stavba. Byla vybudována ve dvou fázích - 14. století a v letech 1690 až 1695. Významnou součástí kostela je pozdně gotická socha Panny Marie Zderazské na novogotickém oltáři. Ke kostelu patří zvonice s cibulovou střechou kostely.cz. sv. Mikuláše v Kašperských Horách. Raně gotický kostel z počátku 14. století je nejstarší stavbou v Kašperských Horách. V interiéru kostela jsou k vidění krásné nízké arkády a barevné fresky, některé datované okolo roku 1330. Stavba nebyla v průběhu let přestavována do jiných stylů a dochovala si. kostel sv. Vavřince. Původně románský kostel zmiňován roku 1135, byl jednolodní, obdélný, s apsidou na východě a se západní věží, pojatou částečně do dnešní přestavby. Kostel upraven barokně K. I. Dientzenhoferem a M. I. Palliardim v letech 1735-70. V nice severní fasády je umístěna socha sv. Vojtěcha Praha 2 - Nové Město, kostel sv. Ignáce - 0,5 km. Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla - 0,8 km. Praha 1 - Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné - 1,3 km. Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla - 1,3 km. Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou

Kostel svatého Vojtěcha (Libeň) - Wikipedi

 1. Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 0,6 km. Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) - 0,6 km. Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Josefa - 0,7 km. Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem - 0,8 km. Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv.
 2. Stavba kostela trvala 5 let, v září 1903 byl kostel vysvěcen. Chrám je dlouhý přes 51 metrů a pojme až dva tisíce osob. Nad severním vstupem je vzácný tympanon s reliéfem Madony s dítětem, kterému zdejší patron sv. Prokop podává model kostela. Nad západním vchodem je socha sv. Vojtěcha, který zve návštěvníky do chrámu
 3. Vojtěcha 0.54 km Šitkovská vodárenská věž 0.54 km Baštou řádu Tovaryšstva Ježíšova na Novém Městě pražském byl nejen kostel sv. Ignáce, svým průčelím obrácený do prostoru dnešního Karlova náměstí, ale i novoměstská jezuitská kolej tamtéž
 4. ulosti kostela třeba rozlišit dvě linie zkoumání - osudy kostela jako farního beneficia a dějiny této.
 5. árním kostele sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích

Kostel sv. Gabriela. Dvoulodní bazilika v novorománském stylu byla dostavěna v roce 1891, její výzdoba však pokračovala až do roku 1917. Tento klášterní kostel, který sloužil sestrám benediktinkám do r. 1919, kdy musely odejít do Rakouska, je totiž unikátní zejména svou uměleckou výzdobou benediktinských mnichů ve slohu. Sv. Vojtěch Ferdinand Maxmilián Brokoff (12.9. 1688 Červený Hrádek u Chomutova - 8.3. 1731 Praha) Autor. Ferdinand Maxmilián Brokoff se narodil jako druhý syn řezbáře a sochaře Jana Brokoffa v severočeském Červeném Hrádku u Chomutova

Noc kostelů - Praha 1 - Nové Město, kostel sv

Video: Kudy z nudy - Kostel sv

Kostel sv. Ignáce . Kostel sv. Ignáce leží na území Římskokatolické farnosti sv. Štěpána, jež je součástí Arcidiecéze pražské.V této budově se křesťané shromažďují, aby se modlili k Bohu a prožívali důležité okamžiky svého života (např. křest, svatba, pohřeb) Alžbětou od Trojice. Přijďte oslavit svátek nově svatořečené temperamentní a málo známé řeholnice, která bývá přirovnávána k Terezii z Lisieux. Akce proběhne v úterý 8. listopadu 2016, v kostele sv.Benedikta (Hradčanské nám. v Praze 1). 18:00 Mše svatá (P. Vojtěch Kodet) 19:00 Recitační pásmo textů sv

Malebná 75, Praha Praha (ve vzdálenosti 15,0 km od Kostel sv. Vojtěcha Jílové u Prahy) Dostupnost ověřena. A. V. Pension Praha poskytuje útulné ubytování návštěvníkům metropole v klidné čtvrti Prahy, na Chodově. Má výbornou dostupnost z dálnice D1 a na metro je to od něj jen pár minut pěšky Kostel sv. Ignáce v Praze 23. dubna oslavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, druhého pražského biskupa a spolupatrona pražské katedrály, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, bude ve čtvrtek 29. dubna. 13 Historie Na místě, na kterém dnešní kostel vznikl, se uctíval Jan z Nepomuku dlouho před jeho svatořečením. Již 16. května 1697 tu na vinici byla k jeho cti vysvěcena kaple, kterou založil novoměstský měšťan Kristián Florián Höger. Při kapli, v níž vykonávali duchovní správu servité z nedalekého novoměstského konventu na Slupi (říká se Na trávníčku.

Kostel svatého Vojtěcha (Vysočany) – WikipediePin on Katedrála sv

Vojtěcha (Praha 3 - Žižkov, Na Balkáně) velikonoční vigilie od 19:30. U Sv. Anny (Praha 3, Žižkov, Tovačovského ul.) velikonoční vigilie od 20:00. U Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech (Praha 4 - Modřany, K dolům/Nesvadbova) od 16:30 bohoslužba pro děti u Božího hrobu a od 20:30 vigilie. V kostele sv Praha 2, Kostel sv. Cyrila a Metoděje. NÁZEV : Kostel sv.Cyrila a Metoděje. OBEC : Praha. ČÁST OBCE : Praha 2, Resslova ulic Rezervuj snadno a levně Ubytování blízko Katedrála sv. Víta Praha 1. Široká nabídka ubytování Ubytování blízko Katedrála sv. Víta Praha V Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Praha 1, Pražský hrad) se od 9:30 uskuteční Missa, svěcení olejů a obnova kněžských závazků Missa chrismatis za přítomnosti Otce kardinála Miloslava Vlka. Od 18:00 pak mše svatá na památku Večeře Páně a obřad umývání nohou - tradiční liturgický akt za přítomnosti Otce kardinála Photos 15. Kostel sv. Vojtěcha. Given the COVID-19 pandemic, call ahead to verify hours, and remember to practice social distancing. See what your friends are saying about Kostel sv. Vojtěcha. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places they've recommended. Sign up with Facebook

Praha, postranní portál kostela sv. Mikuláše, foto Pavlík neprošlá poštou, nepopsaná, velmi dobrý stav, mírně odřené rohy, lehce zašpiněna Náš kód: CZ 2338 Kostel sv. Jakuba. Dne 16. listopadu roku 1165 vystavil pražský biskup Daniel I. listinu (autentiku) potvrzující uložení ostatků do oltáře P. Marie v kostele ve vsi Svatý Jakub. V listině jsou jmenováni český král Vladislav, jeho manželka královna Judita, svědkové, dále Marie, která kostel postavila se syny Slaviborem a Pavlem Kostel sv. Anežky České, Praha-Spořilov I: Projekční kancelář Stanislava Režného, arch. Nikolaj Paškovský. Postaveno 1934-1935, stavitel Vojtěch Pospíšil. Ve zvonici byly tři zvony, rekvírovány během 2 sv. světové války.. Architektura a interiér - Kdo by odolal zajímavým aspektům budov a monumentů? - Děkuji za představení další hodně zajímavé s.. This page was last edited on 8 June 2018, at 19:44. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Bohoslužby - Svatovojtěšské společenstv

Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce. GPS: 50°4'28.92N, 14°25'5.8800000000001E. Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce byl původně založen jako kaplička na vinici Skalka roku 1691 novoměstským měšťanem Kristiánem Floriánem Hegerem Kostel sv. Vojtěcha Jílové u Prahy Praha, 25401 (ve vzdálenosti 18,1 km od Minihotel Vitex) Štola sv. Josefa Praha, 25401 (ve vzdálenosti 18,2 km od Minihotel Vitex) Hrad Červený Újezd Červený Újezd, 82893 (ve vzdálenosti 18,4 km. Toto významné jubileum jsme se rozhodli připomenout sérií devíti koncertů v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze 2. Cyklus je koncipován jako řada koncertů v průběhu roku 2021 s různým obsazením a programem, který se nejrůznějším způsobem váže k osobnosti světce. Klade si za cíl upozornit na význam a. Kostel sv. Vojtěcha Jílové u Prahy Praha, 25401 (ve vzdálenosti 22,0 km od Hotel Čertovka) Štola sv. Josefa Praha, 25401 (ve vzdálenosti 22,0 km od Hotel Čertovka) Hotel Hofman Kladno, 27201 (ve vzdálenosti 22,6 km od Hotel Čertovka) Husův sbor v Kladně (bývalá synagoga). Praha - kostel sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici Původně románský kostel ze 13. století. Je starší než Nové Město pražské a první písemná zmínka existuje z r. 1318. Od počátku byl nejspíše farním kostelem osady, zvané Podzderazí, v níž sídlili převážně jircháři. Krátce po založení Nového Města pražského byla přistavěna dnešní hlavní loď

Farnost Na Balkáně - Úvodní stránk

 1. Původní hrob sv. Vojtěcha v ose kříže hlavní lodi. V těchto místech stála v letech 1575-1873 kaple, kde byl sv. Vojtěch pohřben. V roce 1880 byly ostatky přeneseny do Vlašimské kaple (14) a v roce 2014 přeneseny do kaple sv. Vojtěcha (10)
 2. áře
 3. Dějiny kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Římskokatolický kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv.Kajetána stojí ve střední části Nerudovy ulice na Malé Straně v Praze. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást staršího kláštera řádu theatinů (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum), nazývaných také kajetáni.
 4. istrátorem farnosti u sv. Jiljí bude od 1. června 2021 fr. Kliment Mikulka OP. Fr. Jindřich Poláček požádal o dovolení pobývat mimo komunitu na dobu 1 roku. Bude působit jako farní vikář v Praze-Kyjích, nadále zůstává školním kaplanem na Veselé škole
 5. Libeňský kostel sv. Vojtěcha — Z metropole, Libeňský kostel sv. Vojtěcha byl původně jen provizorní stavbou, která ale vydržela a stala se národní kulturní památkou. Před 110 lety členové katolického sboru Bonifác položili jeho základní kámen. Samotné stavbě předcházelo připojení Libně k Praze a ohromný nárůst počtu zdejších obyvatel

Domů - Římskokatolická farnost sv

Kostel sv. Vojtěcha - Římskokatolická farnost sv. Cyrila a ..

Kostel sv. Vojtěcha, Praha 6-Dejvice - hrady.c

Nakonec se účastníci přesunou ke kostelu sv. Vojtěcha, kde nahlédnou do interiéru zvonice, dozví se o zde udržovaných tradicích a budou mít výjimečnou možnost fyzického dotyku zvonů. Důležité informace: sraz: před kostelem sv. Štěpána, Štěpánská ulice, Praha 2; délka: přibližně 2 hodin V obci se nachází rozlehlý farní kostel sv. Vojtěcha s cennou freskovou výzdobou, připisován F. M.Kaňkovi. Fara je s kostelem spojena starobylou dřevěnou lávkou, která vede přes bývalý příkop (kdysi obepínající starou tvrz) Kostel sv. Matěje Praha 6, Dejvice, U Matěje, od 16:30 pro rodiče s dětmi mše svatá a Rybova mše 24.00. Kostel sv. Markéty Praha 6, Břevnov, Markétská, bohoslužba slova od 24.00. Kostel sv. Jana Nepomuckého Praha 6, Kanovnická 5, bohoslužba od 24.00. Kostel sv. Norberta Praha 6, Střešovice, Norbertov, mše s lidovými zpěvy od. MČ Praha 8: Kulturní památky - Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Mohutná trojlodní novorománská bazilika, stavěná z tesaného kamene podle vzorů starých románských kostelů, náleží svou rozsáhlostí mezi nejpřednější církevní stavby v Čechách. Plány zhotovil profesor stavitelství ve Vídni. Kostel sv. Cyrila a Metoděje - novorománský skvost Karlína. Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Praze 8 - Karlíně na Karlínském náměstí patří mezi největší církevní stavby 19. století v Čechách. Byl zbudován v polovině 19. století a řadí se k nejvýznamnějším architektonickým památkám novorománského slohu

Kostel sv. Vojtěcha v Libni - Neznámá Prah

Sbírka církevních a civilních matrik Vývoj farní příslušnosti vnitřních pražských obvodů dle čísel popisných domů. II - Nové Město Informace: Kliknutím na aktivní odkazy se otevře soupis matričních knih dané farnosti. Čísla popisná Farní příslušnost do roku 1784 Farní příslušnost od roku 1784 Farní příslušnost od roku 1870 Farní příslušnost od. Víta, Václava a Vojtěcha Pražský hrad, Hradčany Coffee Museum Klentnice Lesopark s rozhlednou Brno, Nový Lískovec Kostel Seslání Ducha svatého Brno - Líšeň Centrum podhorské obce Pražmo Osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Pražský hrad, Hradčany Kostel Krista Spasitele Praha Barrandov Katedrála sv Vojtěcha, sv. Radima a jejich učitele Radly od sochařky Karly Vobišové Žákové (1887-1961). V roce 2020 se příbuzní sochařky domáhali soudního odstranění pomníku. 4. Pět svatých bratří mučedníků: Benedikt, Matouš, Jan, Izák, Kristýn (+1003), řeholníci - kaple sv. Jana Nepomuckého (Vlašimská, sv. Vojtěcha, sv. Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Trojlodní bazilika se díky svým mimořádně velkým rozměrům (75 m délky, 31 m šířky, 27,5 m výšky) řadí k největším chrámům v Praze. Na stavbu kostela ve stylu pozdně románské baziliky se pořádala veřejná sbírka, do které přispěl i císař Ferdinand I. Dobrotivý a císařovna Karolína

Libice nad Cidlinou kostel sv. Vojtěcha. Lípa-Dobrohostov kostel sv. Anny Praha-Zbraslav, zámek kostel sv. Jakuba Staršího, zámek. Praha 1 - Hradčany bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Praha 1 - Staré Město bazilika sv. Jakuba Staršího. Praha 1 - Hradčany, Pražský hrad katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražsk Velmi dobrý stav. Jste zde: Úvodní stránka / Místopis, průvodce / KOSTEL SV. FRANTIŠKA U KŘÍŽOVNÍKŮ V PRAZE. KOSTEL SV. FRANTIŠKA U KŘÍŽOVNÍKŮ V PRAZE - SÁDLO Vojtěc /FOTOGALERIE/ Březohorský kostel sv. Vojtěcha v neděli 20. září oslavil 130 let od svého vysvěcení. Tuto událost připomněla slavnostní mše, kterou celebroval litoměřický biskup Jan Baxant. Odpoledne pak patřilo hudebnímu programu přímo na náměstí J. A. Alise, kde se představily jak příbramské pěvecké sbory a březohorské spolky, ale také kapela Circus Problém. Praha-Nové Město, kostel sv. Vojtěcha A.Dvořák - Missa D-dur Lužanská Lukáš Dobrodinský Martin Moudrý 28. září 2010 10,00 hod. Praha-Prosek, kostel sv. Václava Stanislav Mach - Missa Lukáš Dobrodinský Jiří Sklenář 3. října 2010 18,00 hod. Praha-Smíchov, bazilika sv. Václava Eduard Tregler Missa Brevis I Další stavební úpravy kostela se nesly v gotickém a později barokním duchu. Velkého významu Strakonický hrad a kostel dosáhly po zničení řádového sídla v Praze husity roku 1421. Tehdy se stal strakonický hrad trvalým sídlem generálních převorů a byl jím až do konce 17. století

Kostel sv. Vojtěcha v Litoměřicích Barokní kostel z 18. století. Historii kostela sv. Vojtěcha ve Vojtěšské ulici v Litoměřicích lze vysledovat do roku 1363. Kostel byl v 18. století barokně přestavěn, konkrétně v letech 1703 - 1708 stavitelem Octaviem Broggiem Hotel Letohrádek sv. Vojtěch nabízí působivé ubytování v prvorepublikovém duchu - třeba v pokoji se jménem Jan Werich. Hotel se čtyřmi hvězdami ve městečku Počátky slibuje péči na úrovni. Lze zde pořádat i soukromé akce Víta, Václava a Vojtěcha. Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnější český katolický kostel a dominanta Pražského hradu. V kapli sv. Václava na pravé straně jižní stěny jsou dveře zavřené sedmi zámky, které vedou na schodiště do Korunní komory, kde jsou přechovávány české korunovační klenoty Mše svatá je v sobotu od 14:00. Poutě se konají každoročně na sv. Vojtěcha a sv. Ludmilu. Veřejnosti slouží o víkendech také průvodcovská služba, která seznamuje návštěvníky s historií a významem prvního centra křesťanství v Čechách Kostel svaté Anežky na Spořilově slaví 80 let. Na nejkrásnějším místě Spořilova mezi vzrostlými stromy nad Roztylským náměstím stojí už 80 let kostel svaté Anežky České. Kostel byl dán do služby vysvěcením 27. října 1935 kanovníkem Jaroslavem Kulačem

S klášterem křižovníků na Zderaze souvisel kostel sv. Václava do husitských válek. Zatímco klášter jimi byl těžce zasažen, 5. srpna 1420 byl vypálen a pobořen (jak dodnes dokládá název blízké ulice Na Zbořenci), kostel sv. Václava zůstal ušetřen, neboť i husité chovali svatováclavskou tradici v úctě 2013 09 07 Dny evroého dědictví - kostel sv. Vojtěcha. Praha 5, 150 00, IČO: 45313351 Přihlásit se Zavřít Přestat sledovat. Opravdu si přejete odebrat vašeho oblíbence ? Své oblíbence můžete také pouze skrýt na záložce Oblíbenci. Přestat sledovat Zrušit. Nahlášení závadného obsahu. Kostel sv. Anežky České, Praha-Spořilov III: Projekční kancelář Stanislava Režného, arch. Nikolaj Paškovský. Postaveno 1934-1935, stavitel Vojtěch Pospíšil. Ve zvonici byly tři zvony, rekvírovány během 2 sv. světové války.. Architektura a interiér - Kdo by odolal zajímavým aspektům budov a monumentů?. Vítejte na Fotogalerie Digimanie Velikonoce v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze Domácí Velikonoce v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů

Převzato z časopisu Zlatá Praha r. 1889, č. 4 Kostel sv. Ludmily. 9 Historie. 10 let dříve realizoval novorenesanční kostel sv. Václava na Smíchově). Nakonec však komise, složená ze zástupců Vojtěch a Ludmila byly doplněny malým umíráčkem. Velkolepá slavnost vysvěcení kostela se konala v neděli 8. října 1893. Vojtěcha - okres Plzeň město - Pavel Bartoš - album na Rajčeti. 2017 - Šťáhlavy - zámek - kostel sv. Vojtěcha - okres Plzeň město. Jestli se vám album líbí... Toto album může mít nevhodný obsah pro mladistvé. Vstup do alba je povolen jen osobám, kterým je minimálně 18 let OPAVA - KOSTEL SV. VOJTĚCHA - NÁMĚSTÍ - 11-AY25 - Zachovalá, barevná, popsaná, se známkou - cca 191 Za nejkrásnější stavbu Kunratic bychom bezpochyby mohli označit barokní kostel sv. Jakuba Staršího. Původně na jeho místě stával gotický kostelík pravděpodobně z konce 13. století. Dochovaným pozůstatkem této stavby je dnešní sakristie, která byla v původním kostelíku obdélným presbytářem. Kolem středověkého kostela se původně rozkládal hřbitov První pražský vikariát je územní část pražské arcidiecéze, tvoří jej 24 farností. 52 vztahy

Hledáte místo v centru Prahy 1, kde byste si mohli dát kvalitní koktejl za přijatelné ceny? V GROM Gelato na Václavském náměstí se můžet

Katedrála svPraha 9katedrála sv